Onderwijs

Noodlijdende faculteiten vrezen ‘spiraal omlaag’

Het beleid van de universiteit verergert de problemen waar noodlijdende faculteiten mee kampen. De nieuwe financiële koers van het college van bestuur kan het begin zijn van een negatieve spiraal naar beneden.

Dat was een gemeenschappelijke noemer van presentaties van vijf ‘arme’ faculteiten, afgelopen maandag in de financiële commissie van de universiteitsraad.

De commissie van de u-raad had vertegenwoordigers van Technische Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, Werktuigbouw en Maritieme Techniek, Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Elektrotechniek uitgenodigd om te horen hoever zij zijn met het opstellen van bedrijfsplannen. Die plannen moeten de faculteiten opstellen om aan het college van bestuur te laten zien hoe zij uit de rode cijfers denken te komen.

Alle dekanen of beheerders die aan het woord kwamen benadrukten dat het nieuwe geld-verdeelmodel van de TU (op basis van produktiepunten), maar ook de financiële planning tot het jaar 1999 (waarin alle beheerseenheden geld moeten inleveren om op centraal niveau fondsen op te bouwen) de zaken voor hen erger maken dan ze al zijn. Hoge huisvestingslasten, teruglopende studentenaantallen, vermindering van het service-onderwijs, wachtgelden: die vijanden kunnen de dappere faculteitsridders nog wel verslaan. Maar dat het cvb als een Robin Hood uit de struiken komt om ook nog wat uit de geldbuidel te halen, dat wordt hen wel eens wat te veel.

Dekaan Klein Woud van WbMT verzuchtte: ,,Al die steeds wijzigende financieringsmodellen maken het ons moeilijk om plannen te maken. In mei hadden we onze ‘Visie-2000’ gereed, maar door de nieuwe extra kortingen konden we weer helemaal opnieuw beginnen.” Dekaan Van Katwijk van TWI behandelde het ‘outputmodel’ achter de financiering van de faculteiten: ,,Als groeifaculteiten veel meer (wetenschaps-)punten weten te produceren, dan ontstaat er inflatie, dan worden die punten minder waard. En ontvangen de arme faculteiten nog weer minder geld.”

Bovendien, zo zei van Katwijk, moeten arme faculteiten bezuinigen op aio-plaatsen en wetenschappelijk werk door vaste medewerkers laten overnemen. ,,Maar die medewerkers kosten zo’n twee ton per jaar, en als die twintig punten per jaar weten te scoren – wat heel hoog is – , dan ontvangen we er toch maar 140 duizend gulden voor terug. Zo wordt wetenschap voor ons een niet te financieren hobby.”

Veel irritatie is ook ontstaan bij de faculteiten over het feit dat de bij hen afgeroomde gelden op centraal niveau vooralsnog ‘opgepot’ worden. De fondsen worden gespekt, maar uitgaven voor afvloeiingsregelingen, of voor nieuw speerpuntenonderzoek worden er nog niet uit gesubsidieerd. ,,Het college houdt alle meevallers”, zei faculteitsdirecteur Kapteijn van ET bitter, ,,terwijl dat niet nodig is.” Hij doelde op een meevaller in de begroting die volgend jaar in de sociale fondsen wordt gestopt, terwijl juist voor dat doel ook een korting aan de beheerseenheden was opgelegd.
Mistig

Het nieuwe technologiebeleid van de TU (via de adviezen van de ARTD-commissie) moet op termijn ertoe leiden dat geld van centraal niveau naar de faculteiten wordt teruggepompt. Maar ook dat is voor de faculteiten nog mistig: ,,Er is nog geen enkel zicht op de spelregels voor het doen van aanvragen uit die fondsen”, zei beheerder Van Helden van L&R. En dekaan Kokkedee van TN ging nog een stapje verder: ,,Ik heb er voorlopig een hard hoofd in. Het nieuwe technologiebeleid, voor wat ik ervan gezien heb, is nogal modieus. Het kan leiden tot het verwaarlozen van monodisicplines en dat zal voor mijn faculteit schadelijk zijn.”

Dekaan Van Katwijk gaf impliciet aan hoe hopeloos het werk aan zijn bedrijfsplan eigenlijk was. Na alle maatregelen en bezuinigingen tussen nu en het jaar 2000, zal het tekort van zijn faculteit zijn teruggebracht van elf miljoen naar toch nog steeds zes miljoen gulden. En bij L&R voelden ze zich weer op een andere manier benadeeld – zeker nu de faculteit op het punt staat twee positieve visitatierapporten te ontvangen. ,,Het geld-verdeelmodel kent geen passende honorering voor kwaliteit en internationalisering. Dat was wel aangekondigd”, aldus beheer Van Helden. (R.M.)

Richard Meijer

Het beleid van de universiteit verergert de problemen waar noodlijdende faculteiten mee kampen. De nieuwe financiële koers van het college van bestuur kan het begin zijn van een negatieve spiraal naar beneden. Dat was een gemeenschappelijke noemer van presentaties van vijf ‘arme’ faculteiten, afgelopen maandag in de financiële commissie van de universiteitsraad.

De commissie van de u-raad had vertegenwoordigers van Technische Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, Werktuigbouw en Maritieme Techniek, Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Elektrotechniek uitgenodigd om te horen hoever zij zijn met het opstellen van bedrijfsplannen. Die plannen moeten de faculteiten opstellen om aan het college van bestuur te laten zien hoe zij uit de rode cijfers denken te komen.

Alle dekanen of beheerders die aan het woord kwamen benadrukten dat het nieuwe geld-verdeelmodel van de TU (op basis van produktiepunten), maar ook de financiële planning tot het jaar 1999 (waarin alle beheerseenheden geld moeten inleveren om op centraal niveau fondsen op te bouwen) de zaken voor hen erger maken dan ze al zijn. Hoge huisvestingslasten, teruglopende studentenaantallen, vermindering van het service-onderwijs, wachtgelden: die vijanden kunnen de dappere faculteitsridders nog wel verslaan. Maar dat het cvb als een Robin Hood uit de struiken komt om ook nog wat uit de geldbuidel te halen, dat wordt hen wel eens wat te veel.

Dekaan Klein Woud van WbMT verzuchtte: ,,Al die steeds wijzigende financieringsmodellen maken het ons moeilijk om plannen te maken. In mei hadden we onze ‘Visie-2000’ gereed, maar door de nieuwe extra kortingen konden we weer helemaal opnieuw beginnen.” Dekaan Van Katwijk van TWI behandelde het ‘outputmodel’ achter de financiering van de faculteiten: ,,Als groeifaculteiten veel meer (wetenschaps-)punten weten te produceren, dan ontstaat er inflatie, dan worden die punten minder waard. En ontvangen de arme faculteiten nog weer minder geld.”

Bovendien, zo zei van Katwijk, moeten arme faculteiten bezuinigen op aio-plaatsen en wetenschappelijk werk door vaste medewerkers laten overnemen. ,,Maar die medewerkers kosten zo’n twee ton per jaar, en als die twintig punten per jaar weten te scoren – wat heel hoog is – , dan ontvangen we er toch maar 140 duizend gulden voor terug. Zo wordt wetenschap voor ons een niet te financieren hobby.”

Veel irritatie is ook ontstaan bij de faculteiten over het feit dat de bij hen afgeroomde gelden op centraal niveau vooralsnog ‘opgepot’ worden. De fondsen worden gespekt, maar uitgaven voor afvloeiingsregelingen, of voor nieuw speerpuntenonderzoek worden er nog niet uit gesubsidieerd. ,,Het college houdt alle meevallers”, zei faculteitsdirecteur Kapteijn van ET bitter, ,,terwijl dat niet nodig is.” Hij doelde op een meevaller in de begroting die volgend jaar in de sociale fondsen wordt gestopt, terwijl juist voor dat doel ook een korting aan de beheerseenheden was opgelegd.
Mistig

Het nieuwe technologiebeleid van de TU (via de adviezen van de ARTD-commissie) moet op termijn ertoe leiden dat geld van centraal niveau naar de faculteiten wordt teruggepompt. Maar ook dat is voor de faculteiten nog mistig: ,,Er is nog geen enkel zicht op de spelregels voor het doen van aanvragen uit die fondsen”, zei beheerder Van Helden van L&R. En dekaan Kokkedee van TN ging nog een stapje verder: ,,Ik heb er voorlopig een hard hoofd in. Het nieuwe technologiebeleid, voor wat ik ervan gezien heb, is nogal modieus. Het kan leiden tot het verwaarlozen van monodisicplines en dat zal voor mijn faculteit schadelijk zijn.”

Dekaan Van Katwijk gaf impliciet aan hoe hopeloos het werk aan zijn bedrijfsplan eigenlijk was. Na alle maatregelen en bezuinigingen tussen nu en het jaar 2000, zal het tekort van zijn faculteit zijn teruggebracht van elf miljoen naar toch nog steeds zes miljoen gulden. En bij L&R voelden ze zich weer op een andere manier benadeeld – zeker nu de faculteit op het punt staat twee positieve visitatierapporten te ontvangen. ,,Het geld-verdeelmodel kent geen passende honorering voor kwaliteit en internationalisering. Dat was wel aangekondigd”, aldus beheer Van Helden. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.