Onderwijs

Nijs wil alleen nog maatschappelijk relevante opleidingen

De voorgenomen aanpak van de wildgroei van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs wordt wisselend ontvangen. Staatssecretaris Nijs wil voortaan alleen nog opleidingen toestaan waarvan de maatschappelijke relevantie aantoonbaar is.

Dat staat in een beleidsnotitie die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nijs volgt daarmee de noodsprong van haar partijgenoot Loek Hermans, die vorig jaar op het laatste moment bij de instellingen aandrong op een moratorium. Door de timing van die oproep kwam er van die remmingspoging overigens bijzonder weinig terecht.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel blij met het voornemen, al geldt dit vooral voor het hbo. De afgelopen jaren gingen er vanuit werkgeverskringen herhaaldelijk stemmen op voor beperking van het aantal opleidingen, omdat ondernemers door de bomen het bos niet meer zagen. Op studenten met een vage opleiding zitten werkgevers niet te wachten, zo maakte VNO-NCW steeds duidelijk.

Voordat toenmalig minister Hermans tevergeefs aan de noodrem trok, waren instellingen in het hoger onderwijs nagenoeg vrij om te vragen welke opleidingen ze wilden. En zo kon het gebeuren dat er vele honderden opleidingen werden aangevraagd, met name door hogescholen. Bovendien werden er tal van nevenvestigingen geopend.

Volgens Nijs vragen de instellingen zoveel opleidingen aan omwille van hun eigen bekostiging en concurrentiepositie, en niet om de relevantie van een willekeurige studie. Bij haar aantreden zei de bewindsvrouw immers al kanttekeningen te plaatsen bij de behoefte aan zoveel opleidingen.

De Hbo-raad meent dat een groot deel van de problemen is te wijten aan Hermans zelf. ,,Hij heeft de boel aanvankelijk verder open gegooid in het kader van de marktwerking. Daardoor werden nevenvestigingen mogelijk. Bepaalde clausules ging hij daarbij uit de weg”, zegt woordvoerder Jan Willem Vos.

Vos: ,,Waarom laat je een opleiding niet zelf investeren voor je ze subsidie geeft? Laat een instelling een opleiding invullen en geef daarbij voldoende ruimte om te kijken of ze aan hun eigen plannen kunnen voldoen, voor je ze bekostigt. Instellingen moeten dan wel met een strak plan komen.” (TdO / HOP)

Dat staat in een beleidsnotitie die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nijs volgt daarmee de noodsprong van haar partijgenoot Loek Hermans, die vorig jaar op het laatste moment bij de instellingen aandrong op een moratorium. Door de timing van die oproep kwam er van die remmingspoging overigens bijzonder weinig terecht.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel blij met het voornemen, al geldt dit vooral voor het hbo. De afgelopen jaren gingen er vanuit werkgeverskringen herhaaldelijk stemmen op voor beperking van het aantal opleidingen, omdat ondernemers door de bomen het bos niet meer zagen. Op studenten met een vage opleiding zitten werkgevers niet te wachten, zo maakte VNO-NCW steeds duidelijk.

Voordat toenmalig minister Hermans tevergeefs aan de noodrem trok, waren instellingen in het hoger onderwijs nagenoeg vrij om te vragen welke opleidingen ze wilden. En zo kon het gebeuren dat er vele honderden opleidingen werden aangevraagd, met name door hogescholen. Bovendien werden er tal van nevenvestigingen geopend.

Volgens Nijs vragen de instellingen zoveel opleidingen aan omwille van hun eigen bekostiging en concurrentiepositie, en niet om de relevantie van een willekeurige studie. Bij haar aantreden zei de bewindsvrouw immers al kanttekeningen te plaatsen bij de behoefte aan zoveel opleidingen.

De Hbo-raad meent dat een groot deel van de problemen is te wijten aan Hermans zelf. ,,Hij heeft de boel aanvankelijk verder open gegooid in het kader van de marktwerking. Daardoor werden nevenvestigingen mogelijk. Bepaalde clausules ging hij daarbij uit de weg”, zegt woordvoerder Jan Willem Vos.

Vos: ,,Waarom laat je een opleiding niet zelf investeren voor je ze subsidie geeft? Laat een instelling een opleiding invullen en geef daarbij voldoende ruimte om te kijken of ze aan hun eigen plannen kunnen voldoen, voor je ze bekostigt. Instellingen moeten dan wel met een strak plan komen.” (TdO / HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.