Onderwijs

Nieuwsladder

WetenschapsdagVrijdag begint in de Botanische Tuin de nationale Wetenschaps- en Techniekweek. Het programma start ’s ochtends (11.00 uur) met een openbaar debat over biotechnologie en voeding in de vorm van een tribunaal.

Het tribunaal bestaat uit vijf ‘advocatenteams’ (leerlingen uit 4vwo van het Grotius College), hoogleraren uit Delft en Wageningen, politici, consumentenorganisaties en het publiek. De officiële opening wordt verricht door Erica Terpstra en rector Wakker. Ook de Haagse ‘kookperformer’ Pierre Wind is aanwezig (14.15 uur).

Docenten

Veel faculteiten geven studiepunten aan studenten die lesgeven op het vwo, maar weinig studenten weten dat. Het college van bestuur heeft de faculteiten daarom gevraagd om in de onderwijs- en examenregelingen te vermelden dat zij studiepunten erkennen die zijn behaald in het kader van het project ‘TU helpt vwo-docententekort te verminderen’.

Gehandicapt

Slechts vijf procent van de gehandicapte studenten weet dat ze een extra jaar studiefinanciering kunnen aanvragen bij de IBG. Om de voorlichting daarover te verbeteren verdubbelt minister Hermans van Onderwijs het budget van het expertisecentrum Handicap & Studie tot 1,4 miljoen gulden per jaar. Ook van andere regelingen zijn ‘studenten met een functionele handicap’ niet goed op de hoogte. Bijna de helft weet niet dat zij verlenging van hun tentamentijd kunnen krijgen. Hooguit één op de vijf kent de ondersteunende regelingen van overheidsinstanties, bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding. Onder ‘studenten met een functiebeperking’ vallen zowel lichamelijk gehandicapten als studenten met een chronische ziekte, psychische klachten of dyslexie.

Ezelsveldlaan

De acht arbeiderswoningen aan de Ezelsveldlaan bij de Sebastiaansbrug worden één dezer dagen gesloopt. Maandagochtend is de gemeente eigenaar geworden van de huizen, die jarenlang gekraakt werden. De naastgelegen kraakpanden aan de Nieuwelaan, waar veel studenten wonen, blijven staan. Zes van die panden worden verbouwd tot groepswoningen, of er komen nieuwe groepswoningen op het vrijgekomen terrein. Ook ateliers, kleine bedrijfjes en praktijkruimten krijgen daar ruimte.

Internet

Het internetgebruik door studenten en docenten is de afgelopen drie jaar toegenomen met respectievelijk 15 en 9 procent. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Surfnet, het computernetwerk dat onder andere Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke bibliotheken met elkaar verbindt. 93 Procent van de medewerkers en 81 procent van de studenten maakt nu gebruik van internet via computers op de aangesloten instellingen. Uit het onderzoek bleek verder dat 82 procent van de studenten een mobiele telefoon en 83 procent een eigen computer heeft.

TU-zuid

De TU verkoopt op termijn alle grond van de zogenaamde businesscampus (het gebied ten zuiden van het IRI en Lucht- en Ruimtevaarttechniek). De TU heeft lang getwijfeld of het gebied niet beter in eeuwigdurende erfpacht kon worden uitgegeven. ,,Op grond van juridische adviezen hebben we besloten dat verkopen toch beter is”, aldus collegevoorzitter De Voogd. Dat levert de TU op korte termijn veel geld op. Bij verkoop wordt een clausule opgenomen dat de grond bestemd moet blijven voor aan de TU-gerelateerde bedrijven.

Rectificatie

De plannen voor een kenniscentrum voor Optische Apparatuur Synthese zijn niet door het college van bestuur afgewezen, zoals de vorige Delta berichtte. Het college heeft het voorstel ‘aangehouden’ en wil eerst een bedrijfsplan zien. De plannen voor het kenniscentrum zijnbedacht door de faculteit Technische Natuurwetenschappen en TNO-TPD.

Wetenschapsdag

Vrijdag begint in de Botanische Tuin de nationale Wetenschaps- en Techniekweek. Het programma start ’s ochtends (11.00 uur) met een openbaar debat over biotechnologie en voeding in de vorm van een tribunaal. Het tribunaal bestaat uit vijf ‘advocatenteams’ (leerlingen uit 4vwo van het Grotius College), hoogleraren uit Delft en Wageningen, politici, consumentenorganisaties en het publiek. De officiële opening wordt verricht door Erica Terpstra en rector Wakker. Ook de Haagse ‘kookperformer’ Pierre Wind is aanwezig (14.15 uur).

Docenten

Veel faculteiten geven studiepunten aan studenten die lesgeven op het vwo, maar weinig studenten weten dat. Het college van bestuur heeft de faculteiten daarom gevraagd om in de onderwijs- en examenregelingen te vermelden dat zij studiepunten erkennen die zijn behaald in het kader van het project ‘TU helpt vwo-docententekort te verminderen’.

Gehandicapt

Slechts vijf procent van de gehandicapte studenten weet dat ze een extra jaar studiefinanciering kunnen aanvragen bij de IBG. Om de voorlichting daarover te verbeteren verdubbelt minister Hermans van Onderwijs het budget van het expertisecentrum Handicap & Studie tot 1,4 miljoen gulden per jaar. Ook van andere regelingen zijn ‘studenten met een functionele handicap’ niet goed op de hoogte. Bijna de helft weet niet dat zij verlenging van hun tentamentijd kunnen krijgen. Hooguit één op de vijf kent de ondersteunende regelingen van overheidsinstanties, bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding. Onder ‘studenten met een functiebeperking’ vallen zowel lichamelijk gehandicapten als studenten met een chronische ziekte, psychische klachten of dyslexie.

Ezelsveldlaan

De acht arbeiderswoningen aan de Ezelsveldlaan bij de Sebastiaansbrug worden één dezer dagen gesloopt. Maandagochtend is de gemeente eigenaar geworden van de huizen, die jarenlang gekraakt werden. De naastgelegen kraakpanden aan de Nieuwelaan, waar veel studenten wonen, blijven staan. Zes van die panden worden verbouwd tot groepswoningen, of er komen nieuwe groepswoningen op het vrijgekomen terrein. Ook ateliers, kleine bedrijfjes en praktijkruimten krijgen daar ruimte.

Internet

Het internetgebruik door studenten en docenten is de afgelopen drie jaar toegenomen met respectievelijk 15 en 9 procent. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Surfnet, het computernetwerk dat onder andere Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke bibliotheken met elkaar verbindt. 93 Procent van de medewerkers en 81 procent van de studenten maakt nu gebruik van internet via computers op de aangesloten instellingen. Uit het onderzoek bleek verder dat 82 procent van de studenten een mobiele telefoon en 83 procent een eigen computer heeft.

TU-zuid

De TU verkoopt op termijn alle grond van de zogenaamde businesscampus (het gebied ten zuiden van het IRI en Lucht- en Ruimtevaarttechniek). De TU heeft lang getwijfeld of het gebied niet beter in eeuwigdurende erfpacht kon worden uitgegeven. ,,Op grond van juridische adviezen hebben we besloten dat verkopen toch beter is”, aldus collegevoorzitter De Voogd. Dat levert de TU op korte termijn veel geld op. Bij verkoop wordt een clausule opgenomen dat de grond bestemd moet blijven voor aan de TU-gerelateerde bedrijven.

Rectificatie

De plannen voor een kenniscentrum voor Optische Apparatuur Synthese zijn niet door het college van bestuur afgewezen, zoals de vorige Delta berichtte. Het college heeft het voorstel ‘aangehouden’ en wil eerst een bedrijfsplan zien. De plannen voor het kenniscentrum zijnbedacht door de faculteit Technische Natuurwetenschappen en TNO-TPD.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.