Onderwijs

Nieuwe softwarewet gaat de TU geld kosten

De nieuwe Europese richtlijn om octrooi op software mogelijk te maken, kan de TU veel geld kosten. Ook kan het leiden tot moeilijk werkbare situaties voor het wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan.

/strong>

Dat zegt Lieuwe Boersma, medewerker octrooien bij de TU Delft. Een ruime meerderheid van het Europees parlement stemde vorige week voor een voorstel om octrooi op software mogelijk te maken.

Het Europees Octrooibureau verleent al octrooien op software, maar bij conflicten hanteren rechters in verschillende landen andere maatstaven. De nieuwe regeling moet aan die verwarring een einde maken.

Octrooibare software moet in de Nederlandse octrooiwet een ’technisch karakter’ hebben. Zo zijn computerprogramma’s niet-octrooibaar.

Binnen de TU zijn er volgens Boersma slechts enkele octrooien waarin software als ’technisch onderdeel’ is mee geoctrooieerd. ,,Octrooi op software zou de kosten voor de TU een stuk hoger maken”, zegt Boersma. Ook zou het de TU aanzienlijk kunnen belemmeren in het doen van onderzoek en het publiceren daarvan.

Om geen inbreuk te maken op het octrooirecht moeten voortaan voorafgaande aan het publiceren een uitgebreide literatuurscan en octrooiscan plaatsvinden. Dat kost geld en tijd.

,,Hebben we zelf een goed idee, dan zullen we octrooi moeten aanvragen als we denken daar voordeel aan te hebben”, meent Boersma. ,,Het meest verstandig is waarschijnlijk om direct te publiceren en zelf tijdens het ontwikkelen een goed dagboek bij te houden. Daarmee kan bij een eventuele octrooiclaim van derden worden aangetoond wie er het eerst was.”

Door te publiceren ontneem je volgens Boersma anderen de mogelijkheid om te octrooieren, want aan de eis van nieuwheid wordt niet meer voldaan. ,,Bovendien is dit meer in lijn met het doel van universitair onderzoek.”

De meeste eurofracties waren verdeeld over het octrooivoorstel. Softwareontwikkelaars bestookten de parlementsleden met protestmails over het onderwerp. Ook vanuit academische hoek is tegen de regeling geageerd. Een internationale groep economen, onder wie de Maastrichtse hoogleraar Luc Soete, waarschuwde in een open brief aan het Europees Parlement voor de ernstige gevolgen van octrooiering van software op innovatie, groei en concurrentie in Europa.

In de VS zijn softwarepatenten al lang mogelijk. ,,De reden dat bedrijven patenten vastleggen is preventief: als zij het niet doen, kan de concurrent hen straks beletten hun eigen software te gebruiken of te verkopen”, aldus D66-eurofractielid Johanna Boogerd in ‘de Volkskrant’. Ze wees ook op het gevaar voor open source-software als Linux, waarop de meeste internetservers draaien.

Veel programmeurs zijn bang dat er octrooien komen op heel gangbare software. Zo heeft IBM in Europa zelfs patent gekregen op de ‘downloadbalk’. De tegenstanders denken ook dat het patenteren van software de vorming van monopolies in de hand werkt. Alleen grote multinationals hebben de juridische middelen om hun patenten voor de rechter af te dwingen. Patentrecht op software zal volgens hen ten koste gaan van veel kleine en middelgrote bedrijven die software ontwikkelen. (KW/HOP)

De nieuwe Europese richtlijn om octrooi op software mogelijk te maken, kan de TU veel geld kosten. Ook kan het leiden tot moeilijk werkbare situaties voor het wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan.

Dat zegt Lieuwe Boersma, medewerker octrooien bij de TU Delft. Een ruime meerderheid van het Europees parlement stemde vorige week voor een voorstel om octrooi op software mogelijk te maken.

Het Europees Octrooibureau verleent al octrooien op software, maar bij conflicten hanteren rechters in verschillende landen andere maatstaven. De nieuwe regeling moet aan die verwarring een einde maken.

Octrooibare software moet in de Nederlandse octrooiwet een ’technisch karakter’ hebben. Zo zijn computerprogramma’s niet-octrooibaar.

Binnen de TU zijn er volgens Boersma slechts enkele octrooien waarin software als ’technisch onderdeel’ is mee geoctrooieerd. ,,Octrooi op software zou de kosten voor de TU een stuk hoger maken”, zegt Boersma. Ook zou het de TU aanzienlijk kunnen belemmeren in het doen van onderzoek en het publiceren daarvan.

Om geen inbreuk te maken op het octrooirecht moeten voortaan voorafgaande aan het publiceren een uitgebreide literatuurscan en octrooiscan plaatsvinden. Dat kost geld en tijd.

,,Hebben we zelf een goed idee, dan zullen we octrooi moeten aanvragen als we denken daar voordeel aan te hebben”, meent Boersma. ,,Het meest verstandig is waarschijnlijk om direct te publiceren en zelf tijdens het ontwikkelen een goed dagboek bij te houden. Daarmee kan bij een eventuele octrooiclaim van derden worden aangetoond wie er het eerst was.”

Door te publiceren ontneem je volgens Boersma anderen de mogelijkheid om te octrooieren, want aan de eis van nieuwheid wordt niet meer voldaan. ,,Bovendien is dit meer in lijn met het doel van universitair onderzoek.”

De meeste eurofracties waren verdeeld over het octrooivoorstel. Softwareontwikkelaars bestookten de parlementsleden met protestmails over het onderwerp. Ook vanuit academische hoek is tegen de regeling geageerd. Een internationale groep economen, onder wie de Maastrichtse hoogleraar Luc Soete, waarschuwde in een open brief aan het Europees Parlement voor de ernstige gevolgen van octrooiering van software op innovatie, groei en concurrentie in Europa.

In de VS zijn softwarepatenten al lang mogelijk. ,,De reden dat bedrijven patenten vastleggen is preventief: als zij het niet doen, kan de concurrent hen straks beletten hun eigen software te gebruiken of te verkopen”, aldus D66-eurofractielid Johanna Boogerd in ‘de Volkskrant’. Ze wees ook op het gevaar voor open source-software als Linux, waarop de meeste internetservers draaien.

Veel programmeurs zijn bang dat er octrooien komen op heel gangbare software. Zo heeft IBM in Europa zelfs patent gekregen op de ‘downloadbalk’. De tegenstanders denken ook dat het patenteren van software de vorming van monopolies in de hand werkt. Alleen grote multinationals hebben de juridische middelen om hun patenten voor de rechter af te dwingen. Patentrecht op software zal volgens hen ten koste gaan van veel kleine en middelgrote bedrijven die software ontwikkelen. (KW/HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.