Onderwijs

Nieuwe opzet voor ’technostarters’

De TU maakt een nieuwe opzet voor ’technostarters’ – het project om pas afgestudeerde ingenieurs te helpen bij het ondernemerschap. Alumni zullen als jury en coach optreden om de slaagkans van de jonge ondernemers te vergroten.

br />
De TU wil meer zeggenschap in het technostartersproject. Volgens het aanvankelijke plan zou de universiteit samen met de gemeente Delft, de Kamer van Koophandel, de bank ABN Amro en de accountants Coopers en Lybrand beginnende ondernemers een steun in de rug bieden. Het college van bestuur vond echter dat deze opzet de TU teveel verplichtingen oplegde, waar te weinig invloed tegenover stond.

Daarom neemt de TU nu zelf de touwtjes in handen. Collegevoorzitter De Voogd spreekt van een nieuwe start voor het project; volgens projectleider De Jager van het gemeentelijk bureau Delft Kennisstad gaat het om een aanpassing van het bestaande plan.

De TU beoogt een participatiemaatschappij op te richten met onder andere een bank, om risicodragend geld te investeren in startende ingieursbureaus. De universiteit zorgt verder voor inhoudelijke begeleiding, huisvesting en infrastructuur zoals het gebruik van werkplaats of laboratoria. Met de gemeente wordt gesproken over een ‘gesubsidieerd salaris’ (aangepaste uitkering) voor de jonge ondernemers.

Voor het plan komen alleen ingenieurs in aanmerking die iets ‘maken’. ,,Geen adviesbureaus, maar pure engineering”, aldus collegevoorzitter De Voogd. ,,Dat is wat Nederland volgens ons nodig heeft. En het zijn specifiek Delftse producten.”

Alumni (,,bijvoorbeeld gepensioneerden met veel tijd en ervaring”) zullen de ondernemers met feeling voor het vak selecteren en vervolgens als coach optreden. Het Universiteitsfonds zou de coördinatie van die begeleiding en jurering op zich kunnen nemen.

De TU investeert – net als in de eerdere opzet – vijfhonderdduizend gulden. De Voogd verwacht dat banken voor het nieuwe plan meer geld willen vrijmaken, omdat de slaagkans door de intensieve selectie en begeleiding groter is.
(A.d.J.)

De TU maakt een nieuwe opzet voor ’technostarters’ – het project om pas afgestudeerde ingenieurs te helpen bij het ondernemerschap. Alumni zullen als jury en coach optreden om de slaagkans van de jonge ondernemers te vergroten.

De TU wil meer zeggenschap in het technostartersproject. Volgens het aanvankelijke plan zou de universiteit samen met de gemeente Delft, de Kamer van Koophandel, de bank ABN Amro en de accountants Coopers en Lybrand beginnende ondernemers een steun in de rug bieden. Het college van bestuur vond echter dat deze opzet de TU teveel verplichtingen oplegde, waar te weinig invloed tegenover stond.

Daarom neemt de TU nu zelf de touwtjes in handen. Collegevoorzitter De Voogd spreekt van een nieuwe start voor het project; volgens projectleider De Jager van het gemeentelijk bureau Delft Kennisstad gaat het om een aanpassing van het bestaande plan.

De TU beoogt een participatiemaatschappij op te richten met onder andere een bank, om risicodragend geld te investeren in startende ingieursbureaus. De universiteit zorgt verder voor inhoudelijke begeleiding, huisvesting en infrastructuur zoals het gebruik van werkplaats of laboratoria. Met de gemeente wordt gesproken over een ‘gesubsidieerd salaris’ (aangepaste uitkering) voor de jonge ondernemers.

Voor het plan komen alleen ingenieurs in aanmerking die iets ‘maken’. ,,Geen adviesbureaus, maar pure engineering”, aldus collegevoorzitter De Voogd. ,,Dat is wat Nederland volgens ons nodig heeft. En het zijn specifiek Delftse producten.”

Alumni (,,bijvoorbeeld gepensioneerden met veel tijd en ervaring”) zullen de ondernemers met feeling voor het vak selecteren en vervolgens als coach optreden. Het Universiteitsfonds zou de coördinatie van die begeleiding en jurering op zich kunnen nemen.

De TU investeert – net als in de eerdere opzet – vijfhonderdduizend gulden. De Voogd verwacht dat banken voor het nieuwe plan meer geld willen vrijmaken, omdat de slaagkans door de intensieve selectie en begeleiding groter is.
(A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.