Onderwijs

Nieuwe opzet voor lerarenopleiding

De postdoctorale opleiding tot eerstegraads leraar wis-, natuur- of scheikunde wordt verkort. De TU wil meer programma-onderdelen in de predoctorale fase aanbieden, waardoor de postdoctorale lerarenopleiding maar een half jaar duurt.

br />
Om les te kunnen geven op het vwo, besteden studenten nu twee maanden voor hun afstuderen aan didactische vakken, en volgen daarna een jaar lang postdoctoraal onderwijs. Dat is blijkbaar geen aantrekkelijke opleiding, meent S. Naber van de dienst Onderwijs en onderzoek. De belangstelling voor de opleiding is de laatste jaren sterk niet groot: vijf à tien studenten.

Een andere reden voor de nieuwe opzet is de afspraak tussen de universteiten en minister Ritzen om de universitaire lerarenopleidingen te bundelen. Volgens dat convenant moeten Delftse studenten over een jaar in Leiden hun leraarsgraad halen. De TU meent deze regeling te kunnen omzeilen door per september 1997 te gaan samenwerken met de twee andere TU’s.

Vorige week is een commissie ingesteld die de nieuwe lerarenopleiding gaat besturen en de plannen voor een nieuw studieprogramma zal uitwerken. Deze plannen worden afgestemd met Eindhoven en Twente. Het voorstel is om veertien studiepunten in het doctoraalprogramma te integreren (nu zijn dat er zeven). In de postdoctorale fase moeten 21 studiepunten gehaald worden en de rest van de stof overweegt de TU aan te bieden als ‘inservice onderwijs’: de studenten worden dan nageschoold terwijl ze al voor de klas staan.

Een geplande uitbreiding is dat studenten in Delft naast wis- en natuurkunde ook de lerarenopleiding scheikunde kunnen voltooien. Volgens Naber past deze verandering bij de plannnen om de banden met het vwo te verstevigen. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het ministerie van Onderwijs, maar Naber verwacht dat dit geen probleem oplevert. (A.d.J.)

De postdoctorale opleiding tot eerstegraads leraar wis-, natuur- of scheikunde wordt verkort. De TU wil meer programma-onderdelen in de predoctorale fase aanbieden, waardoor de postdoctorale lerarenopleiding maar een half jaar duurt.

Om les te kunnen geven op het vwo, besteden studenten nu twee maanden voor hun afstuderen aan didactische vakken, en volgen daarna een jaar lang postdoctoraal onderwijs. Dat is blijkbaar geen aantrekkelijke opleiding, meent S. Naber van de dienst Onderwijs en onderzoek. De belangstelling voor de opleiding is de laatste jaren sterk niet groot: vijf à tien studenten.

Een andere reden voor de nieuwe opzet is de afspraak tussen de universteiten en minister Ritzen om de universitaire lerarenopleidingen te bundelen. Volgens dat convenant moeten Delftse studenten over een jaar in Leiden hun leraarsgraad halen. De TU meent deze regeling te kunnen omzeilen door per september 1997 te gaan samenwerken met de twee andere TU’s.

Vorige week is een commissie ingesteld die de nieuwe lerarenopleiding gaat besturen en de plannen voor een nieuw studieprogramma zal uitwerken. Deze plannen worden afgestemd met Eindhoven en Twente. Het voorstel is om veertien studiepunten in het doctoraalprogramma te integreren (nu zijn dat er zeven). In de postdoctorale fase moeten 21 studiepunten gehaald worden en de rest van de stof overweegt de TU aan te bieden als ‘inservice onderwijs’: de studenten worden dan nageschoold terwijl ze al voor de klas staan.

Een geplande uitbreiding is dat studenten in Delft naast wis- en natuurkunde ook de lerarenopleiding scheikunde kunnen voltooien. Volgens Naber past deze verandering bij de plannnen om de banden met het vwo te verstevigen. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het ministerie van Onderwijs, maar Naber verwacht dat dit geen probleem oplevert. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.