Onderwijs

Nieuwe klachtensite over Inholland

Opnieuw roept een student van de Hogeschool Inholland op om misstanden over de instelling te melden. Zelf doet hij ook een boekje open op Inhollandschandalen.nl. Maar volgens de hogeschool zijn de problemen al opgelost.


De student, Sebastiaan Tan, hekelt dat hij als enig overgebleven student van zijn lichting weinig tot geen onderwijs kreeg bij de opleiding ‘financial services management’. Hij wil een deel van zijn collegegeld terug van Inholland. “Ik heb nauwelijks les gehad en zeker niet in de vakken die me waren beloofd.”


In 2008 begon hij aan de opleiding die inmiddels door de hogeschool wordt afgebouwd. De laatste studenten begonnen er in 2010 aan. Het gaat dus niet om één van de Inholland-opleidingen die vorig jaar door de Onderwijsinspectie als “zeer zwak” werden betiteld.


Tan schrijft op de site dat hij vanaf het tweede jaar de enige student aan de opleiding was en er om die reden geen colleges meer werden gegeven. Hij kon dus niet het standaard studieprogramma volgen.


Als oplossing moest hij maar vakken gaan doen bij verwante opleidingen, licht hij telefonisch toe. Maar daarvan zeiden docenten soms weer dat die niet bij zijn opleiding pasten.


Toch overwoog hij niet over te stappen naar een andere opleiding of hogeschool. “Ik wilde dit programma volgen omdat ik bij het diploma ook de certificaten zou krijgen die nodig zijn om in de financiële wereld aan de slag te gaan. Bovendien werd mij telkens gezegd dat er een oplossing in de maak was.”


Volgens de student haalde hij minstens zestig studiepunten zonder dat hij er iets voor hoefde te doen. “Ik heb niets gehad aan die vakken. Bij één vak moesten we ons huiswerk laten zien – dat we net op de gang van elkaar over hadden geschreven –en daarvoor kregen we een voldoende.”


Maar zijn laatste vak haalde hij niet. Het ging om een keuzevak dat hij in Rotterdam volgde en waarvoor hij naar eigen zeggen onterecht een onvoldoende kreeg. Hij stapte naar de examencommissie. “Maar daarin zaten de docenten die me een onvoldoende hadden gegeven.”


Daardoor is het de vraag of Tan na de zomer aan een master kan beginnen. “Enorm frustrerend”, vindt hij. Dit weekend lanceerde hij de website.


Op de site krijgt ook bestuursvoorzitter Doekle Terpstra een veeg uit de pan. “De directie van Inholland besteedt volgens mij al haar tijd aan twitteren. (…) Ondertussen heb ik de situatie alleen maar zien verslechteren. Mijn e-mails worden door geen van de mentors, tutors, studieloopbaanbegeleiders, examencommissies of klachtencommissies beantwoord. Het enige wat mij eraan herinnert dat de hogeschool nog niet failliet is verklaard, is de maandelijkse automatische incasso en de tweets van meneer Terpstra.”


Tan hoopt dat meer studenten hun ervaringen zullen melden op de site. Al begrijpt hij dat sommige studenten niet blij zijn met zijn initiatief omdat ze straks met hun diploma een baan moeten gaan zoeken. “Voorheen deelde ik deze gedachte met mijn medestudenten. Op dit moment ben ik ervan verzekerd dat ik zo weinig kennis heb vergaard dat ik niet eens de arbeidsmarkt op wil.”


Volgens Hogeschool Inholland zijn de problemen die Tan aankaart op de site “allemaal opgelost”. De instelling erkent dat een en ander is fout gegaan omdat hij de enige student was van zijn lichting, maar stelt dat de examencommissie hem “de juiste kansen heeft geboden om af te kunnen studeren. De student heeft toen onvoldoendes gehaald en niet alle mogelijkheden benut die hij had om af te studeren.”


Tan weerspreekt dat: “Als examencommissies niet reageren of een opleidingsmanager dingen zegt terwijl ze de regels niet kent, kun je niet zeggen dat mij kansen zijn geboden om fatsoenlijk af te studeren. Ze hebben me ook beloofd dat ik een soort reparatietraject zou kunnen volgen, zoals de studenten van de vier afgekeurde Inholland-opleidingen. Maar daarvoor hebben ze een budget van tweehonderd euro gereserveerd.”


Inholland wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan en heeft de student uitgenodigd voor een gesprek. 

Deze week voert het personeel van vervoersbedrijven in de grote steden actie tegen bezuinigingen op het openbaar vervoer. De studenten schrijven: “Het kabinetsbeleid kan rekenen op steeds meer verzet vanuit onder andere ambtenaren, studenten, de brandweer, het speciaal onderwijs en de kunst. We zouden ons in elkaars strijd moeten herkennen en elkaar moeten steunen. Op die manier kunnen we het kabinet het vuur aan de schenen leggen en dwingen haar asociale plannen in te trekken.”

De actievoerders in het openbaar vervoer onderschrijven die boodschap: “Onderwijs en openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. Wij hebben dezelfde overheid tegenover ons.”

De studenten die zich hebben verenigd in ‘studenten in actie’, verzetten zich tegen het “asociale en kortzichtige beleid” van staatssecretaris Zijlstra. Volgende week dinsdag demonstreren zij op het Plein in Den Haag. Daarvoor hebben zich op Facebook inmiddels meer dan vierhonderd studenten aangemeld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.