Onderwijs

Nieuwe hoogleraren benoemd

Onlangs zijn aan de TU drie nieuwe hoogleraren benoemd, te weten prof.dr.ir. T.M. Klapwijk, prof.dr.ir. H.J. Pasman en prof.dr.ir. J.C.M. de Bruijn.

Teunis Martien Klapwijk – hoogleraar nanotechnologie

Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk, geboren 24 december 1948, te Berkel en Rodenrijs, is met ingang van 1 januari 1999 benoemd tot hoogleraar nanotechnologie bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit Technische Natuurkunde. Klapwijk is thans professor technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Klapwijk is naast hoogleraar onder andere lid van de raad van bestuur van FOM, de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. In zijn onderzoekswerk heeft hij sterke banden opgebouwd met de chemie, alsmede met instrumentatie voor atmosferische en sterrenkundig onderzoek.

Technische Natuurkunde, waar de leerstoel Nanotechnologie onder valt, heeft een ambitieus onderzoeksprogramma om het denken en maken op een nanoschaal te ontwikkelen. Het wenkend perspectief is dat toekomstige elektronische componenten en circuits, maar ook andere materialen opgebouwd worden vanuit atomen en moleculen. Uiteraard spelen de vertrouwde dunne laag technieken daarin een rol, maar ook de mogelijkheden om individuele atomen en moleculen naar believen op bepaalde plaatsen te zetten. Het vakgebied nanotechnologie is dan ook nauw verweven met de mogelijkheden van de nieuwe organische chemie en biotechnologie.

Hans J.Pasman – hoogleraar risicobeheersing

Prof.dr.ir. H.J. Pasman, geboren 3 februari 1938 te Hilversum, is met ingang van 1 november 1998 benoemd tot deeltijd-hoogleraar risicobeheersing bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit der Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Pasman is werkzaam bij TNO Defence Research als Director Marketing and Programme en zal voor 20 procent in dienst treden.

Schaalvergroting in de procesindustrie leidde tot schadelijke neveneffecten als – massale – lekkages, ontsnappende gaswolken en ontploffingen en branden. Risicobeheersing als vakgebied is ontstaan als antwoord hierop. Risicobeheersing is een onderdeel van de sectie deeltjestechnologie. Deze sectie houdt zich bezig met het maken, meten, modelleren en manipuleren van deeltjessystemen. Toepassingsgebieden zijn onder meer: kristallisatie, malen en stofexplosies. Het laatste geeft de binding weer met risicobeheersing.

Josephus Cornelis Maria de Bruijn – hoogleraar industrial design engineering

Prof.dr.ir. J.C.M. de Bruijn, geboren 20 februari 1966 te Wouw, is met ingang van 1 december 1998 benoemd tot deeltijd-hoogleraar industrial design engineering, specifiek ‘designing and manufacturing of plastic products’, bij de faculteit Ontwerp Constructie en Productie, subfaculteit Industrieel Ontwerpen. De Bruijn is werkzaam bij Polynorm Plastics als research & development manager en zal één dag per week werkzaam zijn bij de TU Delft.

Bij de subfaculteit Industrieel Ontwerpen (Industrial Design Engineering) richt het onderwijs zich vooral op het ontwerpen en vormgeven van producten of systemen in de praktijk, vanuit de context van een ontwerper, al dan niet binnen een bedrijf of instelling. De leerstoel richt zich met name op onderwijs op het gebied van ontwerpen van producten uit kunststoffen ten behoeve van serie- of massafabricage die, uitgaande van de eis van functievervulling, optimaal zijn uit oogpunt van prijs, kwaliteit en milieu. Het onderzoek richt zich vooral op de invloed van materialen, verwerkingscondities, vorm en gebruik op producttoepassingen.

Teunis Martien Klapwijk – hoogleraar nanotechnologie

Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk, geboren 24 december 1948, te Berkel en Rodenrijs, is met ingang van 1 januari 1999 benoemd tot hoogleraar nanotechnologie bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit Technische Natuurkunde. Klapwijk is thans professor technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Klapwijk is naast hoogleraar onder andere lid van de raad van bestuur van FOM, de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. In zijn onderzoekswerk heeft hij sterke banden opgebouwd met de chemie, alsmede met instrumentatie voor atmosferische en sterrenkundig onderzoek.

Technische Natuurkunde, waar de leerstoel Nanotechnologie onder valt, heeft een ambitieus onderzoeksprogramma om het denken en maken op een nanoschaal te ontwikkelen. Het wenkend perspectief is dat toekomstige elektronische componenten en circuits, maar ook andere materialen opgebouwd worden vanuit atomen en moleculen. Uiteraard spelen de vertrouwde dunne laag technieken daarin een rol, maar ook de mogelijkheden om individuele atomen en moleculen naar believen op bepaalde plaatsen te zetten. Het vakgebied nanotechnologie is dan ook nauw verweven met de mogelijkheden van de nieuwe organische chemie en biotechnologie.

Hans J.Pasman – hoogleraar risicobeheersing

Prof.dr.ir. H.J. Pasman, geboren 3 februari 1938 te Hilversum, is met ingang van 1 november 1998 benoemd tot deeltijd-hoogleraar risicobeheersing bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit der Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Pasman is werkzaam bij TNO Defence Research als Director Marketing and Programme en zal voor 20 procent in dienst treden.

Schaalvergroting in de procesindustrie leidde tot schadelijke neveneffecten als – massale – lekkages, ontsnappende gaswolken en ontploffingen en branden. Risicobeheersing als vakgebied is ontstaan als antwoord hierop. Risicobeheersing is een onderdeel van de sectie deeltjestechnologie. Deze sectie houdt zich bezig met het maken, meten, modelleren en manipuleren van deeltjessystemen. Toepassingsgebieden zijn onder meer: kristallisatie, malen en stofexplosies. Het laatste geeft de binding weer met risicobeheersing.

Josephus Cornelis Maria de Bruijn – hoogleraar industrial design engineering

Prof.dr.ir. J.C.M. de Bruijn, geboren 20 februari 1966 te Wouw, is met ingang van 1 december 1998 benoemd tot deeltijd-hoogleraar industrial design engineering, specifiek ‘designing and manufacturing of plastic products’, bij de faculteit Ontwerp Constructie en Productie, subfaculteit Industrieel Ontwerpen. De Bruijn is werkzaam bij Polynorm Plastics als research & development manager en zal één dag per week werkzaam zijn bij de TU Delft.

Bij de subfaculteit Industrieel Ontwerpen (Industrial Design Engineering) richt het onderwijs zich vooral op het ontwerpen en vormgeven van producten of systemen in de praktijk, vanuit de context van een ontwerper, al dan niet binnen een bedrijf of instelling. De leerstoel richt zich met name op onderwijs op het gebied van ontwerpen van producten uit kunststoffen ten behoeve van serie- of massafabricage die, uitgaande van de eis van functievervulling, optimaal zijn uit oogpunt van prijs, kwaliteit en milieu. Het onderzoek richt zich vooral op de invloed van materialen, verwerkingscondities, vorm en gebruik op producttoepassingen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.