Onderwijs

Nieuwe begrotingen voor Wiskunde en Natuurkunde

Het college van bestuur heeft de bijgestelde begrotingen van de faculteiten Technische Wiskunde en Informatica en Technische Natuurkunde naar de universiteitsraad gestuurd.

In de begroting van Natuurkunde is echter een aantal posten geschrapt.

De kostenramingen voor 1996 van deze faculteiten waren de enige twee die in december vorig jaar nog niet werden goedgekeurd door de raad. TWI moest haar geplande inkomsten en uitgaven meer richten op het bedrijfsplan. Het college is nu akkoord gegaan met de versie die de faculteit overhandigde, maar uitte wel haar zorgen over de kleine omvang van de post duurzame goederen. In de afgelopen jaren besteedde de faculteit daar drie miljoen gulden aan en nu begroot TWI maar 1,7 miljoen.

Het huishoudboekje van TN werd niet geheel goedgekeurd door het college. De faculteit wilde vanwege haar precaire financiële situatie (TN moet zware bezuinigingen doorvoeren) voor 6,6 ton uit centrale budgetten in aanmerking komen. Daarmee kon de faculteit de achterstallige aanschaf van duurzame goederen weer op peil brengen, vijf aio’s en een jonge wetenschapper aanstellen, en de herbezetting van drie vacant komende leerstoelen financieren.

Het cvb heeft drie van deze posten geschrapt. Volgens het college horen deze posten bij de normale exploitatie van de faculteit. Alleen voor de aanstelling van vijf aio’s kan TN wel aanspraak maken op 3,5 ton bijzondere financiering. Na het schrappen van de posten denkt het college dat TN een ‘schrale maar verantwoorde’ begroting heeft opgesteld. In maart worden de stukken door de universiteitsraad behandeld. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Het college van bestuur heeft de bijgestelde begrotingen van de faculteiten Technische Wiskunde en Informatica en Technische Natuurkunde naar de universiteitsraad gestuurd. In de begroting van Natuurkunde is echter een aantal posten geschrapt.

De kostenramingen voor 1996 van deze faculteiten waren de enige twee die in december vorig jaar nog niet werden goedgekeurd door de raad. TWI moest haar geplande inkomsten en uitgaven meer richten op het bedrijfsplan. Het college is nu akkoord gegaan met de versie die de faculteit overhandigde, maar uitte wel haar zorgen over de kleine omvang van de post duurzame goederen. In de afgelopen jaren besteedde de faculteit daar drie miljoen gulden aan en nu begroot TWI maar 1,7 miljoen.

Het huishoudboekje van TN werd niet geheel goedgekeurd door het college. De faculteit wilde vanwege haar precaire financiële situatie (TN moet zware bezuinigingen doorvoeren) voor 6,6 ton uit centrale budgetten in aanmerking komen. Daarmee kon de faculteit de achterstallige aanschaf van duurzame goederen weer op peil brengen, vijf aio’s en een jonge wetenschapper aanstellen, en de herbezetting van drie vacant komende leerstoelen financieren.

Het cvb heeft drie van deze posten geschrapt. Volgens het college horen deze posten bij de normale exploitatie van de faculteit. Alleen voor de aanstelling van vijf aio’s kan TN wel aanspraak maken op 3,5 ton bijzondere financiering. Na het schrappen van de posten denkt het college dat TN een ‘schrale maar verantwoorde’ begroting heeft opgesteld. In maart worden de stukken door de universiteitsraad behandeld. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.