Onderwijs

Mogelijk arbitrage over beoordeling hoogleraren

Ook maandag zijn cvb en bonden het niet eens geworden over de nieuwe ‘beoordelingssystematiek hoogleraren’. Het Overlegorgaan Personeelszaken, waarin college en vakcentrales over de kwestie praten, gaat nu wellicht een geschillenprocedure starten.

br />
Als de partijen er binnen een korte ‘afkoelingsperiode’ niet uitkomen zal het conflict ter arbitrage worden voorgelegd aan de commissie-Albeda.

Het college houdt vast aan zijn voorstel om zowel het opstellen als het formeel vaststellen van de hoogleraarbeoordelingen door de dekaan te laten uitvoeren. Volgens de vakbonden zou in elk geval het ‘vaststellen’ van de beoordeling door de werkgever moeten gebeuren, zoals dat voor de rest van het personeel gebruikelijk is.

Volgens personeelsvertegenwoordiger ing. F. Kok loopt het cvb vooruit op de mogelijke invoering van integraal beheer. ,,Maar wij willen een effectieve beoordeling binnen de bestaande regeling”, aldus Kok. Collegelid Veenendaal acht het inmiddels nog steeds mogelijk dat het overlegorgaan er ,,in een constructieve sfeer” uitkomt. ,,Vooral omdat het vaststellen van een beoordeling, als het goed is, alleen maar de formele bekrachtiging is van reeds gemaakte afspraken.” (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

Ook maandag zijn cvb en bonden het niet eens geworden over de nieuwe ‘beoordelingssystematiek hoogleraren’. Het Overlegorgaan Personeelszaken, waarin college en vakcentrales over de kwestie praten, gaat nu wellicht een geschillenprocedure starten.

Als de partijen er binnen een korte ‘afkoelingsperiode’ niet uitkomen zal het conflict ter arbitrage worden voorgelegd aan de commissie-Albeda.

Het college houdt vast aan zijn voorstel om zowel het opstellen als het formeel vaststellen van de hoogleraarbeoordelingen door de dekaan te laten uitvoeren. Volgens de vakbonden zou in elk geval het ‘vaststellen’ van de beoordeling door de werkgever moeten gebeuren, zoals dat voor de rest van het personeel gebruikelijk is.

Volgens personeelsvertegenwoordiger ing. F. Kok loopt het cvb vooruit op de mogelijke invoering van integraal beheer. ,,Maar wij willen een effectieve beoordeling binnen de bestaande regeling”, aldus Kok. Collegelid Veenendaal acht het inmiddels nog steeds mogelijk dat het overlegorgaan er ,,in een constructieve sfeer” uitkomt. ,,Vooral omdat het vaststellen van een beoordeling, als het goed is, alleen maar de formele bekrachtiging is van reeds gemaakte afspraken.” (G.J.t.D.)

Ger-Jan te Dorsthorst

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.