Studentenleven

Minister wil vaker studieschuld kwijtschelden

Soms is het duidelijk dat een oud-student zijn studieschulden nooit kan aflossen. Dan moet DUO de schuld kunnen kwijtschelden, schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) aan de Eerste en Tweede Kamer.

Hoge schulden, geen inkomen, psychische problemen… In een brief over de ‘menselijke maat’ en de studiefinanciering schrijft minister Dijkgraaf dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) al vaak maatwerk toepast als burgers in de knel komen.

Toch gaat het nog weleens mis en worden burgers onevenredig geraakt. Dijkgraaf oordeelt “dat we nog stappen te zetten hebben”. Een van zijn voornemens: hij wil het ‘kwijtscheldingsbeleid’ tegen het licht houden.

Nu kan DUO een schuld alleen kwijtschelden als iemand in coma ligt, terminaal is of met een psychiatrische stoornis in een uitzichtloze situatie zit. En dan vallen sommige oud-studenten tussen wal en schip. Dijkgraaf wil daarom kijken of hij de regels kan versoepelen, zodat het in zulke gevallen mogelijk wordt om een uitzondering te maken. Een vastomlijnd idee van welke concrete omstandigheden in aanmerking komen, heeft Dijkgraaf nog niet. (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.