Onderwijs

Minister wil probleem hoge leges oplossen

Minister Verdonk (VVD) is ‘niet gelukkig’ met de enorme verhoging van de leges voor verblijfsvergunningen. De problemen die universiteiten hierdoor ondervinden bij de werving van studenten en personeel, wil ze ‘oplossen’.

/strong>

Dat zei de bewindsvrouw van vreemdelingenzaken en integratie tijdens een Kamerdebat dat geheel aan de verhogingen van de leges was gewijd. De prijs voor tijdelijke vergunningen steeg in één jaar tijd van 56 euro naar 430 euro. Voor een permanent verblijf moet nu zelfs 890 euro worden neergeteld.

De Tweede Kamer oordeelt spijkerhard over het beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de prijs van de verblijfsvergunningen kostendekkend te maken. PvdA’er Dijsselbloem achtte de tijd rijp om de kosten-efficiency van de IND, tenslotte een monopolist, tegen het licht te houden. Zelfs coalitiepartij VVD vond de kosten wel erg hoog.

De verhoging van de diverse leges levert de schatkist ruim 20 miljoen euro op. Verdonk is naar eigen zeggen niet gelukkig met de maatregel van haar voorganger Nawijn (LPF). Maar het bezuinigingsbedrag staat al ingeboekt op de begroting voor 2004 en dat wenste ze niet meer te veranderen.

Toch gloort er hoop voor de vertegenwoordigers van de kenniseconomie die al maanden te hoop lopen tegen ‘exorbitante’ prijsverhoging. Eerder had niemand minder dan Jan Peter Balkenende, voorzitter van het Innovatieplatform, het belang van buitenlanders voor de Nederlandse kenniseconomie onderstreept. Dus gaat Verdonk met minister Van der Hoeven (Onderwijs) om de tafel om het probleem met de werving van studenten en wetenschappelijk personeel op te lossen, beloofde ze.

Maar Verdonk is niet van plan om geheel op te draaien voor de bijdrage van buitenlanders aan de kenniseconomie. Ze zinspeelde er op dat een deel van het geld door het ministerie van onderwijs moet worden betaald. Dat laatste idee heeft het departement in Zoetermeer overigens zelf ook al geopperd. Maar dan als laatste middel, als alle andere pogingen om de kostenverhogingen terug te draaien hadden gefaald.

De bij het debat aanwezige vertegenwoordigers van multicultureel Nederland moesten het doen met de mededeling van Verdonk dat de hele tarievenstructuur onderwerp van onderzoek is. Wellicht komt er bovendien een hardheidsclausule voor mensen die door de hoge kosten het land dreigen te moeten verlaten.

Minister Verdonk (VVD) is ‘niet gelukkig’ met de enorme verhoging van de leges voor verblijfsvergunningen. De problemen die universiteiten hierdoor ondervinden bij de werving van studenten en personeel, wil ze ‘oplossen’.

Dat zei de bewindsvrouw van vreemdelingenzaken en integratie tijdens een Kamerdebat dat geheel aan de verhogingen van de leges was gewijd. De prijs voor tijdelijke vergunningen steeg in één jaar tijd van 56 euro naar 430 euro. Voor een permanent verblijf moet nu zelfs 890 euro worden neergeteld.

De Tweede Kamer oordeelt spijkerhard over het beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de prijs van de verblijfsvergunningen kostendekkend te maken. PvdA’er Dijsselbloem achtte de tijd rijp om de kosten-efficiency van de IND, tenslotte een monopolist, tegen het licht te houden. Zelfs coalitiepartij VVD vond de kosten wel erg hoog.

De verhoging van de diverse leges levert de schatkist ruim 20 miljoen euro op. Verdonk is naar eigen zeggen niet gelukkig met de maatregel van haar voorganger Nawijn (LPF). Maar het bezuinigingsbedrag staat al ingeboekt op de begroting voor 2004 en dat wenste ze niet meer te veranderen.

Toch gloort er hoop voor de vertegenwoordigers van de kenniseconomie die al maanden te hoop lopen tegen ‘exorbitante’ prijsverhoging. Eerder had niemand minder dan Jan Peter Balkenende, voorzitter van het Innovatieplatform, het belang van buitenlanders voor de Nederlandse kenniseconomie onderstreept. Dus gaat Verdonk met minister Van der Hoeven (Onderwijs) om de tafel om het probleem met de werving van studenten en wetenschappelijk personeel op te lossen, beloofde ze.

Maar Verdonk is niet van plan om geheel op te draaien voor de bijdrage van buitenlanders aan de kenniseconomie. Ze zinspeelde er op dat een deel van het geld door het ministerie van onderwijs moet worden betaald. Dat laatste idee heeft het departement in Zoetermeer overigens zelf ook al geopperd. Maar dan als laatste middel, als alle andere pogingen om de kostenverhogingen terug te draaien hadden gefaald.

De bij het debat aanwezige vertegenwoordigers van multicultureel Nederland moesten het doen met de mededeling van Verdonk dat de hele tarievenstructuur onderwerp van onderzoek is. Wellicht komt er bovendien een hardheidsclausule voor mensen die door de hoge kosten het land dreigen te moeten verlaten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.