Onderwijs

Minister trekt concessie over bètavakken in

Minister Van der Hoeven is teruggekomen op een toezegging aan de bètalobby over het studiehuis.Alle vier de profielen voor de bovenbouw van havo en vwo krijgen slechts drie verplichte vakken, plus een keuzeprofielvak en een vrij keuzevak.

br />
Met dat plan verraste de minister van onderwijs vorige week de Kamercommissie, nadat alle fracties hadden geklaagd over de onevenwichtigheid van de profielen in haar eerdere voorstel.

Het profiel natuur en gezondheid zou in haar plan onder druk van de bètalobby als enige vier verplichte vakken krijgen, inclusief het vak algemene natuurwetenschappen. Het profiel natuur en techniek daarentegen zou veel lichter worden met maar drie verplichte vakken. Voor de andere profielen golden nog minder verplichtingen.

Volgens het nieuwe voorstel van Van der Hoeven, dat haar ingefluisterd zou zijn door de Hbo-raad, komt er voor alle profielen een cluster van relevante vakken. Daaruit moeten scholieren het vierde vak kiezen. Alleen de keuze voor het vijfde vak wordt echt vrij. Alle fracties reageerden welwillend op het idee, maar zeiden het nog wel te willen bestuderen. De minister heeft beloofd het binnen twee weken op papier te zetten. Daarna komen de lobby’s uit het veld er niet meer aan te pas, maar gaat het voor besluitvorming naar de Tweede Kamer.

Met veel tegenzin had Van der Hoeven deze zomer een concessie gedaan aan de bètalobby. Die vond dat de verlichting van de studielast de doorstroming naar het exacte en technische onderwijs zou bemoeilijken. Die kritiek kwam van de universiteiten, het bedrijfsleven, wetenschapsacademie Knaw, de Onderwijsraad en bètapopularisatiestichting Axis. Van der Hoeven had gezegd dat haar concessie geen oplossing zou bieden voor het bètatekort. Daarvoor zou een totale vernieuwing nodig zijn van de inhoud van de bètavakken, en een betere afstemming van het voortgezet onderwijs op hbo en wo.

Voor die vakinhoudelijke vernieuwing komen er profielcommissies. Dat zal echter niet gebeuren voor augustus 2007. Dan moeten wel de nieuwe profielen van start gaan. Ook daarover zullen de profielcommissies zich buigen. (OvB/HOP)

Minister Van der Hoeven is teruggekomen op een toezegging aan de bètalobby over het studiehuis.

Alle vier de profielen voor de bovenbouw van havo en vwo krijgen slechts drie verplichte vakken, plus een keuzeprofielvak en een vrij keuzevak.

Met dat plan verraste de minister van onderwijs vorige week de Kamercommissie, nadat alle fracties hadden geklaagd over de onevenwichtigheid van de profielen in haar eerdere voorstel.

Het profiel natuur en gezondheid zou in haar plan onder druk van de bètalobby als enige vier verplichte vakken krijgen, inclusief het vak algemene natuurwetenschappen. Het profiel natuur en techniek daarentegen zou veel lichter worden met maar drie verplichte vakken. Voor de andere profielen golden nog minder verplichtingen.

Volgens het nieuwe voorstel van Van der Hoeven, dat haar ingefluisterd zou zijn door de Hbo-raad, komt er voor alle profielen een cluster van relevante vakken. Daaruit moeten scholieren het vierde vak kiezen. Alleen de keuze voor het vijfde vak wordt echt vrij. Alle fracties reageerden welwillend op het idee, maar zeiden het nog wel te willen bestuderen. De minister heeft beloofd het binnen twee weken op papier te zetten. Daarna komen de lobby’s uit het veld er niet meer aan te pas, maar gaat het voor besluitvorming naar de Tweede Kamer.

Met veel tegenzin had Van der Hoeven deze zomer een concessie gedaan aan de bètalobby. Die vond dat de verlichting van de studielast de doorstroming naar het exacte en technische onderwijs zou bemoeilijken. Die kritiek kwam van de universiteiten, het bedrijfsleven, wetenschapsacademie Knaw, de Onderwijsraad en bètapopularisatiestichting Axis. Van der Hoeven had gezegd dat haar concessie geen oplossing zou bieden voor het bètatekort. Daarvoor zou een totale vernieuwing nodig zijn van de inhoud van de bètavakken, en een betere afstemming van het voortgezet onderwijs op hbo en wo.

Voor die vakinhoudelijke vernieuwing komen er profielcommissies. Dat zal echter niet gebeuren voor augustus 2007. Dan moeten wel de nieuwe profielen van start gaan. Ook daarover zullen de profielcommissies zich buigen. (OvB/HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.