Kort

Minister: richtlijnen voor steun medezeggenschap

Minister Dijkgraaf wil niet alleen landelijke richtlijnen voor de financiële vergoedingen van leden van medezeggenschapsraden, maar ook voor hun scholing en ondersteuning.

De minister reageerde deze week in de Tweede Kamer op vragen en moties naar aanleiding van de dit voorjaar verschenen monitor medezeggenschap. Lisa Westerveld (GroenLinks) wilde weten hoe het staat met het voornemen om de vergoedingen voor medezeggenschappers meer gelijk te trekken. Nu zijn er grote verschillen per instelling en per faculteit.

In een nieuwe motie, die op een meerderheid kan rekenen, wees Paul van Meenen (D66) erop dat er tussen 2022 en 2025 11,5 miljoen euro beschikbaar is voor de versterking van de medezeggenschap.

Over de vergoedingen worden volgens minister Dijkgraaf al gesprekken gevoerd met de studentenorganisaties en de instellingen. “Daar zijn we hard mee bezig. Ik denk er in het voorjaar meer over te kunnen zeggen.” Ook de facilitering van de medezeggenschap wil hij meenemen in die gesprekken. “Ik zeg dus ja tegen richtlijnen”, aldus de minister, op voorwaarde dat die flexibel kunnen worden ingevuld. (HOP, HC)

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.