Onderwijs

Minister mag snoeien in wachtgelden

De Tweede Kamer is het eens met minister Ritzen dat een ingreep in de hoogte van wachtgelduitkeringen onvermijdelijk is. Maar bestaande uitkeringen moet hij met rust laten.

br />
Dit bleek vorige week woensdag tijdens een debat met de Kamer over ‘De jaren tellen’. In dit rapport concluderen vijf onderzoeksbureaus dat de kosten van het wachtgeld de komende jaren vierhonderd miljoen gulden hoger uitvallen dan verwacht, vanwege de sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Nu is het departement jaarlijks 1,2 miljard gulden kwijt aan wachtgeld.

In een reactie op de tegenvaller kondigde Ritzen aan de uitkering voor werkloze docenten meer op het niveau van de WW te willen brengen. Hij stelde zelfs voor om met terugwerkende kracht bestaande uitkeringen te verlagen. Ritzen wil daarover binnenkort overleggen met de vakbonden, de universiteiten en de hogescholen.

Tijdens het debat met het parlement hoorde de bewindsman echter in niet mis te verstane woorden dat hij de huidige wachtgelders buiten schot moet laten. ,,De overheid moet betrouwbaar zijn. Afspraken kunnen niet zomaar worden veranderd”, zei PvdA-kamerlid Liemburg. Verworven rechten moeten gerespecteerd worden, vonden ook CDA, D66 en Groen Links.

Het CDA-Kamerlid Van der Hoeven noemde het ‘wrang’ dat de minister wil bezuinigen op de uitkeringen van oudere docenten. ,,U moet niet vergeten dat deze mensen juist wachtgelder zijn geworden omdat uw department al jarenlang voorstander is van schaalvergroting”, zei Van der Hoeven.
Ingreep

Ritzen mag van de Kamer wèl met een plan komen voor een ingreep in de uitkering van nieuwe wachtgelders. Maar hoe dat precies moet, weet de bewindsman nog niet. Nu is een vijftig- plusser die zich vrijwillig laat afvloeien financieel beter af dan zijn leeftijdgenoot die in een seniorenregeling een paar uur per week korter werkt.

Over andere oplossingen voor het wachtgeldprobleem blijven de minister en de Tweede Kamer van mening verschillen. Ritzen voelt niets voor het voorstel van de fracties om oudere wachtgelders te ontheffen van hun sollicitatieplicht. Zij zouden immers toch geen kans hebben op de arbeidsmarkt. Het idee om hogescholen en universiteiten niet langer te verplichten wachtgelders met voorrang te benoemen in een nieuwe vacature, wees Ritzen eveneens van de hand.
(HOP/M.t.W.)

De Tweede Kamer is het eens met minister Ritzen dat een ingreep in de hoogte van wachtgelduitkeringen onvermijdelijk is. Maar bestaande uitkeringen moet hij met rust laten.

Dit bleek vorige week woensdag tijdens een debat met de Kamer over ‘De jaren tellen’. In dit rapport concluderen vijf onderzoeksbureaus dat de kosten van het wachtgeld de komende jaren vierhonderd miljoen gulden hoger uitvallen dan verwacht, vanwege de sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Nu is het departement jaarlijks 1,2 miljard gulden kwijt aan wachtgeld.

In een reactie op de tegenvaller kondigde Ritzen aan de uitkering voor werkloze docenten meer op het niveau van de WW te willen brengen. Hij stelde zelfs voor om met terugwerkende kracht bestaande uitkeringen te verlagen. Ritzen wil daarover binnenkort overleggen met de vakbonden, de universiteiten en de hogescholen.

Tijdens het debat met het parlement hoorde de bewindsman echter in niet mis te verstane woorden dat hij de huidige wachtgelders buiten schot moet laten. ,,De overheid moet betrouwbaar zijn. Afspraken kunnen niet zomaar worden veranderd”, zei PvdA-kamerlid Liemburg. Verworven rechten moeten gerespecteerd worden, vonden ook CDA, D66 en Groen Links.

Het CDA-Kamerlid Van der Hoeven noemde het ‘wrang’ dat de minister wil bezuinigen op de uitkeringen van oudere docenten. ,,U moet niet vergeten dat deze mensen juist wachtgelder zijn geworden omdat uw department al jarenlang voorstander is van schaalvergroting”, zei Van der Hoeven.
Ingreep

Ritzen mag van de Kamer wèl met een plan komen voor een ingreep in de uitkering van nieuwe wachtgelders. Maar hoe dat precies moet, weet de bewindsman nog niet. Nu is een vijftig- plusser die zich vrijwillig laat afvloeien financieel beter af dan zijn leeftijdgenoot die in een seniorenregeling een paar uur per week korter werkt.

Over andere oplossingen voor het wachtgeldprobleem blijven de minister en de Tweede Kamer van mening verschillen. Ritzen voelt niets voor het voorstel van de fracties om oudere wachtgelders te ontheffen van hun sollicitatieplicht. Zij zouden immers toch geen kans hebben op de arbeidsmarkt. Het idee om hogescholen en universiteiten niet langer te verplichten wachtgelders met voorrang te benoemen in een nieuwe vacature, wees Ritzen eveneens van de hand.
(HOP/M.t.W.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.