Onderwijs

Minister Kamp verwerpt kritiek op topsectorenbeleid

Minister Kamp van Economische Zaken is nog altijd tevreden over het topsectorenbeleid. Hij verwerpt de klacht dat startende innovatieve bedrijven het afleggen tegen gevestigde namen, maar houdt de vinger aan de pols.


Gisteren sprak de Tweede Kamer met VVD-minister Henk Kamp over het topsectorenbeleid. Kamps partijgenoot Anne Wil Lucas uitte kritiek dat de topsectoren niet genoeg doen voor de innovatie: promovendi die een spin-offbedrijf willen starten, zouden buitenspel staan. Volgens haar gaat er veel publiek geld naar onderzoek van grote bedrijven als Philips, Campina en AkzoNobel, dat zonder overheidsgeld ook wel zou zijn uitgevoerd.Kamp was niet onder de indruk. Er zijn altijd mensen ontevreden als er geld verdeeld wordt, zei hij. Het voordeel van het nieuwe topsectorenbeleid is nu juist dat bedrijven het zelf kunnen bijsturen, legde hij uit. Zijn eigen rol houdt hij het liefst bescheiden. “Maar als we denken dat het in de ene topsector goed gaat en in de andere minder, zullen we die kennis zeker uitwisselen.”Hij is minder bang dan Lucas dat een paar grote bedrijven er met het geld vandoor gaan, terwijl de sectoren er als geheel nauwelijks op vooruitgaan. “Maar we zijn het eens dat het geld dat de overheid in de topsectoren steekt geen kortingsbon op contractonderzoek mag zijn. Ik zal er zeer op toezien dat dit niet gebeurt.”Lucas vindt het geen goede zaak dat sommige topsectoren meerdere ‘topconsortia voor kennis en innovatie’ (tki’s) hebben ingericht. Bedrijven hebben bij haar geklaagd dat deze hun eigenbelang zouden laten prevaleren boven dat van de sector als geheel.Als voorbeeld noemde ze een bedrijf dat onderzoek wilde doen naar koude kernfusie, een omstreden techniek om energie te winnen. Het plan kreeg geen steun bij de zeven tki’s van de topsector energie, omdat ze zich ieder richten op onderzoeksvoorstellen op terreinen als zonne-energie, windenergie en andere bestaande technieken. Koudekernfusie past niet in hun straatje. Lucas: “We moeten voorkomen dat dwarsverbanden waar innovatie uit voortkomt onvoldoende worden gelegd.”Minister Kamp was dit met haar eens en noemde zulke dwarsverbanden binnen en tussen topsectoren “van het grootste belang”. Hij zou het blijven volgen, verzekerde hij. In oktober stuurt hij de Tweede Kamer een evaluatie van het topsectorenbeleid.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.