Wetenschap

Minder snelle opmars vrouwelijke hoogleraren

Het kan wel tot 2043 duren voordat er evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn. De snellere toename lijkt te vertragen. De TU Delft is nu hekkensluiter.

(Foto: Dalia Madi)

De afgelopen tijd kwam de opmars van vrouwen in de wetenschap juist in een kleine stroomversnelling. Het percentage vrouwelijke hoogleraren groeide in 2018 zelfs met meer dan twee procentpunt. Dat was nog nooit vertoond. Bijna één op de vier professoren is nu vrouw.

Maar vorig jaar ging het minder snel, blijkt uit de nieuwe personeelscijfers van de universiteiten. In 2019 waren er naar verhouding 1,1 procentpunt meer vrouwelijke hoogleraren dan in 2018: om precies te zijn 24,3 procent.

Bij een groei van 1,1 procentpunt per jaar duurt het nog 23 jaar voordat een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen bereikt is. Voormalig PvdA-minister Jet Bussemaker had in 2017 een subsidie voor het aanstellen van extra vrouwelijke hoogleraren in het leven geroepen, wat kennelijk goed hielp. Zonder die stimulans gaat het beduidend minder hard.

Aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden daalde het percentage vrouwelijke hoogleraren zelfs licht, al staat met name Leiden nog altijd hoog in het rijtje van universiteiten waar veel vrouwen een leerstoel bekleden. De vier technische universiteiten tellen nog altijd relatief de minste vrouwelijke hoogleraren, met de TU Delft als nieuwe hekkensluiter. In Delft was in 201916,9 procent vrouw, tegen 16,1 procent in 2018.

De TU Eindhoven was in voorgaande jaren altijd laatste als het op het percentage vrouwelijke hoogleraren aan kwam. In 2019 wist de universiteit echter een winst van 2,9 procent te boeken. Daarin zou het omstreden Irène Curie Fellowship-programma een rol kunnen hebben gespeeld. Een jaar lang heeft de TU Eindhoven wetenschappelijke vacatures alleen opengesteld voor vrouwen. Pas als een vacature na zes maanden nog niet was vervuld mochten ook mannen solliciteren. Na een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is de universiteit daarmee gestopt.

Op de treden onder het hoogleraarschap gaat het momenteel niet sneller. Van alle universitair hoofddocenten is nog geen dertig procent vrouw: een toename van (eveneens) 1,1 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor. Onder universitair docenten nam het aandeel vrouwen met een tiende toe tot 42,6 procent.

HOP, Bas Belleman
Delta. Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.