Onderwijs

Minder promoties

Vorig studiejaar is het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten gedaald. Dat is sinds 1998 niet meer voorgekomen.

 

Er promoveerden 3.715 mensen,

bs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?VW=T&DM=SLNL&PA=71247ned&LA=NL”>meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek over het studiejaar 2010/2011. Dat zijn er 21 minder dan het jaar ervoor. 


 


Het verlies komt voor rekening van mannen, waarvan er 76 minder de doctorstitel kregen. Het aantal gepromoveerde vrouwen is daarentegen voor het tiende achtereenvolgende jaar gestegen: van 1.571 naar 1.626.


 


Maar liefst 1186 proefschriften werden geschreven in het domein gezondheidszorg en welzijn. Vroeger namen deze vakgebieden ongeveer één op de vier promoties voor hun rekening, tegenwoordig bijna één op de drie. Het aandeel van sociale wetenschappen is gezakt van 24 naar 16 procent.


 


Er promoveren nog altijd bijna twee keer zoveel mensen als in 1990, toen er slechts 1.898 promoties waren

‘This app is intended to be used during the Sacrament of Penance with a Catholic priest only. This is not a substitute for a valid confession’, zo luidt de waarschuwing. Gedurende de intenties van januari bad Paus Benedictus XVI nog dat jonge mensen nieuwe technologieën leren gebruiken voor persoonlijke groei. De makers van deze ‘Confession’ app hebben daar direct gehoor aan gegeven, alleen niet op de manier zoals het Vaticaan had bedoeld.
In samenwerking met Amerikaanse katholieke kerkfunctionarissen is dit digitale biechthokje ontwikkeld. Ik herstel: deze digitale voorbereiding op het biechthokje. De app biedt namelijk geen vergiffenis, hoewel er wel alvast wordt aangegeven met welke gebeden de zonden hoogstwaarschijnlijk vergeven zullen worden. Maar daarvoor moet je toch echt nog steeds naar de kerk.

Aan de hand van de tien geboden wordt een vrij uitgebreide lijst aan mogelijke misstappen gepresenteerd. De boeteling hoeft slechts aan te vinken welke zonden sinds de laatste biecht begaan zijn. En geen nood: foutjes die niet binnen de tien geboden passen kunnen gewoon apart ingevoerd worden in de categorie ‘overig’. De volgende stap is de gang naar het ‘echte’ biechthokje, waar de app als een soort boodschappenlijst gebruikt kan worden. Vergeet hierbij vooral niet de priester van uitleg te voorzien, want gebruik van een mobiele telefoon in de biechtstoel is vermoedelijk een zonde op zich.
Ikzelf, rooms-katholiek ‘bij geboorte’ maar verre van praktiserend, ben er nog niet over uit wat ik ervan moet denken. ‘Leuk’ of ‘handig’ zal ik het niet noemen, ‘verrassend’ en ‘interessant’ wel. Deze app is bedoeld als stimulans om de biecht weer serieuzer op te pakken; dat is niet aan mij besteed, alhoewel ik me voor kan stellen dat de wel praktiserende TU-student of medewerker hiermee een handvat heeft in drukke tijden. 

Leuk *****
Handig  *****
Bediening *****
Prijs  € 1,59
Platform  iPhone/iPad

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.