Campus

Mijn geloof is het enige wat vrij maakt

Ir. Jan van Dam verruilt na dertig jaar de TU voor de Pinkerstergemeente in Lekkerkerk. De biotechnoloog wordt fulltime voorganger. ,,Bidden om wijsheid leverde me tijdens mijn werk soms onverwachte oplossingen.’

,,Toen ik drie maanden in de pinkstergemeente was, werd ik er bewust van dat ik een keer voorganger zou worden.” Ir. Jan van Dam beschrijft zijn verlangen als een passie voor God. ,,Ik doe alles voor God, ik wil God eren, respect geven en dienen”, zegt Van Dam zeer overtuigd.

Van Dam begon in 1966 als eerstejaars student scheikunde in Delft. Na een tijd te hebben gestudeerd, was hij genoodzaakt zijn studie voor een periode van drie jaar te staken; deels vanwege militaire dienst en deels vanwege een chronische hoofdpijn. Ondanks de hoofdpijn is hij erin geslaagd zijn studie af te maken. ,,Drie maanden voordat ik mijn studie afmaakte, ben ik in een pinkstergemeente genezen van mijn hoofdpijn”, vertelt Van Dam.

,,Een tijdje geleden kwam iemand naar mij toe en zei dat ik moest gaan werken in de geboorteplaats van mijn voorouders”, vertelt Van Dam. Toen was hem alleen bekend dat zijn familie uit Zaandam kwam. Enkele sollicitaties naar Zaandam liepen op niets uit, maar het verlangen bleef. In Capelle a/d Ijssel hebben mensen uit de gemeente Lekkerkerk hem gevraagd om in Lekkerkerk bijbelstudie te gaan geven.

,,Enkele maanden nadat ik in Lekkerkerk was begonnen heb ik van mijn vader gehoord dat mijn voorouders uit Lekkerkerk kwamen. Daarmee was voor mij de toon gezet. Ik wist zeker dat ik in Lekkerkerk moest blijven.”

In Lekkerkerk breidt hij zijn activiteiten uit. Heel gauw merkt hij dat hij in Lekkerkerk moet gaan wonen om de mensen beter te kunnen bereiken. Eén jaar na de verhuizing is Van Dam begonnen wekelijks diensten te houden in de gemeente. ,,Er is altijd een verlangen in mij geweest om dit soort werk te doen. Je weet dat het op een gegeven moment moet gebeuren en dan doe je het”, licht Van Dam toe.

Schijnheilig

Van Dam vermijdt woorden als kerk en predikant. Hij vindt namelijk dat ze traditioneel klinken. Hij zegt daarom liever gemeente en voorganger. Hij houdt niet van tradities omdat hij denkt dat tradities soms voor schijnheiligheid en vroomheid zorgen. ,,Ik wil niet dat mijn kinderen mijn geloof overnemen uit traditie. Ik wil graag dat ze dat doen uit overtuiging”, vertelt Van Dam. Zijn kinderen, op één na, hebben hem uit overtuiging nagevolgd. ,,Mijn zoon is een rebel geweest en heeft alles gedaan wat niet kon, maar uiteindelijk is hij zelf tot de conclusie gekomen dat hij op deze manier niet door kon gaan en heeft uiteindelijk toch voor het geloof gekozen.”

,,Als biotechnoloog geloof ik zeker in het scheppingsverhaal. God heeft de wereld geschapen. Hoe? Ik was er niet bij? Deed God dat? Ja, want Hij zegt dat zelf.” Over genetische modificatie heeft hij nog nooit een duidelijk standpunt geformuleerd. Hij stelt alleen dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, want niemand weet wat de gevolgen zijn in de toekomst.

Zijn geloof heeft ook invloed gehad op zijn werk. ,,Als ik ergens niet uitkom, bid ik om wijsheid en inzicht voor de situatie en dat leidt tot antwoorden en soms tot onverwachteoplossingen.” Veel van zijn collega’s weten dat hij al jaren actief is in de kerk. ,,Ik spreek regelmatig met collega’s over mijn geloof. Het nieuws dat God geneest en vrij maakt slaat soms aan bij mensen en daardoor zijn sommige collega’s tot bekering gekomen.”

Discipel

,,Als ik zie hoe mensen soms in duistere situaties terecht komen waarin ze helemaal geen uitzicht hebben op het leven en depressief zijn, dan zie ik dat ze met wat ik geleerd heb er wel uit kunnen komen.” Dat is voor Van Dam de reden om te beweren dat zijn geloof mensen vrij en gelukkig maakt. Het geloof dat mensen heilzaam uit hun ellende kan redden. ,,Ik denk dat mijn geloof het enige geloof is dat werkelijk vrijmaakt”, antwoordt hij op de vraag of hij open staat voor andere religies. ,,Ik geloof dat ik de vrijheid heb om God te dienen en in dat opzicht wijs ik dus andere godsdiensten af.”

,,Als je gelooft wat God zegt, kun je ook ontvangen wat je gelooft”, meent Van Dam. Hij vindt dat de vraag: ben je een gelovige? geen zinnige betekenis heeft. Immers, als je daarna de mensen vraagt wat ze geloven, krijg je te horen dat ze bijna niets geloven van wat in de bijbel staat. ,,God zegt het en dat staat in de bijbel. Aangezien God niet kan liegen, kan men alles wat in de bijbel staat vertrouwen”, vertelt de voorganger van de gemeente Lekkerkerk over de geloofwaardigheid van de bijbel.

Hij vraagt liever aan mensen of ze discipel zijn. ,,Een discipel is iemand die ervoor gekozen heeft om volgeling van Jezus te worden. Iemand die gekozen heeft om alles te geven.” Van Dam beschouwt het opleiden van mensen tot discipelen als zijn belangrijkste opdracht.

Daarnaast wil hij mensen genezen. Er staat in het nieuwe testament: op zieken zullen ze handen leggen en de zieken zullen genezen. ,,Als iemand wil genezen, moet hij het zelf graag willen, instemmen met mijn geloof en pas daarna ben ik in staat om hem te helpen. Geloof is de basis van alles wat ik doe.”

Van Dam vertelt over een vrouw die op een gegeven moment bij hun gemeente binnen was gekomen. Zij had een garagedeur op haar hoofd gehad en had sinds dat incident vreselijk veel problemen, waaronder duizeligheid, geen licht en geluid kunnen verdragen en concentratiestoornis. De eerste keer dat die vrouw bij Van Dam in de gemeente kwam, was zij zeer afwachtend. Tijdens de tweede dienst werd er in de zaal gevraagd of er mensen waren die genezing wilden en zij was er een van. ,,We hebben haar de handen opgelegd voor genezing en meteen merkten we dat ze genezen was”, vertelt Van Dam.

Ir. Jan van Dam verruilt na dertig jaar de TU voor de Pinkerstergemeente in Lekkerkerk. De biotechnoloog wordt fulltime voorganger. ,,Bidden om wijsheid leverde me tijdens mijn werk soms onverwachte oplossingen.”

,,Toen ik drie maanden in de pinkstergemeente was, werd ik er bewust van dat ik een keer voorganger zou worden.” Ir. Jan van Dam beschrijft zijn verlangen als een passie voor God. ,,Ik doe alles voor God, ik wil God eren, respect geven en dienen”, zegt Van Dam zeer overtuigd.

Van Dam begon in 1966 als eerstejaars student scheikunde in Delft. Na een tijd te hebben gestudeerd, was hij genoodzaakt zijn studie voor een periode van drie jaar te staken; deels vanwege militaire dienst en deels vanwege een chronische hoofdpijn. Ondanks de hoofdpijn is hij erin geslaagd zijn studie af te maken. ,,Drie maanden voordat ik mijn studie afmaakte, ben ik in een pinkstergemeente genezen van mijn hoofdpijn”, vertelt Van Dam.

,,Een tijdje geleden kwam iemand naar mij toe en zei dat ik moest gaan werken in de geboorteplaats van mijn voorouders”, vertelt Van Dam. Toen was hem alleen bekend dat zijn familie uit Zaandam kwam. Enkele sollicitaties naar Zaandam liepen op niets uit, maar het verlangen bleef. In Capelle a/d Ijssel hebben mensen uit de gemeente Lekkerkerk hem gevraagd om in Lekkerkerk bijbelstudie te gaan geven.

,,Enkele maanden nadat ik in Lekkerkerk was begonnen heb ik van mijn vader gehoord dat mijn voorouders uit Lekkerkerk kwamen. Daarmee was voor mij de toon gezet. Ik wist zeker dat ik in Lekkerkerk moest blijven.”

In Lekkerkerk breidt hij zijn activiteiten uit. Heel gauw merkt hij dat hij in Lekkerkerk moet gaan wonen om de mensen beter te kunnen bereiken. Eén jaar na de verhuizing is Van Dam begonnen wekelijks diensten te houden in de gemeente. ,,Er is altijd een verlangen in mij geweest om dit soort werk te doen. Je weet dat het op een gegeven moment moet gebeuren en dan doe je het”, licht Van Dam toe.

Schijnheilig

Van Dam vermijdt woorden als kerk en predikant. Hij vindt namelijk dat ze traditioneel klinken. Hij zegt daarom liever gemeente en voorganger. Hij houdt niet van tradities omdat hij denkt dat tradities soms voor schijnheiligheid en vroomheid zorgen. ,,Ik wil niet dat mijn kinderen mijn geloof overnemen uit traditie. Ik wil graag dat ze dat doen uit overtuiging”, vertelt Van Dam. Zijn kinderen, op één na, hebben hem uit overtuiging nagevolgd. ,,Mijn zoon is een rebel geweest en heeft alles gedaan wat niet kon, maar uiteindelijk is hij zelf tot de conclusie gekomen dat hij op deze manier niet door kon gaan en heeft uiteindelijk toch voor het geloof gekozen.”

,,Als biotechnoloog geloof ik zeker in het scheppingsverhaal. God heeft de wereld geschapen. Hoe? Ik was er niet bij? Deed God dat? Ja, want Hij zegt dat zelf.” Over genetische modificatie heeft hij nog nooit een duidelijk standpunt geformuleerd. Hij stelt alleen dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, want niemand weet wat de gevolgen zijn in de toekomst.

Zijn geloof heeft ook invloed gehad op zijn werk. ,,Als ik ergens niet uitkom, bid ik om wijsheid en inzicht voor de situatie en dat leidt tot antwoorden en soms tot onverwachteoplossingen.” Veel van zijn collega’s weten dat hij al jaren actief is in de kerk. ,,Ik spreek regelmatig met collega’s over mijn geloof. Het nieuws dat God geneest en vrij maakt slaat soms aan bij mensen en daardoor zijn sommige collega’s tot bekering gekomen.”

Discipel

,,Als ik zie hoe mensen soms in duistere situaties terecht komen waarin ze helemaal geen uitzicht hebben op het leven en depressief zijn, dan zie ik dat ze met wat ik geleerd heb er wel uit kunnen komen.” Dat is voor Van Dam de reden om te beweren dat zijn geloof mensen vrij en gelukkig maakt. Het geloof dat mensen heilzaam uit hun ellende kan redden. ,,Ik denk dat mijn geloof het enige geloof is dat werkelijk vrijmaakt”, antwoordt hij op de vraag of hij open staat voor andere religies. ,,Ik geloof dat ik de vrijheid heb om God te dienen en in dat opzicht wijs ik dus andere godsdiensten af.”

,,Als je gelooft wat God zegt, kun je ook ontvangen wat je gelooft”, meent Van Dam. Hij vindt dat de vraag: ben je een gelovige? geen zinnige betekenis heeft. Immers, als je daarna de mensen vraagt wat ze geloven, krijg je te horen dat ze bijna niets geloven van wat in de bijbel staat. ,,God zegt het en dat staat in de bijbel. Aangezien God niet kan liegen, kan men alles wat in de bijbel staat vertrouwen”, vertelt de voorganger van de gemeente Lekkerkerk over de geloofwaardigheid van de bijbel.

Hij vraagt liever aan mensen of ze discipel zijn. ,,Een discipel is iemand die ervoor gekozen heeft om volgeling van Jezus te worden. Iemand die gekozen heeft om alles te geven.” Van Dam beschouwt het opleiden van mensen tot discipelen als zijn belangrijkste opdracht.

Daarnaast wil hij mensen genezen. Er staat in het nieuwe testament: op zieken zullen ze handen leggen en de zieken zullen genezen. ,,Als iemand wil genezen, moet hij het zelf graag willen, instemmen met mijn geloof en pas daarna ben ik in staat om hem te helpen. Geloof is de basis van alles wat ik doe.”

Van Dam vertelt over een vrouw die op een gegeven moment bij hun gemeente binnen was gekomen. Zij had een garagedeur op haar hoofd gehad en had sinds dat incident vreselijk veel problemen, waaronder duizeligheid, geen licht en geluid kunnen verdragen en concentratiestoornis. De eerste keer dat die vrouw bij Van Dam in de gemeente kwam, was zij zeer afwachtend. Tijdens de tweede dienst werd er in de zaal gevraagd of er mensen waren die genezing wilden en zij was er een van. ,,We hebben haar de handen opgelegd voor genezing en meteen merkten we dat ze genezen was”, vertelt Van Dam.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.