Opinie

In Memoriam: Joop Gravesteijn

Op zondag 8 oktober is Joop Gravesteijn onverwacht overleden. Joop had een bijzondere en lange staat van dienst bij de TU Delft.

Joop Gravesteijn. (Foto: Jan van der Heul)

Joop Gravesteijn (1944) is meer dan 50 jaar aan de TU verbonden geweest. Eigenlijk wilde Joop civiele techniek gaan studeren aan het hbo. Maar toen hij daar niet werd toegelaten, is hij het vakgebied landmeten ingerold. Na zijn afstuderen en diensttijd is hij naar Ethiopië gegaan om te helpen bij de aanleg van een suikerrietonderneming in de woestijn. Terug in Nederland heeft hij zich beziggehouden met vrijwillige ruilverkaveling in de Achterhoek. Hierna is hij bij Philips aan de slag gegaan als programmeur.


In die combinatie van landmeter en programmeur is hij in 1972 bij de TU Delft komen werken als rekenaar, bij de faculteit Geodesie. Veel studenten hebben hem leren kennen als begeleider van de practica landmeetkunde en meer nog van de zomerkampen, waar alle studenten als afsluiting van de eerste drie jaren, gedurende drie weken het gehele vakgebied, hun medestudenten, maar vooral ook de begeleidende staf en dus zeker ook Joop in de praktijk leerden kennen. In die tijd ontstond zijn sterke passie voor het vakgebied.


Later ging Joops enthousiasme steeds meer uit naar het erfgoed van de geodesie. Hij nam deel aan de overdracht van de collectie van de faculteit Geodesie aan het toenmalig Techniekmuseum, waar hij een halve dag per week mee bezig mocht zijn. Ondertussen was er vanuit wetenschappelijke hoek een groep ontstaan die zich bezighield met de geschiedenis van de geodesie en de landmeetkunde. Dit leidde tot de oprichting van Stichting De Hollandse Cirkel.


Joop was altijd genereus met het delen van kennis en contacten, altijd enthousiast en betrokken bij iedere poging om iets te doen of te maken. Onbaatzuchtig, maar vol passie. Ongeremd, maar niet ongericht. Hij laat op de TU een grote erfenis na. Of het nu gaat om de verbondenheid binnen de TU Delft Library, of de belangen van de voormalige faculteit Geodesie (en haar hedendaagse opvolgers bij Bouwkunde en Civiele Techniek), of de Stichting De Hollandse Cirkel, of de stad Delft tijdens tentoonstellingen en Open Monumentendagen, of studievereniging Snellius waar hij erelid was, Joop was er.


Tot zijn onverwachte einde was hij zeer nauw betrokken bij Stichting De Hollandse Cirkel en het academisch erfgoed van de TU Delft. Zijn kennis over landmeetinstrumenten was onmisbaar voor het team academisch erfgoed van de Library. Joop Gravesteijn is 79 jaar geworden.


Abel Streefland, namens het team academisch erfgoed van de TU Delft Library.


Abel Streefland / Universiteitshistoricus

Schrijver Opinie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

opinie.delta@tudelft.nl

Comments are closed.