Onderwijs

Meldpunt illegale onderhuur

Studentenhuisvester Duwo heeft een elektronisch meldpunt illegale onderhuur opgericht en gaat steekproeven houden om te controleren of woningen worden onderverhuurd.

Huurders van Duwo die vermoeden dat buren of omwonenden illegaal onderverhuren, kunnen dit voortaan anoniem melden op meldpuntillegaleonderhuur@duwo.nl. Dit mailadres geldt voor alle vestigingen van Duwo.

Ook wil de corporatie in Delft steekproefsgewijs controleren of haar woningen worden onderverhuurd. Vorig jaar werd op deze wijze bij 183 woningen in het Amstelveense studentencomplex Uilenstede de huur beëindigd, vanwege illegale onderhuur of omdat rechtmatige bewoning niet was vast te stellen.

Duwo heeft aan bewonersorganisaties voorgesteld om in huurcontracten te laten opnemen dat mensen een boete krijgen als zij illegaal onderverhuren. “Soms kun je met toestemming van Duwo naar het buitenland gaan, of zes maanden op stage gaan”, zegt algemeen directeur Jan Benschop. “Daar hebben we spelregels voor.”

De hardere aanpak van onderverhuur vloeit voort uit afspraken die Duwo heeft gemaakt als lid van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Duwo heeft zich verplicht onrechtmatige bewoning en woonfraude in haar Amsterdamse woningaanbod te bestrijden. Met het opzetten van het meldpunt voor alle vestigingen pakt de corporatie ook illegale onderhuur aan in de zes andere steden waarin zij actief is: Delft, Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Hoofddorp en Leiden.

Directeur Benschop ziet onderverhuur als ‘een lichte vorm van crimineel gedrag’. “En dan zeg ik het nog netjes. Het is maatschappelijk volstrekt onacceptabel een woning die je huurt voor een sociale huurprijs van vierhonderd euro per maand door te verhuren voor achthonderd euro per maand.”

Studenten hebben recht op woonruimte of mogen meedoen met instemmingen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, vindt Duwo. “Als sommige woningen vervolgens illegaal en vaak tegen woekerprijzen worden onderverhuurd, worden alle eerlijke kandidaten benadeeld”, zegt Benschop. “De hele sociale huursector krijgt hierdoor een nare bijsmaak.”

Of onderverhuur in Delft veel voorkomt is volgens hem moeilijk te bepalen. “Het is soms wel te zien bij het adressenbeheer als iemands naam op diverse adressen voorkomt. Als je als beheerder op complexen komt, zie je ook wel wat er aan de hand is.”

Door het onderzoek in Amstelveen weet Benschop inmiddels wel dat onderverhuur ‘te veel’ voorkomt. Daar werden kamers ’s avonds deur na deur gecontroleerd door Duwo-medewerkers. Was een bewoner niet thuis dan herhaalde de corporatie de controles net zolang totdat zij kon vaststellen wie de bewoner was.

Uiteindelijk werd van 183 kamers de huur beëindigd en is voor acht huurders die met hun gezin op een kamer woonden een traject in gang gezet om te verhuizen. Ook zijn 56 huurders gesommeerd de huur te beëindigen omdat zij illegaal onderverhuurden of hun kamer niet meer bewoonden. Van 234 huurders is gebleken dat ze nooit thuis waren. Deze mensen is verzocht huurbeëindiging te overwegen.

Huurders van Duwo die vermoeden dat buren of omwonenden illegaal onderverhuren, kunnen dit voortaan anoniem melden op meldpuntillegaleonderhuur@duwo.nl. Dit mailadres geldt voor alle vestigingen van Duwo.

Ook wil de corporatie in Delft steekproefsgewijs controleren of haar woningen worden onderverhuurd. Vorig jaar werd op deze wijze bij 183 woningen in het Amstelveense studentencomplex Uilenstede de huur beëindigd, vanwege illegale onderhuur of omdat rechtmatige bewoning niet was vast te stellen.

Duwo heeft aan bewonersorganisaties voorgesteld om in huurcontracten te laten opnemen dat mensen een boete krijgen als zij illegaal onderverhuren. “Soms kun je met toestemming van Duwo naar het buitenland gaan, of zes maanden op stage gaan”, zegt algemeen directeur Jan Benschop. “Daar hebben we spelregels voor.”

De hardere aanpak van onderverhuur vloeit voort uit afspraken die Duwo heeft gemaakt als lid van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Duwo heeft zich verplicht onrechtmatige bewoning en woonfraude in haar Amsterdamse woningaanbod te bestrijden. Met het opzetten van het meldpunt voor alle vestigingen pakt de corporatie ook illegale onderhuur aan in de zes andere steden waarin zij actief is: Delft, Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Hoofddorp en Leiden.

Directeur Benschop ziet onderverhuur als ‘een lichte vorm van crimineel gedrag’. “En dan zeg ik het nog netjes. Het is maatschappelijk volstrekt onacceptabel een woning die je huurt voor een sociale huurprijs van vierhonderd euro per maand door te verhuren voor achthonderd euro per maand.”

Studenten hebben recht op woonruimte of mogen meedoen met instemmingen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, vindt Duwo. “Als sommige woningen vervolgens illegaal en vaak tegen woekerprijzen worden onderverhuurd, worden alle eerlijke kandidaten benadeeld”, zegt Benschop. “De hele sociale huursector krijgt hierdoor een nare bijsmaak.”

Of onderverhuur in Delft veel voorkomt is volgens hem moeilijk te bepalen. “Het is soms wel te zien bij het adressenbeheer als iemands naam op diverse adressen voorkomt. Als je als beheerder op complexen komt, zie je ook wel wat er aan de hand is.”

Door het onderzoek in Amstelveen weet Benschop inmiddels wel dat onderverhuur ‘te veel’ voorkomt. Daar werden kamers ’s avonds deur na deur gecontroleerd door Duwo-medewerkers. Was een bewoner niet thuis dan herhaalde de corporatie de controles net zolang totdat zij kon vaststellen wie de bewoner was.

Uiteindelijk werd van 183 kamers de huur beëindigd en is voor acht huurders die met hun gezin op een kamer woonden een traject in gang gezet om te verhuizen. Ook zijn 56 huurders gesommeerd de huur te beëindigen omdat zij illegaal onderverhuurden of hun kamer niet meer bewoonden. Van 234 huurders is gebleken dat ze nooit thuis waren. Deze mensen is verzocht huurbeëindiging te overwegen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.