Onderwijs

Meer geld naar onderzoek roept weerstand op

De toevoeging aan de strategienota dat de TU een groter deel van het budget aan onderzoek wil besteden, leidt tot veel discussie in de studenten- en ondernemingsraad .

br />
De begrippen ’top-5 missie’ en ’topmaster’ zijn tot blijdschap van de raden uit de strategienota geschrapt. Dat Delft een onderzoeksuniversiteit wil worden, kan ook op goedkeuring rekenen. Maar de toevoeging dat de TU Delft een groter deel van haar eerste geldstroom aan onderzoek gaat besteden, roept weer heftige discussie op. Dat bleek tijdens de laatste gezamenlijke vergadering van sr en or over de strategienota. Een meerderheid van de raadsleden adviseert de passage te schrappen.

Collegevoorzitter Nico de Voogd wil niet kwijt hoeveel meer geld de TU naar het onderzoek wil sluizen. Nu verdeelt de TU de eerste geldstroom fifty-fifty tussen onderwijs en onderzoek, terwijl volgens De Voogd 73 procent van de Rijksbijdrage feitelijk geschonken wordt voor onderzoek. Hij benadrukt overigens dat meer geld voor onderzoek niet betekent dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

,,Kiezen voor een onderzoeksuniversiteit betekent ook een financiële focus”, stelt Jeroen Coppelmans van de studentenraad. Roel van Raak is het niet met hem eens: ,,Nu zijn er al docenten die zeggen ‘Sorry ik heb het tentamen nog niet nagekeken, want het onderzoek ging even voor’.” Ook de ondernemingsraad is verdeeld. Or-lid Pieter van den Broek vindt de hele discussie zelfs onzinnig: ,,Onderscheid maken tussen welk deel van het budget precies naar onderzoek of onderwijs gaat is onmogelijk, daarvoor zijn ze te nauw verbonden.”

Ook de cijfers roepen vragen op. De faculteiten geven volgens eigen opgave 240 miljoen uit aan onderwijs, terwijl er 200 miljoen voor binnenrolt. Een verschil dus van 40 miljoen. Ondernemingsraadslid Arno Haket kan echter ook een rekensom maken waaruit blijkt dat er 150 miljoen meer naar onderwijs gaat dan ervoor binnenkomt. Hij rekent dan ook overheadkosten mee zoals de gebouwen, de bibliotheek, gas en electra.

Een stemming onder de raadsleden moest aan het eind van de vergadering uitkomst bieden: met een kleine meerderheid zullen de raden het college adviseren de passage te laten vervallen.

De toevoeging aan de strategienota dat de TU een groter deel van het budget aan onderzoek wil besteden, leidt tot veel discussie in de studenten- en ondernemingsraad .

De begrippen ’top-5 missie’ en ’topmaster’ zijn tot blijdschap van de raden uit de strategienota geschrapt. Dat Delft een onderzoeksuniversiteit wil worden, kan ook op goedkeuring rekenen. Maar de toevoeging dat de TU Delft een groter deel van haar eerste geldstroom aan onderzoek gaat besteden, roept weer heftige discussie op. Dat bleek tijdens de laatste gezamenlijke vergadering van sr en or over de strategienota. Een meerderheid van de raadsleden adviseert de passage te schrappen.

Collegevoorzitter Nico de Voogd wil niet kwijt hoeveel meer geld de TU naar het onderzoek wil sluizen. Nu verdeelt de TU de eerste geldstroom fifty-fifty tussen onderwijs en onderzoek, terwijl volgens De Voogd 73 procent van de Rijksbijdrage feitelijk geschonken wordt voor onderzoek. Hij benadrukt overigens dat meer geld voor onderzoek niet betekent dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

,,Kiezen voor een onderzoeksuniversiteit betekent ook een financiële focus”, stelt Jeroen Coppelmans van de studentenraad. Roel van Raak is het niet met hem eens: ,,Nu zijn er al docenten die zeggen ‘Sorry ik heb het tentamen nog niet nagekeken, want het onderzoek ging even voor’.” Ook de ondernemingsraad is verdeeld. Or-lid Pieter van den Broek vindt de hele discussie zelfs onzinnig: ,,Onderscheid maken tussen welk deel van het budget precies naar onderzoek of onderwijs gaat is onmogelijk, daarvoor zijn ze te nauw verbonden.”

Ook de cijfers roepen vragen op. De faculteiten geven volgens eigen opgave 240 miljoen uit aan onderwijs, terwijl er 200 miljoen voor binnenrolt. Een verschil dus van 40 miljoen. Ondernemingsraadslid Arno Haket kan echter ook een rekensom maken waaruit blijkt dat er 150 miljoen meer naar onderwijs gaat dan ervoor binnenkomt. Hij rekent dan ook overheadkosten mee zoals de gebouwen, de bibliotheek, gas en electra.

Een stemming onder de raadsleden moest aan het eind van de vergadering uitkomst bieden: met een kleine meerderheid zullen de raden het college adviseren de passage te laten vervallen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.