Opinie

Masters of Science

Het bericht over het Master of Science (M.Sc.)-programma in de rubriek KRT.NWS van 18 september behoeft verduidelijking.Het college van bestuur heeft per januari 1997 oud-rector prof.i

r. K.F. Wakker benoemd tot coördinator van het Engelstalige M.Sc.-programma TU Delft. Vanuit de staf van het cvb treedt M.Y.M. Spiekerman-Middelplaats op als projectleider. Prof. Wakker is tevens voorzitter van de door het cvb ingestelde strategiecommissie M.Sc.-programma. Deze commissie ontwikkelt het beleid op dit gebied.

Ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid dat door de strategiecommissie is geformuleerd, stelt het cvb een tijdelijke Projectgroep Uitvoering M.Sc.-programma in. Als leider van deze Projectgroep is de voormalig u-raadsvoorzitter ir. H. van Iperen benoemd. Hij overlegt met en rapporteert aan de voorzitter van de Strategiecommissie, Wakker, en de projectleider M.Sc.-programma van het cvb, Spiekerman. Van Iperen formuleert op korte termijn voorstellen voor de samenstelling van de Projectgroep Uitvoering M.Sc.-programma, en voor een plan van aanpak.

Het bericht over het Master of Science (M.Sc.)-programma in de rubriek KRT.NWS van 18 september behoeft verduidelijking.

Het college van bestuur heeft per januari 1997 oud-rector prof.ir. K.F. Wakker benoemd tot coördinator van het Engelstalige M.Sc.-programma TU Delft. Vanuit de staf van het cvb treedt M.Y.M. Spiekerman-Middelplaats op als projectleider. Prof. Wakker is tevens voorzitter van de door het cvb ingestelde strategiecommissie M.Sc.-programma. Deze commissie ontwikkelt het beleid op dit gebied.

Ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid dat door de strategiecommissie is geformuleerd, stelt het cvb een tijdelijke Projectgroep Uitvoering M.Sc.-programma in. Als leider van deze Projectgroep is de voormalig u-raadsvoorzitter ir. H. van Iperen benoemd. Hij overlegt met en rapporteert aan de voorzitter van de Strategiecommissie, Wakker, en de projectleider M.Sc.-programma van het cvb, Spiekerman. Van Iperen formuleert op korte termijn voorstellen voor de samenstelling van de Projectgroep Uitvoering M.Sc.-programma, en voor een plan van aanpak.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.