Onderwijs

Liever pokeren dan opletten

Studenten die tijdens college online pokeren en filmpjes kijken op YouTube. Volgens TU-docent van het jaar 2010 Akke Suiker hoort dit niet thuis in de collegezaal. Hij pleit voor officieel beleid.

De Nijmeegse Radboud Universiteit meldde deze week dat docenten sinds de invoering van draadloos internet klagen dat hun colleges verstoord worden door studenten die online spelletjes spelen en filmpjes kijken. Ze zouden het wifi-netwerk het liefst uitzetten in hun collegezalen, maar volgens de ict-afdeling kan dat niet.

Docent van het jaar 2010 Akke Suiker van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek vertelt desgevraagd dat het probleem hem bekend voorkomt. Zo zag hij in zijn eerstejaars college statica, met twee- tot driehonderd studenten, de laatste jaren een toenemend aantal laptops verschijnen. Hij vroeg zijn student-assistenten eens te kijken wat studenten daarmee deden. Wat bleek? De laptops werden regelmatig gebruikt om online te pokeren of filmpjes te bekijken op YouTube.

Studenten zeggen volgens Suiker vaak dat zij de laptop willen gebruiken voor het maken van aantekeningen, maar dat werkt wat hem betreft niet. “De formules en modellen die in mijn vakken behandeld worden kunnen niet snel in de computer worden ingevoerd, waardoor een student achter raakt en onvolledige aantekeningen maakt. Op schrift is dit probleem er niet. ” Suiker heeft zijn onderwijsdirecteur en decaan gevraagd om beleid op te stellen over het meenemen van laptops naar college. Het stoort hem vooral dat studenten die hun laptop misbruiken ook anderen afleiden.

De TU heeft al langer dan de Radboud Universiteit een draadloos internetnetwerk op de campus. Willem van Valkenburg, e-learning consultant van de TU Delft, ziet daarin geen probleem. “Wij promoten juist dat docenten zo lesgeven dat studenten hun smartphones, laptops en iPads kunnen gebruiken in de les. En ik zeg altijd: als studenten tijdens een college andere dingen gaan doen, dan is het college niet interessant genoeg.”
Suiker is het daar niet mee eens. “Mijn colleges worden goed beoordeeld, anders was ik niet de docent van het jaar geworden. En ook bij mij zijn er studenten die dit doen.” De docent vindt dat de universiteit voorzichtig moet omspringen met onderwijsvernieuwingen. “Wat je nodig hebt voor kennisoverdracht is aandacht. Als een laptop open staat, gaat de aandacht al heel gauw daarnaar uit.”

L&R-decaan Jacco Hoekstra vindt dat dat inderdaad heel storend kan zijn. “Het is naast onverstandig gewoon onbeleefd om allemaal op een scherm te gaan zitten kijken terwijl iemand zijn best staat te doen om iets uit te leggen.”
De decaan is vooralsnog huiverig voor beleid. “Keerzijde is namelijk dat we blackboard gebruiken om digitaal materiaal te verspreiden. En sommige studenten maken wel aantekeningen op hun laptop.” Centraal TU-beleid is er ook niet, meldt Ingrid Klok van de afdeling onderwijs en studentenzaken. “We hebben te maken met volwassen mensen. Je mag aannemen dat zij opletten in college.” Zij vraagt zich bovendien af hoe ver de universiteit zou moeten gaan. “Medewerkers zitten tijdens vergaderingen ook vaak naar hun beeldschermpjes te kijken.”

Leidinggevenden moeten vervolgens in hun eigen beoordeling worden geconfronteerd met de resultaten. Dat kan volgens de vertrouwenspersonen de organisatie verbeteren. Dat schrijven de vertrouwenspersonen in hun jaarverslag 2009 dat deze week verscheen.

Daarin staan meer aanbevelingen, zoals dat de TU moet zoeken naar een oplossing voor het wegvallen van studentassistenten, met als gevolg een stijgende werkdruk. Ook willen de vertrouwenspersonen dat de universiteit meer bekendheid geeft aan de ethische code voor e-mailverkeer, dat er op iedere faculteit minstens één phd-mentor komt, en dat vacatures voor vertrouwenspersonen op verschillende faculteiten en bij de universiteitsdienst worden vervuld. Verder blijven ze aandringen op het opstellen van een klokkenluidersregeling.

De vertrouwenspersonen kregen in 2009 27 meldingen van ongewenst gedrag. De meeste vallen onder de noemer ‘intimidatie, pesten en machtsmisbruik’. Tweemaal ging het om seksuele intimidatie en tweemaal om discriminatie.
In het jaarverslag staan dit jaar voor het eerst diverse geanonimiseerde gevallen beschreven. Dat moet beter duidelijk maken waar de vertrouwenspersonen mee te maken hebben en welke rol zij vervullen bij het oplossen van problemen.

De R&O-cyclus kwam het afgelopen jaar verschillende malen langs bij de vertrouwenspersonen. Zij vinden dat P&O daarin een actievere rol zou moeten spelen en negatieve beoordelingen niet zonder navraag zou moeten accepteren.

Verder signaleren de vertrouwenspersonen eenzaamheid onder buitenlandse studenten. De TU zou hen extra aandacht moeten geven. Ook maakt het jaarverslag melding van de afname van persoonlijk contact tussen collega’s door toenemend e-mailverkeer en digitale formulierenstromen. Daardoor zouden eerder misverstanden ontstaan.
Verder dreigt spontane collegialiteit vooral bij de universiteitsdienst te worden vervangen door ‘verplichte gezelligheid’: ‘Sommigen ervaren sociale druk, aangezien men erop wordt aangesproken als men niet participeert in sociale activiteiten.’

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.