Onderwijs

​Lerarentekort stijgt snel

In 2020 komt Nederland vijfduizend leraren te kort en in 2025 zelfs elfduizend. Het ministerie probeert het tij te keren, maar stelt geen extra geld in het vooruitzicht.

Nog geen twee jaar gelden kwamen jonge onderwijzers moeilijk aan de bak door dalende leerlingenaantallen. Toch tekenden zich hier en daar al tekorten af, doordat veel leraren met pensioen gaan en de instroom aan de pabo’s halveerde.

De jongste voorspellingen van het ministerie doen het ergste vrezen. In 2020 is er in het basisonderwijs een tekort van vierduizend fulltime leraren. Vijf jaar later loopt dit op tot ruim tienduizend. In het voortgezet onderwijs is het tekort minder groot. Het stijgt van achthonderd naar twaalfhonderd in 2025.

Bovendien willen D66 en PvdA het aantal lesuren van docenten beperken zodat die meer tijd hebben voor het verbeteren van hun lessen. Krijgen zij hun zin, dan zijn er in 2020 nog eens zeventienduizend extra onderwijzers nodig en zevenduizend extra leraren in het voortgezet onderwijs. Dat kost veel geld – twee miljard euro extra per jaar – maar de vraag is vooral of er wel voldoende bevoegde leraren voorhanden zijn.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie samen met scholenorganisaties, vakbonden en lerarenopleidingen een nieuw plan van aanpak gemaakt. Daarin staat onder meer dat de pabo’s, die strengere eisen stellen aan hun studenten, harder hun best moeten doen om de instroom te verhogen en het studiesucces te verbeteren. De ene pabo doet het beter dan de andere, dus daar zitten nog mogelijkheden.

Daarnaast wil het ministerie onder meer de zij-instroom vergroten en de stille reserve van bevoegde leraren activeren. De bewindslieden erkennen dat het leraarsberoep aantrekkelijker wordt als de beloning goed is, maar voegen daar onmiddellijk aan toe dat het kabinet “voor het eerst in lange tijd de nullijn in het onderwijs heeft losgelaten”.

Over extra investeringen rept het plan van aanpak met geen woord, tot teleurstelling van de PO-Raad en de Algemene Onderwijsbond.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.