Onderwijs

Leiden en Delft: samen uit, samen thuis

Met een vernieuwde overeenkomst zetten de TU Delft en de Universiteit Leiden de deur naar verdere samenwerking wijd open. Het is de bedoeling dat de collegevoorzitters Hans van Luijk en Anne Willem Kist in december hun handtekening zetten onder een nieuwe gemeenschappelijke overeenkomst, met paragrafen over zaken als gemeenschappelijke opleidingen en het afstemmen van commercieel kennisbeleid.

Het zijn afspraken in algemene termen, dat wel: geen getalletjes en tijdschema’s. Maar er spreekt de sterke wens tot nauwere samenwerking uit.

Als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven (denk aan commercialisering van octrooien en cofinanciering van onderwijs en onderzoek door bedrijven), dan willen Delft en Leiden zoveel mogelijk samen optrekken, zo blijkt uit het concept. Langdurige samenwerkingsverbanden met commerciële partijen worden niet aangegaan zonder overleg met de andere universiteit.

Niet elke afspraak in de nieuwe overeenkomst lijkt in beton gegoten. De afspraak dat de universiteiten overleggen voor ze bijvoorbeeld zelfstandig opleidingen en vakgroepen starten of opheffen mag niet als een vetorecht gezien worden, zegt een ingewijde % het is een gentleman’s agreement. Ook nuttig om te weten: het verder op elkaar afstemmen van de gemeenschappelijke opleidingen zou niet betekenen dat het door de studentenraad verfoeide verplichte studieadvies binnen afzienbare tijd als een Paard van Troje ook Delft binnengehaald gaat worden.

De faculteit TNW werkt al jaren nauw samen met de universiteit Leiden, in het bijzonder met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Dat leidde onder meer tot de opleiding life science and technology waarbij ook het Leids Universitair Medisch Centrum (Lumc) een rol speelt, en de experimentele opleiding sustainable molecular science and technology. Maar de Leids-Delftse samenwerking verbreedt zich. Sinds september lopen een gezamenlijke bachelor wiskunde (waarbij de TU Delft de variant toegepaste wiskunde voor haar rekening neemt) en een master nanoscience. In 2004 gaat een gezamenlijke opleiding industriële ecologie van start. (JP)

Het is de bedoeling dat de collegevoorzitters Hans van Luijk en Anne Willem Kist in december hun handtekening zetten onder een nieuwe gemeenschappelijke overeenkomst, met paragrafen over zaken als gemeenschappelijke opleidingen en het afstemmen van commercieel kennisbeleid. Het zijn afspraken in algemene termen, dat wel: geen getalletjes en tijdschema’s. Maar er spreekt de sterke wens tot nauwere samenwerking uit.

Als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven (denk aan commercialisering van octrooien en cofinanciering van onderwijs en onderzoek door bedrijven), dan willen Delft en Leiden zoveel mogelijk samen optrekken, zo blijkt uit het concept. Langdurige samenwerkingsverbanden met commerciële partijen worden niet aangegaan zonder overleg met de andere universiteit.

Niet elke afspraak in de nieuwe overeenkomst lijkt in beton gegoten. De afspraak dat de universiteiten overleggen voor ze bijvoorbeeld zelfstandig opleidingen en vakgroepen starten of opheffen mag niet als een vetorecht gezien worden, zegt een ingewijde % het is een gentleman’s agreement. Ook nuttig om te weten: het verder op elkaar afstemmen van de gemeenschappelijke opleidingen zou niet betekenen dat het door de studentenraad verfoeide verplichte studieadvies binnen afzienbare tijd als een Paard van Troje ook Delft binnengehaald gaat worden.

De faculteit TNW werkt al jaren nauw samen met de universiteit Leiden, in het bijzonder met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Dat leidde onder meer tot de opleiding life science and technology waarbij ook het Leids Universitair Medisch Centrum (Lumc) een rol speelt, en de experimentele opleiding sustainable molecular science and technology. Maar de Leids-Delftse samenwerking verbreedt zich. Sinds september lopen een gezamenlijke bachelor wiskunde (waarbij de TU Delft de variant toegepaste wiskunde voor haar rekening neemt) en een master nanoscience. In 2004 gaat een gezamenlijke opleiding industriële ecologie van start. (JP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.