Onderwijs

Leden van de studentenraad en hun speerpunten van beleid:

Berend Jan Kingma (Oras) studeert technische bestuurskunde en houdt zich in de sr bezig met de thema’s: internationalisering, marketing en communicatie.

,,Er is te weinig integratie tussen Nederlandse en buitenlandse studenten en dat moet verbeteren.”

Janneke Bik (Oras), studeert luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en houdt zich in de sr bezig met de thema’s studieplanning en academisering van het TU-onderwijs. ,,Studenten hebben te weinig interesse in medezeggenschap. Daar wil ik verandering in brengen omdat ik ervan overtuigd ben dat je invloed kunt uitoefenen.”

Monique de Groot (Oras) studeert bouwkunde en houdt zich in de sr bezig met de thema’s welzijn van de studenten, het sportcentrum en het stedenbouwkundig masterplan. ,,Veel tentamens zullen dit jaar in dezelfde periode plaatsvinden. Daarom vind ik het belangrijk te bereiken dat er méér werkplekken in de bibliotheek komen, de faciliteiten worden verbeterd en de openingstijden verruimd.”

Joris Hulst (Oras) studeert technische informatica en houdt zich binnen de sr bezig met de thema’s reglementen en de informatisering in het onderwijs. ,,Bij life science and technology is gedeeltelijk het bindend studieadvies in de voorwaarden geslopen. Dat moet weg en verder zal ik mij inzetten om te voorkomen dat dit bindend studieadvies in het Studentenstatuut belandt.”

Bram Gille (AAG) studeert technische bestuurskunde, is de secretaris van de sr en houdt zich daarnaast bezig met reglementen, internationalisering, onderwijs en de studieverenigingen. ,,De invoering van de bachelor-masterstructuur krijgt mijn volle aandacht. Er moet zeker een goede regeling komen voor de huidige studenten.”

Christelle Harkema (AAG) studeert industrieel ontwerpen en houdt zich in de sr bezig met onderwijs, onderzoek en onderhoudt het contact met de Vsnu. ,,Ik ga mij inzetten voor een volledige vrije keuzeruimte. Ik vind dat studenten zelf moeten beslissen op welke manier zij verdieping aan hun studie willen geven.”

Jordy Mollé (AAG) studeert technische aardwetenschappen en houdt zich in de sr met name bezig met onderwijs, onderzoek en Vgwm (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). ,,Bij verschillende faculteiten ligt het AAG-voorstel voor het afstudeerplan. Het komende jaar wil ik erover waken dat de opleidingen een goede invulling geven aan het afstudeerplan.”

Leen de Graaf (AAG) studeert werktuigbouwkunde en houdt zich binnen de sr bezig met het Studentenstatuut, de sterbeurzen voor talentvolle vwo’ers en de invoering van informatisering in het onderwijs. ,,Hoe meer mensen, hoe meer ideeën. Daarom wil ik mij er komende jaar zeker voor gaan inzetten dat meer studenten betrokkenraken bij het werk van de sr.”

Lex van Bruggen (AAG) studeert werktuigbouwkunde en houdt zich binnen de sr bezig met de financiën van de TU, de nieuwe strategie van de TU Delft en het stedenbouwkundig masterplan. ,,Bij de begroting van de TU Delft ga ik in de gaten houden of er inderdaad geld is vrijgemaakt voor de projecten en plannen die de studenten zijn toegezegd.”

Berend Jan Kingma (Oras) studeert technische bestuurskunde en houdt zich in de sr bezig met de thema’s: internationalisering, marketing en communicatie. ,,Er is te weinig integratie tussen Nederlandse en buitenlandse studenten en dat moet verbeteren.”

Janneke Bik (Oras), studeert luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en houdt zich in de sr bezig met de thema’s studieplanning en academisering van het TU-onderwijs. ,,Studenten hebben te weinig interesse in medezeggenschap. Daar wil ik verandering in brengen omdat ik ervan overtuigd ben dat je invloed kunt uitoefenen.”

Monique de Groot (Oras) studeert bouwkunde en houdt zich in de sr bezig met de thema’s welzijn van de studenten, het sportcentrum en het stedenbouwkundig masterplan. ,,Veel tentamens zullen dit jaar in dezelfde periode plaatsvinden. Daarom vind ik het belangrijk te bereiken dat er méér werkplekken in de bibliotheek komen, de faciliteiten worden verbeterd en de openingstijden verruimd.”

Joris Hulst (Oras) studeert technische informatica en houdt zich binnen de sr bezig met de thema’s reglementen en de informatisering in het onderwijs. ,,Bij life science and technology is gedeeltelijk het bindend studieadvies in de voorwaarden geslopen. Dat moet weg en verder zal ik mij inzetten om te voorkomen dat dit bindend studieadvies in het Studentenstatuut belandt.”

Bram Gille (AAG) studeert technische bestuurskunde, is de secretaris van de sr en houdt zich daarnaast bezig met reglementen, internationalisering, onderwijs en de studieverenigingen. ,,De invoering van de bachelor-masterstructuur krijgt mijn volle aandacht. Er moet zeker een goede regeling komen voor de huidige studenten.”

Christelle Harkema (AAG) studeert industrieel ontwerpen en houdt zich in de sr bezig met onderwijs, onderzoek en onderhoudt het contact met de Vsnu. ,,Ik ga mij inzetten voor een volledige vrije keuzeruimte. Ik vind dat studenten zelf moeten beslissen op welke manier zij verdieping aan hun studie willen geven.”

Jordy Mollé (AAG) studeert technische aardwetenschappen en houdt zich in de sr met name bezig met onderwijs, onderzoek en Vgwm (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). ,,Bij verschillende faculteiten ligt het AAG-voorstel voor het afstudeerplan. Het komende jaar wil ik erover waken dat de opleidingen een goede invulling geven aan het afstudeerplan.”

Leen de Graaf (AAG) studeert werktuigbouwkunde en houdt zich binnen de sr bezig met het Studentenstatuut, de sterbeurzen voor talentvolle vwo’ers en de invoering van informatisering in het onderwijs. ,,Hoe meer mensen, hoe meer ideeën. Daarom wil ik mij er komende jaar zeker voor gaan inzetten dat meer studenten betrokkenraken bij het werk van de sr.”

Lex van Bruggen (AAG) studeert werktuigbouwkunde en houdt zich binnen de sr bezig met de financiën van de TU, de nieuwe strategie van de TU Delft en het stedenbouwkundig masterplan. ,,Bij de begroting van de TU Delft ga ik in de gaten houden of er inderdaad geld is vrijgemaakt voor de projecten en plannen die de studenten zijn toegezegd.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.