Onderwijs

Landbouw: de toekomst voor de chemie

Landbouw heeft de toekomst. De toekomstige chemische technologie en de energievoorziening zullen niet op gefossileerde planten- of dierenresten als aardolie zijn gebaseerd, maar op produkten die vers van het land tot chemicaliën of energiedragers worden verwerkt.

br />
Dat scenario schetste prof.dr.ir. Van Bekkum afgelopen vrijdag in zijn rede ter ere van de 154e dies natalis van de universiteit. In zijn rede ‘Van Fossiel naar Groen’ schetste hij een toekomst die gebaseerd is op groene in plaats van fossiele basismaterialen. Zo voorspelde hij dat over 25 jaar wasmiddelen ,,vrijwel geheel op groene grondstoffen zijn gebaseerd”.

Rector Wakker pleitte bij dezelfde gelegenheid voor een zelfbewuste universiteit die zonder arrogant te zijn durft te zeggen dat ze er niet voor de korte-termijnwensen van de maatschappij is, maar dat ze de deskundigheid heeft om op het gebied van de technische wetenschappen richtinggevend te zijn voor de Nederlandse samenleving.

Daarom was de strategienota volgens Wakker goed voor de universiteit. ,,De nota heeft de organisatie ‘opgeschud’ en veranderingsprocessen in gang gezet. Het college van bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een aantal verstrekkende besluiten genomen. Naar onze mening zou elke vertraging tot gevolg kunnen hebben dat de universiteit langzaam weg zou zakken in een moeras van grote financiële problemen.” Een groot deel van Wakkers rede is te vinden op pagina 11 en 12.

Op de 154e verjaardag van de TU werd één eredoctoraat verleend. Prof.ir. J.W. Geus, hoogleraar anorganische scheikunde aan de Universiteit Utrecht, werd tot doctor honoris causa bevorderd vanwege zijn nationale en internationale voortrekkersrol op het gebied van katalyse.

In zijn dankwoord plaatste Geus een kanttekening bij het ook door Wakker geroemde systeem van cursusevaluatie door studenten. Geus vroeg zich af of een studie niet beoordeeld dient te worden naar de waarde die het in de praktijk heeft in plaats van naar de ‘studeerbaarheid’ die studenten eraan toekennen. (M.d.L.)


Figuur 1 Ir. W. Geus ontvangt het eredoctoraat

Landbouw heeft de toekomst. De toekomstige chemische technologie en de energievoorziening zullen niet op gefossileerde planten- of dierenresten als aardolie zijn gebaseerd, maar op produkten die vers van het land tot chemicaliën of energiedragers worden verwerkt.

Dat scenario schetste prof.dr.ir. Van Bekkum afgelopen vrijdag in zijn rede ter ere van de 154e dies natalis van de universiteit. In zijn rede ‘Van Fossiel naar Groen’ schetste hij een toekomst die gebaseerd is op groene in plaats van fossiele basismaterialen. Zo voorspelde hij dat over 25 jaar wasmiddelen ,,vrijwel geheel op groene grondstoffen zijn gebaseerd”.

Rector Wakker pleitte bij dezelfde gelegenheid voor een zelfbewuste universiteit die zonder arrogant te zijn durft te zeggen dat ze er niet voor de korte-termijnwensen van de maatschappij is, maar dat ze de deskundigheid heeft om op het gebied van de technische wetenschappen richtinggevend te zijn voor de Nederlandse samenleving.

Daarom was de strategienota volgens Wakker goed voor de universiteit. ,,De nota heeft de organisatie ‘opgeschud’ en veranderingsprocessen in gang gezet. Het college van bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een aantal verstrekkende besluiten genomen. Naar onze mening zou elke vertraging tot gevolg kunnen hebben dat de universiteit langzaam weg zou zakken in een moeras van grote financiële problemen.” Een groot deel van Wakkers rede is te vinden op pagina 11 en 12.

Op de 154e verjaardag van de TU werd één eredoctoraat verleend. Prof.ir. J.W. Geus, hoogleraar anorganische scheikunde aan de Universiteit Utrecht, werd tot doctor honoris causa bevorderd vanwege zijn nationale en internationale voortrekkersrol op het gebied van katalyse.

In zijn dankwoord plaatste Geus een kanttekening bij het ook door Wakker geroemde systeem van cursusevaluatie door studenten. Geus vroeg zich af of een studie niet beoordeeld dient te worden naar de waarde die het in de praktijk heeft in plaats van naar de ‘studeerbaarheid’ die studenten eraan toekennen. (M.d.L.)


Figuur 1 Ir. W. Geus ontvangt het eredoctoraat

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.