Lage opkomst sr-verkiezingen

Ondanks dat de verkiezingen voor de studentenraad deze week net als altijd online plaatsvonden, valt de opkomst tegen. 27,9 procent van de Delftse studenten heeft een stem uitgebracht voor de raad van studiejaar 2020-2021, tegen 35,4 procent in 2019. Er is al langer sprake van een dalende trend. In 2017 was de opkomst 44,2 procent en in 2018 38,1 procent. Aan de zetelverdeling verandert net als eerdere jaren niets. Oras houdt zeven zetels en Lijst Bèta drie. In de studentenraad zitten komend studiejaar studenten van vijf faculteiten: EWI, CiTG, TNW, LR en 3mE. In tegenstelling tot dit jaar komt er geen internationale student in de raad. (SB)

Comments are closed.