Onderwijs

Laatste kans voor bibliotheek

Het Kamerdebat van vandaag is de laatste kans om de voorgenomen bezuiniging van 8 miljoen euro op de TU Library te voorkomen.


De bezuiniging werd op 30 mei door het ministerie van OCW aangekondigd in een brief aan de Kamer. Daarin stelt minister Bussemaker voor de landelijke taak van de TU Delft, die de ‘Landelijke Bibliotheek’ wordt genoemd, te schrappen. Dat zou een hap van 8 miljoen zijn uit het totale budget van 18 miljoen euro. Collegelid Anka Mulder toonde zich daar in Delta geschokt over.


In een weblog legt Library directeur Wilma van Wezenbeek uit dat de landelijke taak niet als aparte activiteit aangemerkt kan worden van universiteitsbibliotheek. In 1984 is de toenmalige TU akkoord gegaan met overheveling van een deel van de subsidie onder de noemer ‘nationale rol’. Maar, schrijft Van Wezenbeek, er is geen sprake geweest voor een voordeel voor de TU.


De voorgenomen bezuiniging zou de TU dan ook treffen als extra bezuiniging die gevolgen zal hebben voorde uitgaven aan onderwijs en onderzoek. Dat schreef collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg in een brief aan de minister die het voornemen als ‘onacceptabel’ kwalificeerde, gezien de hoge ambities van de regering op het gebied van topsectoren en innovatie en de rol van wetenschap en technologie daarin.


Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt nu bezwaar. D66 kamerlid Paul van Meenen verklaarde: “De technische bibliotheek in Delft is een topinstituut voor de ingenieurs van morgen. Bussemaker maakt een grote fout met deze bezuiniging.”


Overigens is de TU niet de enige instelling die bezwaar maakt tegen de voorgenomen bezuinigingen. Dat doen ook het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI (van 1,96 miljoen naar 0 in 2015); Stichting Kennisnet (van 19,5 naar 12 miljoen); Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (van 18,2 naar 10 miljoen); Wetenschappelijk Centrum voor Leraren Onderzoek LOOK (van 3,9 miljoen naar 0); Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (van 0,52 miljoen naar 0); Montesquieu Instituut (van 1,1 miljoen naar 0).

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.