Onderwijs

‘Kwetsbaar voor machtsmisbruik’

Of de MUB tot een beter facultair bestuur leidt, weet ir. E. Angad-Gaur niet. ,,Eerst zien en dan geloven”, is het commentaar van de odc-voorzitter van Technische Natuurwetenschappen.

Graag zou ir. S.E. Angad-Gaur praten over de dreigende afschaffing van de ambtenarenstatus van de TU-medewerkers. Naast voorzitter van de onderdeelcommissie Technische Natuurwetenschappen is hij ook lid van vakbond CMHF. Dankzij de grote poster voor het raam kan niemand dat ontgaan. ,,Ik maak mij zorgen over het touwtrekken rond deze status. De rechtspositie van het personeel is hierbij in het geding. Naast mijn werkzaamheden voor de odc, houd ik ook de onderhandelingen met de VSNU scherp in de gaten.”

De odc bij TNW is bijna één jaar oud. Angad-Gaur vindt het nog steeds jammer dat de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD) gelijk viel met de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) en de clustering. ,,Het was soepeler verlopen met de ‘oud-gedienden’. De odc was nog nieuw evenals de decaan. Iedereen moest nog ingespeeld raken. Daardoor kwamen stukken te laat binnen of in de verkeerde volgorde. Tegelijkertijd moesten de odc-leden opnieuw ingespeeld raken in het nieuwe krachtenveld. Eén van de gevolgen van deze complexe situatie was dat de stappen van het MOD-stappenplan door elkaar gingen lopen.”
Twijfels

Het is een gelopen race, maar hij betreurt nog altijd dat de oude medezeggenschap en de democratie vervangen is door de MUB. Natuurlijk gingen er dingen fout en kwamen beslissingen soms langzaam tot stand. ,,Maar als kinderen een keer baldadig zijn dan straf je hen ook niet met het instellen van een avondklok.”

Het voordeel van het oude systeem was volgens Angad-Gaur dat op diverse niveaus overleg plaatsvond. Daardoor waren er ook meer medewerkers betrokken bij de beslissingen en werd het uiteindelijke besluit meer gedragen door de organisatie.

Het systeem met een decaan die zelfstandig besluiten neemt, vindt hij te kwetsbaar voor machtsmisbruik. ,,Ook al is het een goedwillende decaan – en die hebben wij – dan nog bestaat dat gevaar. Iedereen bedoelt het altijd goed, dat geldt zelfs voor een misdadiger als je het vanuit zijn optiek bekijkt. Goede bedoelingen kunnen echter heel slecht uitpakken voor anderen en daartegen hebben wij nu slechts een minimale beveiliging.”

Ook over de hoogleraren, die voortaan zelfstandig kunnen beslissen over hun sectie, heeft hij zijn twijfels. ,,Een goede wetenschapper is in het algemeen niet altijd de beste bestuurder. Ook hier zijn anderen erg afhankelijk van de persoonlijkheid van hun ‘leider’.”
Sfeer

Minder rechten en méér werk is volgens Angad-Gaur het resultaat van de MUB. Aan dat vele werk is hij van plan eenprijskaartje te hangen. ,,Op de TU wordt tegenwoordig alles uitgedrukt in geld en dat gaan wij ook doen als odc. Het doen van odc-werk moet in geld gecompenseerd worden naar de betrokken groepen toe.”

Ondanks minder rechten denkt hij toch invloed uit te kunnen oefenen via het adviesrecht. ,,Door het stellen van vragen kun je veel te weten komen en een ander dwingen om na te denken over een besluit. Als het nodig is kan je ook deze tactiek inzetten om een beslissing te vertragen.”

Met deze vertragingstechnieken wil Angad-Gaur zich echter voorlopig niet bezighouden. De verhouding met de huidig decaan is prima. ,,Onze belangrijkste speerpunt is nu de werksfeer. Deze gaan wij onderzoeken en ervoor zorgen dat deze % indien nodig % verbeterd wordt.”

De keuze voor de ‘sfeer’ is bewust. ,,Werkdruk, onveilige omstandigheden of slechte verhoudingen hebben allemaal gevolgen voor het werkklimaat. Als je dat onder de loep neemt, dan krijg je de rest vanzelf ook boven tafel.”

Graag zou ir. S.E. Angad-Gaur praten over de dreigende afschaffing van de ambtenarenstatus van de TU-medewerkers. Naast voorzitter van de onderdeelcommissie Technische Natuurwetenschappen is hij ook lid van vakbond CMHF. Dankzij de grote poster voor het raam kan niemand dat ontgaan. ,,Ik maak mij zorgen over het touwtrekken rond deze status. De rechtspositie van het personeel is hierbij in het geding. Naast mijn werkzaamheden voor de odc, houd ik ook de onderhandelingen met de VSNU scherp in de gaten.”

De odc bij TNW is bijna één jaar oud. Angad-Gaur vindt het nog steeds jammer dat de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD) gelijk viel met de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) en de clustering. ,,Het was soepeler verlopen met de ‘oud-gedienden’. De odc was nog nieuw evenals de decaan. Iedereen moest nog ingespeeld raken. Daardoor kwamen stukken te laat binnen of in de verkeerde volgorde. Tegelijkertijd moesten de odc-leden opnieuw ingespeeld raken in het nieuwe krachtenveld. Eén van de gevolgen van deze complexe situatie was dat de stappen van het MOD-stappenplan door elkaar gingen lopen.”
Twijfels

Het is een gelopen race, maar hij betreurt nog altijd dat de oude medezeggenschap en de democratie vervangen is door de MUB. Natuurlijk gingen er dingen fout en kwamen beslissingen soms langzaam tot stand. ,,Maar als kinderen een keer baldadig zijn dan straf je hen ook niet met het instellen van een avondklok.”

Het voordeel van het oude systeem was volgens Angad-Gaur dat op diverse niveaus overleg plaatsvond. Daardoor waren er ook meer medewerkers betrokken bij de beslissingen en werd het uiteindelijke besluit meer gedragen door de organisatie.

Het systeem met een decaan die zelfstandig besluiten neemt, vindt hij te kwetsbaar voor machtsmisbruik. ,,Ook al is het een goedwillende decaan – en die hebben wij – dan nog bestaat dat gevaar. Iedereen bedoelt het altijd goed, dat geldt zelfs voor een misdadiger als je het vanuit zijn optiek bekijkt. Goede bedoelingen kunnen echter heel slecht uitpakken voor anderen en daartegen hebben wij nu slechts een minimale beveiliging.”

Ook over de hoogleraren, die voortaan zelfstandig kunnen beslissen over hun sectie, heeft hij zijn twijfels. ,,Een goede wetenschapper is in het algemeen niet altijd de beste bestuurder. Ook hier zijn anderen erg afhankelijk van de persoonlijkheid van hun ‘leider’.”
Sfeer

Minder rechten en méér werk is volgens Angad-Gaur het resultaat van de MUB. Aan dat vele werk is hij van plan eenprijskaartje te hangen. ,,Op de TU wordt tegenwoordig alles uitgedrukt in geld en dat gaan wij ook doen als odc. Het doen van odc-werk moet in geld gecompenseerd worden naar de betrokken groepen toe.”

Ondanks minder rechten denkt hij toch invloed uit te kunnen oefenen via het adviesrecht. ,,Door het stellen van vragen kun je veel te weten komen en een ander dwingen om na te denken over een besluit. Als het nodig is kan je ook deze tactiek inzetten om een beslissing te vertragen.”

Met deze vertragingstechnieken wil Angad-Gaur zich echter voorlopig niet bezighouden. De verhouding met de huidig decaan is prima. ,,Onze belangrijkste speerpunt is nu de werksfeer. Deze gaan wij onderzoeken en ervoor zorgen dat deze % indien nodig % verbeterd wordt.”

De keuze voor de ‘sfeer’ is bewust. ,,Werkdruk, onveilige omstandigheden of slechte verhoudingen hebben allemaal gevolgen voor het werkklimaat. Als je dat onder de loep neemt, dan krijg je de rest vanzelf ook boven tafel.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.