Onderwijs

krtnws

UniversiadeRuim honderd Nederlandse studenten doen deze week mee aan de Universiade in Peking, de Olympische Spelen voor het hoger onderwijs.

Nederlandse studenten zijn actief in de volgende sporten: atletiek, basketbal (dames), judo, schoonspringen, tafeltennis, voetbal (dames), volleybal (heren), waterpolo (heren) en zwemmen. TU-studente Liesbeth Faber doet mee in het basketbalteam.

Proffen

Prof.dr. Ted Young is de nieuwe voorzitter van de raad van hoogleraren. Young is hoogleraar patroonherkennen bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen en tevens afdelingsvoorzitter. Als voorzitter van de achtkoppige raad volgt hij prof.dr.ir. J. de Swaan Arons op. De raad van hoogleraren heeft onder meer een flinke vinger in de pap bij de aanstelling van nieuwe hoogleraren aan de TU.

Inspraak

Het conflict over de studenteninspraak voor het interfacultair onderwijs is nu definitief de wereld uit. Eerder al bereikten de studentenraad van TBM en het college van bestuur een compromis. De studentenraad ging akkoord onder twee (kleine) voorwaarden. Daarmee zijn college en TBM-decaan akkoord gegaan. Voortaan worden de studentenbelangen bij de gemeenschappelijke TU-vakken behartigd door een gebruikersraad, en niet langer door een facultaire studentenraad.

Leermeester

Prof.dr.ir. Jacob Fokkema, hoogleraar technische geofysica, krijgt aanstaande maandag de leermeesterprijs van het universiteitsfonds Delft. De selectiecommissie onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Johan Blaauwendraad koos hem vanwege zijn ‘grenzeloos enthousiasme voor zijn vakgebied waardoor geofysica voor elke student tot leven komt’. Fokkema laat in zijn vak studenten recente publicaties bespreken en regelt via zijn contacten in het bedrijfsleven sponsors voor een studiereis naar een jaarlijks geofysisch congres. Ook helpt hij regelmatig studenten een goede stage- of uitwisselingsplaats te vinden en een baan na de studie.

Huisvesting

In vergelijking met andere studentensteden hoeven Delftse studenten relatief kort op een kamer te wachten. Ook buitenlandse studenten krijgen relatief snel onderdak. Die conclusie trekt het college vanbestuur na zijn jaarlijkse gesprek met directeur Benschop van studentenhuisvester Duwo. ,,Het gaat steeds beter met het huisvestingsprobleem”, meldt mr. Hans Krul, secretaris van het college.

Gasgeld

De TU heeft bij het ministerie van Onderwijs een hele waslijst ingediend van (samenwerkings)projecten, die in aanmerking hopen te komen voor de zogenaamde Ices-KIS-gelden. In de Ices-pot stort het kabinet de opbrengsten van de aardgasverkopen, vele miljarden guldens. Allerlei uiteenlopende projecten worden hiermee gesubsidieerd.

Etiquette

Hoe hanteer ik vork en mes, kunnen bruine schoenen wel of niet, wat moet ik afweten van wijn, klassieke muziek en Franse zegswijzen om mijn slechte opvoeding te verhullen? Deze en vele andere zaken betreffende de algemene vorming van een fatsoenlijk mens komen aan de orde in een nieuwe cursus van Mekelweg 10. Slechts twintig deelnemers worden toegelaten. Een korte kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 september om 13.00 uur. ,,Deze cursus heeft een korte pay-out en een hoge return on investment”, verzekert cursusleider drs. Peter Verheij.

‘Nobelprijs’

NWO heeft de zogenaamde Spinozapremie uitgereikt aan vier (niet-Delftse) ’toponderzoekers’. Allevier krijgen ze een premie van 3,3 miljoen gulden voor hun verdiensten voor de wetenschap. De vier professoren zijn Dorret Boomsma (VU), Hans Clevers (Utrecht), Bert Meyer (Eindhoven) en Hans Oerlemans (Utrecht). De Spinozapremie wordt door NWO ook wel de ‘Nederlandse Nobelprijs’ genoemd.

Leger

De Koninklijke Militaire Academie in Breda biedt goed onderwijs. Volgens een commissie van Vsnu-deskundigen is de officiersopleiding zelfs van universitair niveau. Dat moet de KMA goed doen, want de academie wil zich in de komende jaren aansluiten bij de bachelor-masterstructuur waar het Europese hoger onderwijs in wordt gegoten. De alumni van de KMA krijgen dan een wetenschappelijke bachelorsgraad.

Universiade

Ruim honderd Nederlandse studenten doen deze week mee aan de Universiade in Peking, de Olympische Spelen voor het hoger onderwijs. Nederlandse studenten zijn actief in de volgende sporten: atletiek, basketbal (dames), judo, schoonspringen, tafeltennis, voetbal (dames), volleybal (heren), waterpolo (heren) en zwemmen. TU-studente Liesbeth Faber doet mee in het basketbalteam.

Proffen

Prof.dr. Ted Young is de nieuwe voorzitter van de raad van hoogleraren. Young is hoogleraar patroonherkennen bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen en tevens afdelingsvoorzitter. Als voorzitter van de achtkoppige raad volgt hij prof.dr.ir. J. de Swaan Arons op. De raad van hoogleraren heeft onder meer een flinke vinger in de pap bij de aanstelling van nieuwe hoogleraren aan de TU.

Inspraak

Het conflict over de studenteninspraak voor het interfacultair onderwijs is nu definitief de wereld uit. Eerder al bereikten de studentenraad van TBM en het college van bestuur een compromis. De studentenraad ging akkoord onder twee (kleine) voorwaarden. Daarmee zijn college en TBM-decaan akkoord gegaan. Voortaan worden de studentenbelangen bij de gemeenschappelijke TU-vakken behartigd door een gebruikersraad, en niet langer door een facultaire studentenraad.

Leermeester

Prof.dr.ir. Jacob Fokkema, hoogleraar technische geofysica, krijgt aanstaande maandag de leermeesterprijs van het universiteitsfonds Delft. De selectiecommissie onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Johan Blaauwendraad koos hem vanwege zijn ‘grenzeloos enthousiasme voor zijn vakgebied waardoor geofysica voor elke student tot leven komt’. Fokkema laat in zijn vak studenten recente publicaties bespreken en regelt via zijn contacten in het bedrijfsleven sponsors voor een studiereis naar een jaarlijks geofysisch congres. Ook helpt hij regelmatig studenten een goede stage- of uitwisselingsplaats te vinden en een baan na de studie.

Huisvesting

In vergelijking met andere studentensteden hoeven Delftse studenten relatief kort op een kamer te wachten. Ook buitenlandse studenten krijgen relatief snel onderdak. Die conclusie trekt het college vanbestuur na zijn jaarlijkse gesprek met directeur Benschop van studentenhuisvester Duwo. ,,Het gaat steeds beter met het huisvestingsprobleem”, meldt mr. Hans Krul, secretaris van het college.

Gasgeld

De TU heeft bij het ministerie van Onderwijs een hele waslijst ingediend van (samenwerkings)projecten, die in aanmerking hopen te komen voor de zogenaamde Ices-KIS-gelden. In de Ices-pot stort het kabinet de opbrengsten van de aardgasverkopen, vele miljarden guldens. Allerlei uiteenlopende projecten worden hiermee gesubsidieerd.

Etiquette

Hoe hanteer ik vork en mes, kunnen bruine schoenen wel of niet, wat moet ik afweten van wijn, klassieke muziek en Franse zegswijzen om mijn slechte opvoeding te verhullen? Deze en vele andere zaken betreffende de algemene vorming van een fatsoenlijk mens komen aan de orde in een nieuwe cursus van Mekelweg 10. Slechts twintig deelnemers worden toegelaten. Een korte kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 september om 13.00 uur. ,,Deze cursus heeft een korte pay-out en een hoge return on investment”, verzekert cursusleider drs. Peter Verheij.

‘Nobelprijs’

NWO heeft de zogenaamde Spinozapremie uitgereikt aan vier (niet-Delftse) ’toponderzoekers’. Allevier krijgen ze een premie van 3,3 miljoen gulden voor hun verdiensten voor de wetenschap. De vier professoren zijn Dorret Boomsma (VU), Hans Clevers (Utrecht), Bert Meyer (Eindhoven) en Hans Oerlemans (Utrecht). De Spinozapremie wordt door NWO ook wel de ‘Nederlandse Nobelprijs’ genoemd.

Leger

De Koninklijke Militaire Academie in Breda biedt goed onderwijs. Volgens een commissie van Vsnu-deskundigen is de officiersopleiding zelfs van universitair niveau. Dat moet de KMA goed doen, want de academie wil zich in de komende jaren aansluiten bij de bachelor-masterstructuur waar het Europese hoger onderwijs in wordt gegoten. De alumni van de KMA krijgen dan een wetenschappelijke bachelorsgraad.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.