Opinie

‘Kritisch kijken naar bestedingen college’

De studentenraad van de TU Delft vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar de bestedingen van het college van bestuur, maar vindt ook dat er gewaakt moet worden voor het overhaast trekken van conclusies.


Op 24 januari 2012 verscheen in het NRC Handelsblad een artikel over het declaratiegedrag van het college van bestuur (cvb) van de Technische Universiteit Delft.


De studenrenraad (sr) vindt het belangrijk dat elke euro die door de TU Delft besteed wordt ten goede komt aan het onderwijs en onderzoek van de TU Delft. Hoewel wij op dit moment geen reden hebben om te denken dat het geld van het cvb niet goed besteed is, hebben de recente gebeurtenissen de sr gemotiveerd om extra kritisch te kijken naar de uitgaven van het cvb. De sr heeft daarom bij het cvb gevraagd om een gedetailleerde omschrijving van zijn activiteiten.


De sr benadrukt het belang van de internationale contacten van de TU Delft. De sr is zich er van bewust dat het onderhouden van deze contacten tijd en geld kost. Het spreekt voor zich dat deze kosten binnen redelijke proporties moeten blijven.


De studentenraad bestaat uit twee fracties: Oras en Lijst Bèta.

PVV-kamerlid Harm Beertema acht streng optreden tegen tentamenfraude de enige optie, zegt hij in het AD van vanmorgen. “Het tast de waarde van diploma’s aan, want wie weet nog wat een diploma eigenlijk voorstelt? Dat is een ramp voor iedere student met een hbo-diploma.”

Verwijdering
Ook zijn PvdA-collega Tanja Jadnanansing pleit voor een hardere aanpak. De afgelopen maand kwam er tentamenfraude aan het licht bij de Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Utrecht. De frauderende studenten hangt een jaar schorsing of zelfs verwijdering van de hogeschool boven het hoofd.

Toegang ontzeggen
PVV en PvdA willen dat hun ook de toegang tot andere instellingen wordt ontzegd. Jadnanansing licht desgevraagd toe dat dit in elk geval voor de duur van de oorspronkelijke schorsing zou moeten gelden. “Iemand die ergens geschorst is, moet zich een week later niet meteen bij een andere instelling kunnen inschrijven.”

Eed
Inholland-voorzitter Doekle Terpstra is boos dat de 99,5 procent studenten die te goeder trouw zijn de dupe worden van een paar rotte appels. Naar Amerikaans voorbeeld overweegt hij studenten aan zijn hogeschool een eed van integriteit te laten afleggen. “Dat wekt onderling vertrouwen in de hand”, zegt de voormalige HBO-raadvoorzitter in het AD.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.