Onderwijs

Korten

DemovluchtEen demonstratievlucht in Wageningen van het microvliegtuigje Roboswift eindigde maandag tegen een boom. Het vogelachtige vliegtuigje vloog minutenlang rond in stormachtige omstandigheden (windkracht 5 tot 6), waarna het tegen een plataan crashte.

“De omstandigheden waren erg zwaar,” verklaart woordvoerder ir. David Lentink van de Wageningen Universiteit. “Maar de vooruitzichten voor de rest van de week waren nog erger, zodat we besloten maandag toch te vliegen.” Het Delfts/Wageningse team is tevreden met de resultaten, vooral omdat het lukte om tijdens de vlucht de vleugels van vorm en oppervlakte te doen veranderen. Dat ‘morfen’ is wat Roboswift, gemodelleerd naar de gierzwaluw, uniek maakt. Het honderd gram lichte toestel heeft vijftig centimeter spanwijdte en wordt elektrisch aangedreven met een inklapbare propeller. Het toestel heeft drie videocamera’s aan boord, wat de interesse heeft gewekt van sponsor KLPD. Vrijdag vertrekt het Roboswift-team naar India voor het evenement Micro Air Vehicle ’08.
JongDelft

JongDelft wil doorgaan als netwerk van TU-medewerkers tot en met 35 jaar. Afgelopen jaar onderzocht de club of een bedrijfsjongerenvereniging voor ondersteunend personeel meerwaarde had. Bij netwerkborrels en themabijeenkomsten kwamen in totaal honderdvijftig geïnteresseerden van 23 tot 40 jaar. Ook waren er vijftigplussers. Om laagdrempelig te blijven, stelt JongDelft voor door te gaan als netwerk en niet als formele vereniging. Net als verwante organisaties bij andere bedrijven is er nu wel een leeftijdsgrens van 35 jaar.

www.jongdelft.tudelft.nl
Diploma’s

De TU geeft sinds deze week nieuwe bachelor- en masterdiploma’s uit. De vorige waren volgens rector Fokkema te rommelig en te gemakkelijk na te maken. “Een bedrijf van een buitenlandse partner vroeg ons of een handtekening van mijn voorganger op een bepaalde bul echt was. De handtekening bleek niet te kloppen, ondanks dat mensen mij vaak attenderen op sites waarop je diploma’s kunt kopen.” De nieuwe diploma’s bevatten een watermerk en een extra laagje waardoor na kopiëren de tekst ‘unauthorized copy’ op de kopie verschijnt. Bovendien krijgt elk diploma een nummer waaronder het in een digitale database wordt opgeslagen. Dat gebeurde tot nog toe niet. Op het diploma zijn afbeeldingen te zien van de bibliotheek en Prometheus. Onder zijn beeltenis staat de tekst: ‘Prometheus is stealing fire from the gods and gives it to mankind’. Prometheus’ vlam vormt de kern van het TU-logo.
Rampencongres

Hoe kan een wiskundige of een ICT-er levens redden? Dat is de belangrijkste vraag op het symposium ‘Safety First: Dealing with Disasters’ van studievereniging Christiaan Huygens (wiskunde en informatica) op donderdag 13 maart in de aula. Prof.drs.ir. Han Vrijling opent met ‘Lessons from Katrina’. Andere sprekers belichten de gevaren van het leven in een polder, het modelleren van een evacuatie en het nut van virtuele trainingen voor rampen. Informatie en inschrijving:

symposium.ch.tudelft.nl
Amphizalen

Het facilitair management (FM) van de TU Delft wil dit jaar de amphizalen, collegezalen met collegebankjes op verschillende hoogtes, renoveren. Hoe precies en in welke volgorde, is nog onduidelijk. Dit zei FM-medewerkster Etty van der Leij onlangs in de studentenraad. Het belangrijkste doel is dat studenten meer ruimte krijgen om te zitten en te lopen. FM werkt aan een voorstel voor het college van bestuur. Dat moet voor eind deze maand instemmen met de plannen, anders wordt het volgens Van der Leij moeilijk alle plannen goed voor te bereiden. Dat was in 2007 ook een probleem. Ondanks dat, vernieuwde FM vorig jaar de verlichting in collegezalen van Citg en EWI. Ook verving FM deuren bij 3mE, pakte de afdeling de stoelen en de podia in de aula aan en schilderde ze bij EWI. 55 collegezalen, verdeeld over alle faculteiten, kregen nieuwe audio-visuele middelen.
Verplicht verzekerd

Studenten die geen zorgverzekering afsluiten, riskeren vanaf 2010 een boete. Bovendien worden ze gedwongen zich te verzekeren. De premie zal dan worden ingehouden op hun studiefinanciering. Dat heeft het kabinet besloten. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is verplicht, maar in 2006 waren er elfduizend studenten die zich niet verzekerd hadden: 4490 universitaire studenten en 6510 hbo’ers.

De Landelijke Studenten Vakbond is niet blij met de maatregel. “Het is een principieel punt”, zegt voorzitter Lisa Westerveld. “Natuurlijk moeten studenten een zorgverzekering afsluiten, maar dwing dat niet af via de studiefinanciering. Dat tast ook de privacy aan. Hoe het wel moet, weten we nog niet. Eerst goede voorlichting geven en de oorzaken bekijken, lijkt me.” (HOP)
Management

Steeds vaker kiezen techniekstudenten voor een managementfunctie. Volgens Chris Rutte van studievereniging Curius belandt nu al eenderde van de studenten Techniek, Bestuur en Management (TBM) in de consultancy. Van alle TU-studenten die een minor volgen, doet een op de vier die bij TBM. Ook zit er een stijgende lijn in het aantal studenten dat de masteropleiding Management of Technology volgt: 26 in het collegejaar 2006-2007 en 40 tot 45 nu. Studievereniging Curius organiseert op woensdag 12 maart dan ook weer Management Workshops bij TBM. Thema is: Risico’s, positief of negatief. Managers uit het bedrijfsleven praten over hun benaderingswijze van risico’s. Het betreft onder andere Ferdinand Mertens, lid van de onderzoeksraad van veiligheid, en Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de Belastingdienst. De kosten voor deelname aan de workshops bedragen vier euro, inclusief lunch en borrel. Inschrijven kan via de website van Curius.

www.curius.nl/management
Holwerdaprijs

Het microvliegtuigje DelFly, de mens aangedreven onderzeeër Wasub en de robotische gierzwaluw Roboswift. Het is een kleine greep uit de paradepaardjes die jaarlijks voortkomen uit de Ontwerp Synthese Oefening, een multidisciplinaire ontwerpopdracht waarmee L&R-bachelor studenten hun opleiding afronden. De aan deze opdracht verbonden prijs wordt vanaf dit jaar vernoemd naar ir. Fedde Holwerda. L&R en het bedrijf ADSE consulting & engineering eren hiermee deze ingenieur die onder meer directeur ontwikkeling was bij Fokker, algemeen directeur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en erelid van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da Vinci.
Half miljoen

Een half miljoen dollar kreeg hoogleraar innovatie en geofysica prof.dr.ir. Guus Berkhout van oliemaatschappij Saudi Aramco. Berkhout geeft leiding aan het consortium Delphi, gericht op seismisch onderzoek en innovatiemanagement. Ruim dertig ingenieursbureaus en oliemaatschappijen, waaronder Saudi Aramco, nemen deel. “Dit bedrag is bijzonder omdat ik het mag besteden zoals ik zelf wil”, zegt Berkhout, die het geld gaat gebruiken voor innovatiemanagement en de ontwikkeling van een nieuwe geofysische beeldtechniek.

Demovlucht

Een demonstratievlucht in Wageningen van het microvliegtuigje Roboswift eindigde maandag tegen een boom. Het vogelachtige vliegtuigje vloog minutenlang rond in stormachtige omstandigheden (windkracht 5 tot 6), waarna het tegen een plataan crashte. “De omstandigheden waren erg zwaar,” verklaart woordvoerder ir. David Lentink van de Wageningen Universiteit. “Maar de vooruitzichten voor de rest van de week waren nog erger, zodat we besloten maandag toch te vliegen.” Het Delfts/Wageningse team is tevreden met de resultaten, vooral omdat het lukte om tijdens de vlucht de vleugels van vorm en oppervlakte te doen veranderen. Dat ‘morfen’ is wat Roboswift, gemodelleerd naar de gierzwaluw, uniek maakt. Het honderd gram lichte toestel heeft vijftig centimeter spanwijdte en wordt elektrisch aangedreven met een inklapbare propeller. Het toestel heeft drie videocamera’s aan boord, wat de interesse heeft gewekt van sponsor KLPD. Vrijdag vertrekt het Roboswift-team naar India voor het evenement Micro Air Vehicle ’08.
JongDelft

JongDelft wil doorgaan als netwerk van TU-medewerkers tot en met 35 jaar. Afgelopen jaar onderzocht de club of een bedrijfsjongerenvereniging voor ondersteunend personeel meerwaarde had. Bij netwerkborrels en themabijeenkomsten kwamen in totaal honderdvijftig geïnteresseerden van 23 tot 40 jaar. Ook waren er vijftigplussers. Om laagdrempelig te blijven, stelt JongDelft voor door te gaan als netwerk en niet als formele vereniging. Net als verwante organisaties bij andere bedrijven is er nu wel een leeftijdsgrens van 35 jaar.

www.jongdelft.tudelft.nl
Diploma’s

De TU geeft sinds deze week nieuwe bachelor- en masterdiploma’s uit. De vorige waren volgens rector Fokkema te rommelig en te gemakkelijk na te maken. “Een bedrijf van een buitenlandse partner vroeg ons of een handtekening van mijn voorganger op een bepaalde bul echt was. De handtekening bleek niet te kloppen, ondanks dat mensen mij vaak attenderen op sites waarop je diploma’s kunt kopen.” De nieuwe diploma’s bevatten een watermerk en een extra laagje waardoor na kopiëren de tekst ‘unauthorized copy’ op de kopie verschijnt. Bovendien krijgt elk diploma een nummer waaronder het in een digitale database wordt opgeslagen. Dat gebeurde tot nog toe niet. Op het diploma zijn afbeeldingen te zien van de bibliotheek en Prometheus. Onder zijn beeltenis staat de tekst: ‘Prometheus is stealing fire from the gods and gives it to mankind’. Prometheus’ vlam vormt de kern van het TU-logo.
Rampencongres

Hoe kan een wiskundige of een ICT-er levens redden? Dat is de belangrijkste vraag op het symposium ‘Safety First: Dealing with Disasters’ van studievereniging Christiaan Huygens (wiskunde en informatica) op donderdag 13 maart in de aula. Prof.drs.ir. Han Vrijling opent met ‘Lessons from Katrina’. Andere sprekers belichten de gevaren van het leven in een polder, het modelleren van een evacuatie en het nut van virtuele trainingen voor rampen. Informatie en inschrijving:

symposium.ch.tudelft.nl
Amphizalen

Het facilitair management (FM) van de TU Delft wil dit jaar de amphizalen, collegezalen met collegebankjes op verschillende hoogtes, renoveren. Hoe precies en in welke volgorde, is nog onduidelijk. Dit zei FM-medewerkster Etty van der Leij onlangs in de studentenraad. Het belangrijkste doel is dat studenten meer ruimte krijgen om te zitten en te lopen. FM werkt aan een voorstel voor het college van bestuur. Dat moet voor eind deze maand instemmen met de plannen, anders wordt het volgens Van der Leij moeilijk alle plannen goed voor te bereiden. Dat was in 2007 ook een probleem. Ondanks dat, vernieuwde FM vorig jaar de verlichting in collegezalen van Citg en EWI. Ook verving FM deuren bij 3mE, pakte de afdeling de stoelen en de podia in de aula aan en schilderde ze bij EWI. 55 collegezalen, verdeeld over alle faculteiten, kregen nieuwe audio-visuele middelen.
Verplicht verzekerd

Studenten die geen zorgverzekering afsluiten, riskeren vanaf 2010 een boete. Bovendien worden ze gedwongen zich te verzekeren. De premie zal dan worden ingehouden op hun studiefinanciering. Dat heeft het kabinet besloten. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is verplicht, maar in 2006 waren er elfduizend studenten die zich niet verzekerd hadden: 4490 universitaire studenten en 6510 hbo’ers.

De Landelijke Studenten Vakbond is niet blij met de maatregel. “Het is een principieel punt”, zegt voorzitter Lisa Westerveld. “Natuurlijk moeten studenten een zorgverzekering afsluiten, maar dwing dat niet af via de studiefinanciering. Dat tast ook de privacy aan. Hoe het wel moet, weten we nog niet. Eerst goede voorlichting geven en de oorzaken bekijken, lijkt me.” (HOP)
Management

Steeds vaker kiezen techniekstudenten voor een managementfunctie. Volgens Chris Rutte van studievereniging Curius belandt nu al eenderde van de studenten Techniek, Bestuur en Management (TBM) in de consultancy. Van alle TU-studenten die een minor volgen, doet een op de vier die bij TBM. Ook zit er een stijgende lijn in het aantal studenten dat de masteropleiding Management of Technology volgt: 26 in het collegejaar 2006-2007 en 40 tot 45 nu. Studievereniging Curius organiseert op woensdag 12 maart dan ook weer Management Workshops bij TBM. Thema is: Risico’s, positief of negatief. Managers uit het bedrijfsleven praten over hun benaderingswijze van risico’s. Het betreft onder andere Ferdinand Mertens, lid van de onderzoeksraad van veiligheid, en Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de Belastingdienst. De kosten voor deelname aan de workshops bedragen vier euro, inclusief lunch en borrel. Inschrijven kan via de website van Curius.

www.curius.nl/management
Holwerdaprijs

Het microvliegtuigje DelFly, de mens aangedreven onderzeeër Wasub en de robotische gierzwaluw Roboswift. Het is een kleine greep uit de paradepaardjes die jaarlijks voortkomen uit de Ontwerp Synthese Oefening, een multidisciplinaire ontwerpopdracht waarmee L&R-bachelor studenten hun opleiding afronden. De aan deze opdracht verbonden prijs wordt vanaf dit jaar vernoemd naar ir. Fedde Holwerda. L&R en het bedrijf ADSE consulting & engineering eren hiermee deze ingenieur die onder meer directeur ontwikkeling was bij Fokker, algemeen directeur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en erelid van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da Vinci.
Half miljoen

Een half miljoen dollar kreeg hoogleraar innovatie en geofysica prof.dr.ir. Guus Berkhout van oliemaatschappij Saudi Aramco. Berkhout geeft leiding aan het consortium Delphi, gericht op seismisch onderzoek en innovatiemanagement. Ruim dertig ingenieursbureaus en oliemaatschappijen, waaronder Saudi Aramco, nemen deel. “Dit bedrag is bijzonder omdat ik het mag besteden zoals ik zelf wil”, zegt Berkhout, die het geld gaat gebruiken voor innovatiemanagement en de ontwikkeling van een nieuwe geofysische beeldtechniek.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.