Onderwijs

Kort Nieuws

Enquête De studentenraad (sr) houdt de komende weken via Blackboard een enquête over de stijgende studentenaantallen en de financiële situatie van faculteiten en de TU.

De sr wil weten waarop volgens studenten bespaard kan worden. De raad geeft zes antwoordmogelijkheden: een numerus fixus, medewerkers en studentassistenten ontslaan of minder laten werken, studenten sneller laten studeren, minder vakken, contacturen en studierichtingen aanbieden op de faculteit, niets doen en een vrij antwoord.

Schoonst
Het gebouw van de faculteit Bouwkunde is uitgeroepen tot schoonste onderwijsgebouw van de Benelux. De uitverkiezing is onderdeel van de Golden Service Awards. Die zijn een initiatief van Kimberley-Clark, dat onder meer schoonmaak- en hygiëneproducten maakt. De eer voor de uitverkiezing van Bouwkunde komt volgens de afdeling facilitair management en vastgoed (FMVG) toe aan schoonmaakbedrijf CSU en FMVG. “We zijn er heel blij mee, want het is knap om dit te bereiken.”

Studentenhuisvesting
De gemeente Delft stuurt deze week een brief aan minister Van der Laan van Volkshuisvesting met het verzoek de subsidiemiddelen voor studentenwoningen te continueren en liefst uit te breiden. De brief is mede ondertekend door de TU en studentenhuisvester Duwo. Dat zei collegelid Paul Rullmann in overleg met de studentenraad. Hij reageerde op de vraag van de sr of de TU de vraag naar studentenhuisvesting kent en of de TU die zou willen doorgeven aan de gemeente en Duwo. Volgens Rullmann is de vraag van buitenlandse studenten bekend en wordt die van Nederlandse studenten geschat aan de hand van het aantal aanmeldingen. Hij benadrukte dat er intensief overleg is tussen TU, Delft en Duwo, dat de invloed van de TU op huisvesting gering is en dat huisvesting geen primaire taak is van de TU.

Sneller
De nakijkperiode voor tentamens moet van twintig naar vijftien werkdagen. “Dat streven is ons doel”, zei collegelid Rullmann vorige week in overleg met de studentenraad (sr). Uit de Monitor Logistieke Kwaliteit blijkt dat tentamens vrijwel altijd binnen de norm van twintig werkdagen zijn nagekeken, maar dat de studenten toch niet tevreden zijn over de naleving. De norm wordt door studenten als te lang ervaren, hield de sr Rullmann voor. Hij beloofde eraan te gaan werken.

Stufi
Bezuinigen op de studiefinanciering (stufi) is geen probleem mits dat geld in zijn geheel naar het onderwijs gaat. Daarmee zit het college van bestuur (cvb) op de lijn van de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten. Dat zei collegelid Rullmann vorige week op een vraag van de studentenraad over een eventuele bezuiniging op de stufi. Rullmann betoogde dat het in een situatie waarin de publieke middelen beperkt zijn en het hoger onderwijs minder publieke middelen krijgt, logisch is studenten te laten meebetalen.

Kabelfabriek
Raadsleden, vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, de TU Delft en ontwikkelaars van het gebied Schieoevers-Noord debatteren vrijdag over de vraag hoe jong talent voor Delft te behouden. De komende tien jaar moet het huidige grijze industrieterrein veranderen in een bruisende stadswijk om te werken, wonen en recreëren.

Lunchdebat, vrijdag 19 februari, 12.30 – 15.00 uur in de Kabelfabriek, hal D, Schieweg 15, Schieoevers-Noord (tussen Sita en de Praxis). Aanmelden@lunchdebat.com

Bio-event
Minister van der Hoeven (Economische Zaken) legt donderdag 18 februari op een bijeenkomst in Den Haag de eerste biosteen. Dit is de symbolische start van een samenwerking van de TU met bedrijven en andere universiteiten op het gebied van groene industriële chemie. Het programma biobased ecologically-balanced sustainable industrial chemistry, kortweg Be-Basic, beoogt de ontwikkeling en productie van biologische materialen, chemicaliën en brandstoffen. Het onderzoeksprogramma heeft een budget van meer dan 120 miljoen euro, waarvan 60 miljoen ter beschikking is gesteld door de ministeries van EZ en Financiën. De nadruk ligt op schaalvergroting en patentvrije innovatie. De TU coördineert het programma (prof.dr.ir. Luuk van der Wielen, TNW, is directeur van Be-Basic) en werkt hierin samen met bedrijven als DSM en AkzoNobel en universiteiten als Imperial College en TU Dortmund en Karlsruhe.

www.be-basic.org

Vlot
Bij een gebouw heb je het over het slaan van de eerste paal, maar hoe zit dat bij een drijvend paviljoen? TU-spinoff Deltasync laat weten dat het drijflichaam voor het Rotterdamse drijvende paviljoen in het water ligt. De bouw is afgelopen november begonnen bij de RDM-campus op Heijplaat. Flexbase verzorgt het drijvende fundament, Dura Vermeer het paviljoen en Deltasync het ontwerp. Oplevering in mei 2010. 

www.deltasync.nl

Energielezing
Ook aan het MIT (Boston) hebben ze een Energy Initiative. De directeur ervan, professor Ernest Moniz, komt op 1 maart naar Delft om een lezing te geven over energie. Het zal gaan over onderwijs en onderzoek en over innovaties op energiegebied. Moniz heeft een gewichtige staat van dienst. Momenteel is hij een van Obama’s adviseurs over wetenschap en technologie.

Lezing Ernest Moniz, 1 maart 12.45-13.45 uur, 3mE, collegezaal A.

Reorganisatie
De ondernemingsraad (or) gaat onder voorwaarden akkoord met de reorganisatie bij de afdeling bouw van Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG). De or vindt dat de sectiestructuur bekend moet zijn voordat mensen boventallig worden verklaard. “Het is niet toelaatbaar als hierna een andere reorganisatie volgt”, zei or-lid Erik Louw in een vergadering met het college van bestuur (cvb). Het cvb antwoordde dat dit ‘expliciet niet de bedoeling is’. Verder wil de or een controleslag wat betreft financiën. “Als op leerstoelniveau wordt besloten waar klappen vallen, dan willen wij daar strikt naar kijken.” Tot slot is de or er niet van overtuigd dat een nieuwe cultuur en bedrijfsvoering bij CiTG het gewenste effect heeft. “Een cultuuromslag naar academisch ondernemerschap heeft nog niet plaatsgevonden.”

Ontslagen
Geruchten over 800 of 1400 aanstaande ontslagen bij de TU zijn nergens op gebaseerd. Dat antwoordde collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg vorige week op vragen van de ondernemingsraad (or). Die stelt ‘uit alle geledingen binnen de TU’ dergelijke geruchten te horen. “Is dit waar of niet waar?”, wilde or-voorzitter Dineke Heersma weten tijdens een overleg met het college van bestuur (cvb). “Dit demotiveert mensen.” Van den Berg zei niet te weten waar de getallen vandaan komen. “Ik heb ze niet gezien. Dit is behoorlijk uit de lucht gegrepen. Veertienhonderd is eenderde van de universiteit: een behoorlijke overshoot.” Hij zei nog geen zicht te hebben op eindaantallen. “Het is te vroeg om conclusies te trekken.” De voorzitter van de raad van toezicht, Gert-Jan Kramer, noemde de getallen ‘volstrekt waanzinnig’.  

Om iets over zessen ploft Jousma (25, masterstudent bouwkunde) in de terrasstoel voor Kobus Kuch aan de Beestenmarkt. De zondagavond is net begonnen, het werk zit erop. Hij twijfelt. “Eigenlijk moet ik geen biertje nemen nu… ik had vandaag een flinke kater.” Alsof ie het gehoord heeft, staat zijn collega die dienst heeft twee tellen later voor hem. “Wat wil je drinken?” Jousma begint te lachen. “Ehmm. Doe maar een biertje.” Zijn baas zit naast hem en lacht met hem mee. “Gemiddelde student”, voegt hij nuchter toe.
Een maandje werkt hij nu bij Kobus Kuch. “En dat bevalt goed”, zegt Jousma, nu zónder twijfel. “Hiervoor werkte ik bij een verhuisbedrijf, alleen maar computers aansluiten. Behoorlijk geestdodend.” Het idee zat al langer in z’n hoofd om iets in de horeca te gaan doen. “Ik kende Kobus, uiteraard, voornamelijk van het terras. Via via ben ik hier terecht gekomen.”
Over de werkzaamheden. “Je kunt kiezen of je in de keuken wilt werken, binnen serveert of terras gaat lopen. Je kunt dus goed afwisselen.” Vandaag hield Jousma het bij binnen en het terras voor de deur. Niet zonder reden. “Ik zie mezelf het hoofdterras nog niet doen, ik mis nog even het overzicht.” Een collega staat ‘m bij. “Hij doet het wel goed, hoor. Leert snel bij.” Bovendien bezit Jousma nog een andere positieve eigenschap voor de horeca. “Ik heb niet snel last van stress. Dat scheelt.”
‘Reken er maar op dat je vandaag glazen laat sneuvelen’, had een collega vanmorgen tegen hem gezegd. “Er is er dus niet één gevallen, haha. Mooi.” Om meteen maar aan te geven dat er een goede sfeer op de werkvloer hangt. Zeker ook toen Jousma bij wijze van ‘ontgroening’ op pad werd gestuurd om – niet bestaande – Irish coffee-bonen bij de buren te halen. Of toen hij al op zijn eerste avond sjans had met vier dames op leeftijd. “Ach, je moet serieus werken, maar een babbeltje op zijn tijd maakt het wel zo aangenaam!” (IK)

Bijbaan: Serveerder
Verdiensten: €8,50 (excl. fooi)
Opvallend: Houdt niet zo van de fameuze Kobus Appeltaart

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.