Onderwijs

Kort nieuws

Het college van bestuur is op het laatste nippertje van gedachten veranderd over de Engelse benaming van de TU Delft. Tot begin vorig jaar waren er twee aanduidingen in omloop: Technical University Delft en Delft University of Technology.

In verband met de invoering van de nieuwe huisstijl per 1 februari moest een knoop worden doorgehakt en Technical University Delft won het pleit. Wellicht klinkt dat op het eerste gehoor niet zo lekker, maar een onmiskenbaar voordeel is dat het overeenstemt met de gebruikelijke afkorting.

Vorige week maandag veranderde het college van bestuur plotseling van gedachten en bepaalde dat Delft University of Technology toch de enige juiste Engelstalige naam is. Het projectteam Huisstijl, het in de arm genomen externe Bureau Bikker Euro Rscg en de TU-brede implementatiegroep – in Delft gaat men niet over een nacht ijs – waren echter al druk bezig met de uitrol van de nieuwe huisstijl. Via e-mail, een speciale website en daartoe vervaardigde cd’s hadden de vele onderdelen en ambtenaren van de TU al nieuwe beeldmerken met Engelstalige bijschriften ontvangen. Inmiddels heeft de ambtenarenbevolking van de TU Delft het vriendelijke doch klemmende verzoek gekregen de beeldmerken van de harde schijven te wissen en de ontvangen cd’s terug te sturen. De huisstijl-website is tot volgende week maandag uit de lucht gehaald.

Minder asbest

Vanaf volgende week wordt het hoofdgebouw van de TU aan de Julianalaan ontdaan van asbest. Het materiaal zit vooral in de kelders en de zolders van het grote, in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebouwde pand met de bijnaam ‘De Rode Scheikunde’. Voor de schoonmaakoperatie is een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen. Sommige ruimten zullen tijdelijk een beveiligingsomhulsel krijgen. De mensen in het hoofdgebouw kunnen gewoon aan het werk blijven. Niet bekend is hoe lang het werk zal duren. TU Vastgoed rekent op enkele weken.

Frisse adem

Wat zouden Amerikanen de belangrijkste uitvinding vinden, de auto of de computer? Het Massachusetts Institute of Technology stelt deze vraag sinds 1996 ieder jaar aan een representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking. Met dit jaar een opmerkelijk antwoord: de belangrijkste uitvinding stamt al uit de vijftiende eeuw en is de tandenborstel. Een derde van de ondervraagde jongeren en 42 procent van de volwassenen rangschikte het nuttige toiletartikel vóór de auto, de pc, de mobiele telefoon en de microgolfoven.

Of er veel waarde aan deze bevinding moet worden gehecht valt overigens te betwijfelen: de ondervraagden kregen alleen de genoemde vijf mogelijkheden voorgeschoteld en konden dus niet de gloeilamp, penicilline of het wiel kiezen, om maar eens drie andere uitvindingen te noemen.

Het befaamde instituut organiseert de jaarlijkse enquête om een indruk te krijgen van het belang dat het publiek hecht aan innovatie. Het onderzoek leverde dit jaar nog meer verrassende resultaten op. Zo meldt maar liefst 36 procent van de jongeren zelf een uitstekend idee te koesteren voor een unieke uitvinding. Jongens zetten ‘beroemd uitvinder’ als tweede op hun lijstje van ideale beroepen, na beroemd sportman maar vóór beroemd acteur, beroemd muzikant en president van de Verenigde Staten. Meisjes daarentegen zetten uitvinder helemaal onderaan en zouden veel liever beroemd actrice willen zijn.

web.mit.edu/invent

Simon Stevin

Biomaterialenonderzoeker John Jansen van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen is benoemd tot Simon Stevin Meester 2003. Het is eerste keer dat de hoogste technologieonderscheiding niet in handen valt van een technische universiteit. Sinds de eerste uitreiking in 1998 werd de koek verdeeld tussen de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Die laatste instelling moest de eer in 1999 overigens delen met Leiden. Jansen dankt de prijs van een half miljoen euro aan zijn onderzoek naar wondgenezing rondom implantaten. Hij wil weten hoe cellen en lichaamsweefsels reageren op implantaatmaterialen en hoe beschadigde weefsels op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen herstellen.

Diploma Snijdersfonds

Prof.dr.ir. Theo de Jong, decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, heeft vorige week maandag het erediploma van het Generaal Snijdersfonds ontvangen. De stichting Generaal Snijdersfonds, vernoemd naar de oprichter van de Nederlandse luchtmacht, beloont elk jaar een aantal uitmuntende prestaties op het gebied van de lucht- en ruimtevaart in Nederland. Eerder mocht ook al hetlaboratorium voor materialen en constructies van de faculteit, waar het materiaal glare ontwikkeld is, het erediploma in ontvangst nemen. De voorzitter van het Generaal Snijdersfonds, luitenant-generaal b.d. Manderfeld zei dat de faculteit erin is geslaagd onder moeilijke omstandigheden het bestaansrecht van de opleiding te bewijzen en dat zij ervoor heeft gezorgd dat de opleiding tot de wereldtop behoort.

Studentenraad toch blij

De studentenraad komt terug op een negatief advies over de samenwerking van de TU Delft met de TH Rijswijk en Hogeschool Inholland. Vorige maand toonde de studentenraad zich bezorgd over de mogelijkheid dat het TU-curriculum zou lijden onder de instroom van hbo-studenten. Bovendien zouden er te weinig computerplekken en practicumruimtes voor TU-studenten overblijven. Inmiddels heeft de studentenraad zich door het college laten overtuigen dat de risico’s meevallen. De sr dringt er wel op aan dat het college zich voldoende blijft inspannen om studentenhuisvesting te realiseren. Ook wil de raad graag studenten zien in de werkgroepen die invloed hebben op de samenwerking tussen Delft en de hbo-opleidingen, bijvoorbeeld als het gaat om doorstroming.

Minder centra

De Verenigde Staten hebben minder onderzoekscentra voor informatie- en communicatietechnologie dan Nederland. Dat denkt althans demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Joop Wijn. Dus, zo is zijn gevolgtrekking, zou Nederland ook met minder ict-centra toe kunnen. In een interview met de ‘Automatisering Gids’ vraagt de bewindsman zich af waarom Nederland ‘vier of vijf’ onderzoekscentra in de lucht wil houden, terwijl de VS er maar twee zou hebben: Silicon Valley en het gebied rond Boston. Al eerder gaf Wijn aan welk innovatiebeleid hij voorstaat. De bewindsman stelde toen dat ‘fusie’ voor de technische universiteiten ‘geen vies woord mag zijn’.

Runner up

TU-hoogleraar prof.dr. Alfred H. Kleinknecht (economie en innovatie) is runner up in de befaamde ‘Polderparade’ die het toonaangevende weekblad ‘Economisch Statistische Berichten’ (ESB) jaarlijks opstelt. Van de vijftiende plaats in deze top-veertig van Nederlandse en Belgische economen schoot hij in één jaar door naar de vijfde. Hij dankt deze stipnotering aan zijn hameren op het belang van innovatie op de arbeidsmarkt. ESB telt voor het opstellen van de Polderparade de verwijzingen naar publicaties in de zeven belangrijkste economische vakbladen van Nederland over de periode 1998-2001. Bovenaan prijkt evenals vorig jaar de Tilburgs-Rotterdamse econoom Bovenberg, helemaal onderaan een van de leukste hoogleraren van Nederland, Arnold Heertje.

Het college van bestuur is op het laatste nippertje van gedachten veranderd over de Engelse benaming van de TU Delft. Tot begin vorig jaar waren er twee aanduidingen in omloop: Technical University Delft en Delft University of Technology. In verband met de invoering van de nieuwe huisstijl per 1 februari moest een knoop worden doorgehakt en Technical University Delft won het pleit. Wellicht klinkt dat op het eerste gehoor niet zo lekker, maar een onmiskenbaar voordeel is dat het overeenstemt met de gebruikelijke afkorting.

Vorige week maandag veranderde het college van bestuur plotseling van gedachten en bepaalde dat Delft University of Technology toch de enige juiste Engelstalige naam is. Het projectteam Huisstijl, het in de arm genomen externe Bureau Bikker Euro Rscg en de TU-brede implementatiegroep – in Delft gaat men niet over een nacht ijs – waren echter al druk bezig met de uitrol van de nieuwe huisstijl. Via e-mail, een speciale website en daartoe vervaardigde cd’s hadden de vele onderdelen en ambtenaren van de TU al nieuwe beeldmerken met Engelstalige bijschriften ontvangen. Inmiddels heeft de ambtenarenbevolking van de TU Delft het vriendelijke doch klemmende verzoek gekregen de beeldmerken van de harde schijven te wissen en de ontvangen cd’s terug te sturen. De huisstijl-website is tot volgende week maandag uit de lucht gehaald.

Minder asbest

Vanaf volgende week wordt het hoofdgebouw van de TU aan de Julianalaan ontdaan van asbest. Het materiaal zit vooral in de kelders en de zolders van het grote, in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebouwde pand met de bijnaam ‘De Rode Scheikunde’. Voor de schoonmaakoperatie is een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen. Sommige ruimten zullen tijdelijk een beveiligingsomhulsel krijgen. De mensen in het hoofdgebouw kunnen gewoon aan het werk blijven. Niet bekend is hoe lang het werk zal duren. TU Vastgoed rekent op enkele weken.

Frisse adem

Wat zouden Amerikanen de belangrijkste uitvinding vinden, de auto of de computer? Het Massachusetts Institute of Technology stelt deze vraag sinds 1996 ieder jaar aan een representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking. Met dit jaar een opmerkelijk antwoord: de belangrijkste uitvinding stamt al uit de vijftiende eeuw en is de tandenborstel. Een derde van de ondervraagde jongeren en 42 procent van de volwassenen rangschikte het nuttige toiletartikel vóór de auto, de pc, de mobiele telefoon en de microgolfoven.

Of er veel waarde aan deze bevinding moet worden gehecht valt overigens te betwijfelen: de ondervraagden kregen alleen de genoemde vijf mogelijkheden voorgeschoteld en konden dus niet de gloeilamp, penicilline of het wiel kiezen, om maar eens drie andere uitvindingen te noemen.

Het befaamde instituut organiseert de jaarlijkse enquête om een indruk te krijgen van het belang dat het publiek hecht aan innovatie. Het onderzoek leverde dit jaar nog meer verrassende resultaten op. Zo meldt maar liefst 36 procent van de jongeren zelf een uitstekend idee te koesteren voor een unieke uitvinding. Jongens zetten ‘beroemd uitvinder’ als tweede op hun lijstje van ideale beroepen, na beroemd sportman maar vóór beroemd acteur, beroemd muzikant en president van de Verenigde Staten. Meisjes daarentegen zetten uitvinder helemaal onderaan en zouden veel liever beroemd actrice willen zijn.

web.mit.edu/invent

Simon Stevin

Biomaterialenonderzoeker John Jansen van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen is benoemd tot Simon Stevin Meester 2003. Het is eerste keer dat de hoogste technologieonderscheiding niet in handen valt van een technische universiteit. Sinds de eerste uitreiking in 1998 werd de koek verdeeld tussen de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Die laatste instelling moest de eer in 1999 overigens delen met Leiden. Jansen dankt de prijs van een half miljoen euro aan zijn onderzoek naar wondgenezing rondom implantaten. Hij wil weten hoe cellen en lichaamsweefsels reageren op implantaatmaterialen en hoe beschadigde weefsels op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen herstellen.

Diploma Snijdersfonds

Prof.dr.ir. Theo de Jong, decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, heeft vorige week maandag het erediploma van het Generaal Snijdersfonds ontvangen. De stichting Generaal Snijdersfonds, vernoemd naar de oprichter van de Nederlandse luchtmacht, beloont elk jaar een aantal uitmuntende prestaties op het gebied van de lucht- en ruimtevaart in Nederland. Eerder mocht ook al hetlaboratorium voor materialen en constructies van de faculteit, waar het materiaal glare ontwikkeld is, het erediploma in ontvangst nemen. De voorzitter van het Generaal Snijdersfonds, luitenant-generaal b.d. Manderfeld zei dat de faculteit erin is geslaagd onder moeilijke omstandigheden het bestaansrecht van de opleiding te bewijzen en dat zij ervoor heeft gezorgd dat de opleiding tot de wereldtop behoort.

Studentenraad toch blij

De studentenraad komt terug op een negatief advies over de samenwerking van de TU Delft met de TH Rijswijk en Hogeschool Inholland. Vorige maand toonde de studentenraad zich bezorgd over de mogelijkheid dat het TU-curriculum zou lijden onder de instroom van hbo-studenten. Bovendien zouden er te weinig computerplekken en practicumruimtes voor TU-studenten overblijven. Inmiddels heeft de studentenraad zich door het college laten overtuigen dat de risico’s meevallen. De sr dringt er wel op aan dat het college zich voldoende blijft inspannen om studentenhuisvesting te realiseren. Ook wil de raad graag studenten zien in de werkgroepen die invloed hebben op de samenwerking tussen Delft en de hbo-opleidingen, bijvoorbeeld als het gaat om doorstroming.

Minder centra

De Verenigde Staten hebben minder onderzoekscentra voor informatie- en communicatietechnologie dan Nederland. Dat denkt althans demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Joop Wijn. Dus, zo is zijn gevolgtrekking, zou Nederland ook met minder ict-centra toe kunnen. In een interview met de ‘Automatisering Gids’ vraagt de bewindsman zich af waarom Nederland ‘vier of vijf’ onderzoekscentra in de lucht wil houden, terwijl de VS er maar twee zou hebben: Silicon Valley en het gebied rond Boston. Al eerder gaf Wijn aan welk innovatiebeleid hij voorstaat. De bewindsman stelde toen dat ‘fusie’ voor de technische universiteiten ‘geen vies woord mag zijn’.

Runner up

TU-hoogleraar prof.dr. Alfred H. Kleinknecht (economie en innovatie) is runner up in de befaamde ‘Polderparade’ die het toonaangevende weekblad ‘Economisch Statistische Berichten’ (ESB) jaarlijks opstelt. Van de vijftiende plaats in deze top-veertig van Nederlandse en Belgische economen schoot hij in één jaar door naar de vijfde. Hij dankt deze stipnotering aan zijn hameren op het belang van innovatie op de arbeidsmarkt. ESB telt voor het opstellen van de Polderparade de verwijzingen naar publicaties in de zeven belangrijkste economische vakbladen van Nederland over de periode 1998-2001. Bovenaan prijkt evenals vorig jaar de Tilburgs-Rotterdamse econoom Bovenberg, helemaal onderaan een van de leukste hoogleraren van Nederland, Arnold Heertje.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.