Onderwijs

Kort nieuws

NieuwbouwHet aantal studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek is sinds 1997 elk jaar met circa honderd toegenomen. De faculteit was hierdoor al enige tijd uit haar jasje gegroeid en koos voor uitbreiding.

Afgelopen donderdag was de officiële opening van de nieuwbouw aan de Kluyverweg. Het nieuwe onderkomen ligt tussen de hoogbouw en vliegtuighal, en biedt huisvesting aan driehonderd vierkante meter kantine en honderdtwintig kantoorplekken voor instellingen als het Fibre metal laminates center of competence en het Centrum voor lichtgewicht constructies. De oude kantine in de hoogbouw wordt omgebouwd tot computerruimte voor studenten.

Irak zoekt kennis

Terwijl de oorlog al op uitbreken stond, ontving Egypte een officieel verzoek van het Irakese ministerie van Hoger Onderwijs om te helpen bij het opzetten van een nieuwe technische universiteit. De website ‘Arabic News’ meldde dat op 18 maart in een kort bericht. De nieuwe universiteit zou zich vooral moeten richten op informatica. Irak hoopt zo de door de internationale sancties van na de Eerste Golfoorlog opgelopen kennisachterstand weg te werken. Bagdad stelt, volgens hetzelfde bericht, al een tijd pogingen in het werk om zichzelf op het gebied van computers bij te spijkeren. Zo is er onlangs voor het eerst sinds de sancties een computerbeurs georganiseerd, waaraan 45 Arabische en Aziatische bedrijven deelnamen, en zou een groot aantal computers voor gebruik op middelbare scholen zijn aangeschaft. Officieel heeft Irak vijftien universiteiten, waarvan een aantal met technische faculteiten. Bagdad huisvest een van de oudste universiteiten ter wereld, Al-Mustansiriya uit 1233.

www.arabicnews.com . .

www.aaru.edu.jo/iraq.html . .

Ander beroep

Maar liefst een op de drie docenten aan Britse universiteiten zou het liefst een ander beroep kiezen vanwege de lage beloning en de zware werkdruk. Dat is althans de uitkomst van een door de Association of University Teachers gehouden enquête onder ruim achttienhonderd van haar leden. Bijna de helft van de respondenten zei minder tevreden te zijn over de werksituatie dan twee jaar geleden. Velen zit het dwars dat universiteiten steeds verder gaan in het loskoppelen van onderwijs en onderzoek, iets waarmee ook Nederlandse universiteiten bezig zijn.

www.aut.org.uk . .

Zusterhuis

Het studentenhuis aan de Apothekersweg krijgt een opknapbeurt. Het voormalige zusterhuis van het Reinier de Graaffziekenhuis gaat nog minstens tot 2010 mee, en moet volgens TU-Vastgoed enig ‘knip- en plakwerk’ ondergaan. De brandveiligheid beter, de douches opgefrist, de betonrot bestreden en een aantal deuren vernieuwd. Vastgoed en Duwo zijn hierover nu in overleg. Tegen 2010 wil, zo is de verwachting, het ziekenhuis op deze locatie een nieuw gebouw neerzetten.

Na de superkraak

Naar aanleiding van het lichten van 55 duizend privacydossiers door een student van de University of Texas worden andere Amerikaanse universiteiten zenuwachtig. De drie universiteiten van Arizona – University of Arizona, Arizona State University en Northern Arizona University % gaan bijvoorbeeld samen hun computersystemen doorlichten op zwakke plekken. De University of Arizona krijgt elke dag tweehonderdduizend digitale aanvallen te verwerken, zegt woordvoerder Edward Frohlig tegen ‘USA Today’. Volgens hem is ‘identiteitsroof’ hard op weg om de belangrijkste activiteit van de georganiseerde misdaad te worden.

Nanofonds

De Verenigde Staten krijgen waarschijnlijk een speciaal, drie jaar durend stimuleringsprogramma voor nanotechnologie. In het Huis van Afgevaardigden is daartoe een initiatiefwet ingediend. De indieners willen 2,1 miljard dollar voor nanotechnologie uittrekken, te verdelendoor de National Science Foundation. Het voorstel komt bovenop verdere steun van de regering-Bush, die in de begroting voor 2004 al een eenmalige verhoging van 9,7 procent van het budget voor onderzoek naar nanotechnologie had opgenomen, daarmee komend op een bedrag van 849 miljoen dollar. In mei komt het voorstel aan de orde. De Amerikanen verwachten vooral veel van nanotechnologie voor de computerindustrie, al zal het nog zeker tien jaar duren voordat er producten op de markt komen. Een deel van het geld moet besteed worden aan voorlichting voor het grote publiek, dat nog vaak een irrationele angst voor de technologie van het ultrakleine zou koesteren.

Allochtonen

Steeds meer allochtonen volgen een opleiding in het hoger onderwijs. Vooral Turken, Marokkanen en Surinamers kiezen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (dat overigens ook de tweede generatie tot allochtoon bestempelt) vaker voor een hogeschool of universiteit. De verhouding tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs is nu ongeveer één op dertien. Zeven jaar geleden was dat nog één op eenentwintig. Toch is het voor allochtonen nog altijd minder vanzelfsprekend om te gaan studeren dan voor autochtone jongeren. Bijna twintig procent van de Nederlanders tussen 19 en 23 jaar gaat naar een hogeschool of universiteit, onder allochtonen ligt dat percentage de helft lager. Dat is altijd nog twee keer zo veel als zeven jaar geleden.

www.cbs.nl . .

Topgeld te laag

Britse universiteiten, vooral de technische, vinden een maximaal collegegeld van drieduizend pond (ruim 4400 euro) voor ’topmasteropleidingen’ te laag. Sir Richard Sykes, topman van het met onder andere de TU Delft in de Idea League samenwerkende Imperial College London, stelde op een bijeenkomst met parlementariërs dat het hoogst mogelijke collegegeld voor deze topopleidingen % die gevolgd worden na een ‘gewone’ academische opleiding % minstens vijfduizend pond (7400 euro) zou moeten bedragen. Pas dan zou de zo gewenste differentiatie tussen universiteiten gestalte kunnen krijgen. In 2006 worden de topmasteropleidingen geïntroduceerd.

Alpha Centauri

De studenten van het Alpha Centauri project krijgen tienduizend euro van het college van bestuur om hun kantoor aan de Rotterdamseweg te bekostigen. Het team doet in oktober mee aan de World Solar Challenge 2003 in Australië. Deze race over drieduizend kilometer van Darwin naar Adelaide is het wereldkampioenschap voor hightech auto’s op zonne-energie. In 2001 deed een Delfts team voor het eerst mee en werd meteen wereldkampioen. Zonnewagen Nuna haalde destijds een gemiddelde snelheid van 92 kilometer per uur. Het huidige team hoopt de honderd te halen.

www.alpha-centauri.nl . .

Hoger collegegeld

Om investeringen in het hoger onderwijs mogelijk te maken, mag het collegegeld best verhoogd worden. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). Voorwaarde is wel dat de studiefinanciering stijgt. Volgens een advies van de SER moet het mogelijk worden dat de instellingen zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Een hoger collegegeld is alleen toegestaan als de kwaliteit van de opleiding dat rechtvaardigt. Bovendien moet de overheid zelf ook flink bijdragen aan de financiering van universiteiten en hogescholen. Extra investeringen in onderwijs en onderzoek acht de SER, belangrijkste adviesraad van de regering over het sociaal-economisch beleid, onontbeerlijk, gezien de jarenlange bezuinigingen in de sector. Zonder investeringen ziet de SER de geloofwaardigheid van ‘kennisland’ ernstig onder druk komen.

www.ser.nl . .

Nieuwbouw

Het aantal studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek is sinds 1997 elk jaar met circa honderd toegenomen. De faculteit was hierdoor al enige tijd uit haar jasje gegroeid en koos voor uitbreiding. Afgelopen donderdag was de officiële opening van de nieuwbouw aan de Kluyverweg. Het nieuwe onderkomen ligt tussen de hoogbouw en vliegtuighal, en biedt huisvesting aan driehonderd vierkante meter kantine en honderdtwintig kantoorplekken voor instellingen als het Fibre metal laminates center of competence en het Centrum voor lichtgewicht constructies. De oude kantine in de hoogbouw wordt omgebouwd tot computerruimte voor studenten.

Irak zoekt kennis

Terwijl de oorlog al op uitbreken stond, ontving Egypte een officieel verzoek van het Irakese ministerie van Hoger Onderwijs om te helpen bij het opzetten van een nieuwe technische universiteit. De website ‘Arabic News’ meldde dat op 18 maart in een kort bericht. De nieuwe universiteit zou zich vooral moeten richten op informatica. Irak hoopt zo de door de internationale sancties van na de Eerste Golfoorlog opgelopen kennisachterstand weg te werken. Bagdad stelt, volgens hetzelfde bericht, al een tijd pogingen in het werk om zichzelf op het gebied van computers bij te spijkeren. Zo is er onlangs voor het eerst sinds de sancties een computerbeurs georganiseerd, waaraan 45 Arabische en Aziatische bedrijven deelnamen, en zou een groot aantal computers voor gebruik op middelbare scholen zijn aangeschaft. Officieel heeft Irak vijftien universiteiten, waarvan een aantal met technische faculteiten. Bagdad huisvest een van de oudste universiteiten ter wereld, Al-Mustansiriya uit 1233.

www.arabicnews.com . .

www.aaru.edu.jo/iraq.html . .

Ander beroep

Maar liefst een op de drie docenten aan Britse universiteiten zou het liefst een ander beroep kiezen vanwege de lage beloning en de zware werkdruk. Dat is althans de uitkomst van een door de Association of University Teachers gehouden enquête onder ruim achttienhonderd van haar leden. Bijna de helft van de respondenten zei minder tevreden te zijn over de werksituatie dan twee jaar geleden. Velen zit het dwars dat universiteiten steeds verder gaan in het loskoppelen van onderwijs en onderzoek, iets waarmee ook Nederlandse universiteiten bezig zijn.

www.aut.org.uk . .

Zusterhuis

Het studentenhuis aan de Apothekersweg krijgt een opknapbeurt. Het voormalige zusterhuis van het Reinier de Graaffziekenhuis gaat nog minstens tot 2010 mee, en moet volgens TU-Vastgoed enig ‘knip- en plakwerk’ ondergaan. De brandveiligheid beter, de douches opgefrist, de betonrot bestreden en een aantal deuren vernieuwd. Vastgoed en Duwo zijn hierover nu in overleg. Tegen 2010 wil, zo is de verwachting, het ziekenhuis op deze locatie een nieuw gebouw neerzetten.

Na de superkraak

Naar aanleiding van het lichten van 55 duizend privacydossiers door een student van de University of Texas worden andere Amerikaanse universiteiten zenuwachtig. De drie universiteiten van Arizona – University of Arizona, Arizona State University en Northern Arizona University % gaan bijvoorbeeld samen hun computersystemen doorlichten op zwakke plekken. De University of Arizona krijgt elke dag tweehonderdduizend digitale aanvallen te verwerken, zegt woordvoerder Edward Frohlig tegen ‘USA Today’. Volgens hem is ‘identiteitsroof’ hard op weg om de belangrijkste activiteit van de georganiseerde misdaad te worden.

Nanofonds

De Verenigde Staten krijgen waarschijnlijk een speciaal, drie jaar durend stimuleringsprogramma voor nanotechnologie. In het Huis van Afgevaardigden is daartoe een initiatiefwet ingediend. De indieners willen 2,1 miljard dollar voor nanotechnologie uittrekken, te verdelendoor de National Science Foundation. Het voorstel komt bovenop verdere steun van de regering-Bush, die in de begroting voor 2004 al een eenmalige verhoging van 9,7 procent van het budget voor onderzoek naar nanotechnologie had opgenomen, daarmee komend op een bedrag van 849 miljoen dollar. In mei komt het voorstel aan de orde. De Amerikanen verwachten vooral veel van nanotechnologie voor de computerindustrie, al zal het nog zeker tien jaar duren voordat er producten op de markt komen. Een deel van het geld moet besteed worden aan voorlichting voor het grote publiek, dat nog vaak een irrationele angst voor de technologie van het ultrakleine zou koesteren.

Allochtonen

Steeds meer allochtonen volgen een opleiding in het hoger onderwijs. Vooral Turken, Marokkanen en Surinamers kiezen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (dat overigens ook de tweede generatie tot allochtoon bestempelt) vaker voor een hogeschool of universiteit. De verhouding tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs is nu ongeveer één op dertien. Zeven jaar geleden was dat nog één op eenentwintig. Toch is het voor allochtonen nog altijd minder vanzelfsprekend om te gaan studeren dan voor autochtone jongeren. Bijna twintig procent van de Nederlanders tussen 19 en 23 jaar gaat naar een hogeschool of universiteit, onder allochtonen ligt dat percentage de helft lager. Dat is altijd nog twee keer zo veel als zeven jaar geleden.

www.cbs.nl . .

Topgeld te laag

Britse universiteiten, vooral de technische, vinden een maximaal collegegeld van drieduizend pond (ruim 4400 euro) voor ’topmasteropleidingen’ te laag. Sir Richard Sykes, topman van het met onder andere de TU Delft in de Idea League samenwerkende Imperial College London, stelde op een bijeenkomst met parlementariërs dat het hoogst mogelijke collegegeld voor deze topopleidingen % die gevolgd worden na een ‘gewone’ academische opleiding % minstens vijfduizend pond (7400 euro) zou moeten bedragen. Pas dan zou de zo gewenste differentiatie tussen universiteiten gestalte kunnen krijgen. In 2006 worden de topmasteropleidingen geïntroduceerd.

Alpha Centauri

De studenten van het Alpha Centauri project krijgen tienduizend euro van het college van bestuur om hun kantoor aan de Rotterdamseweg te bekostigen. Het team doet in oktober mee aan de World Solar Challenge 2003 in Australië. Deze race over drieduizend kilometer van Darwin naar Adelaide is het wereldkampioenschap voor hightech auto’s op zonne-energie. In 2001 deed een Delfts team voor het eerst mee en werd meteen wereldkampioen. Zonnewagen Nuna haalde destijds een gemiddelde snelheid van 92 kilometer per uur. Het huidige team hoopt de honderd te halen.

www.alpha-centauri.nl . .

Hoger collegegeld

Om investeringen in het hoger onderwijs mogelijk te maken, mag het collegegeld best verhoogd worden. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). Voorwaarde is wel dat de studiefinanciering stijgt. Volgens een advies van de SER moet het mogelijk worden dat de instellingen zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Een hoger collegegeld is alleen toegestaan als de kwaliteit van de opleiding dat rechtvaardigt. Bovendien moet de overheid zelf ook flink bijdragen aan de financiering van universiteiten en hogescholen. Extra investeringen in onderwijs en onderzoek acht de SER, belangrijkste adviesraad van de regering over het sociaal-economisch beleid, onontbeerlijk, gezien de jarenlange bezuinigingen in de sector. Zonder investeringen ziet de SER de geloofwaardigheid van ‘kennisland’ ernstig onder druk komen.

www.ser.nl . .

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.