Onderwijs

Kort nieuws

Nieuw stationHet toekomstige centraal station in Delft krijgt de hoofdingang aan het huidige Stationsplein. Er komt een markante en ruimtelijke stationshal, van waaruit bezoekers makkelijk naar zowel de treinen kunnen als naar de bussen op het plein.

Het monumentale stationsgebouw krijgt waarschijnlijk een horecafunctie. Dit staat in de nieuwste versie van het Masterplan Spoor, dat opnieuw is opgesteld door de Spaanse stedenbouwkundige prof. Joan Busquets.

Vanuit het stationsgebouw komt een handige looproute, zodat je heel makkelijk naar de Binnenwatersloot richting binnenstad kunt komen. Onder het Stationsplein moet een grote fietsenstalling komen voor vijfduizend fietsen. De bedoeling is dat er onder meer een handige fietsroute komt vanuit de TU-wijk via de Zuidwal.

De tram blijft op het huidige tracé op de Westvest rijden. De afstand van zo’n veertig meter vanaf het station geldt als acceptabele afstand voor passagiers. Nu is de afstand station-tramhalte ongeveer tachtig meter.

Kraken

,,De woningnood is onder studenten zo hoog, dat kraken voor velen de enige optie is”, meent Lsvb-frontvrouw Merijn de Jong. Logisch dus dat ze bepaald niet in haar nopjes is met de anti-kraakmotie van het CDA. Het CDA ziet Nederland als een internationale krakersvrijplaats, waarvan een grote aantrekkingskracht uitgaat op ‘criminele buitenlandse organisaties’. Het voorstel kan op de sympathie rekenen van de partijen aan de rechterzijde van de Christen-democraten. De SP daarentegen riep studenten dit voorjaar nog op tot kraken.

De Lsvb stoelt zijn mening op eigen onderzoek naar de overspannen kamermarkt. Traditioneel zijn Utrecht en Amsterdam met zesduizend zoekende studenten de koplopers in deze ranking, wachttijden voor een kamer lopen er op tot drie jaar. Ook in Nijmegen en Rotterdam is het voor studenten lastig om aan een betaalbare kamer te komen. Wachttijden bij de studentenhuisvesters lopen er op tot een jaar.

Verbluffend

Soms levert de wetenschap verbluffende resultaten op. Een mooi voorbeeld is een nieuw onderzoek naar het drinkgedrag van studenten. Het werd uitgevoerd door de School of Public Health aan niet de minste onder de universiteiten: Harvard. De conclusie luidt: studenten zijn geneigd meer te drinken wanneer alcoholhoudende dranken gemakkelijk te krijgen zijn, en niet duur. Wie had dat ooit gedacht.

Studentenoverleg

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over het bericht op website ‘Science Guide’ dat staatsecretaris Nijs drie politieke jongerenorganisaties gevraagd zou hebben hun rol als vertegenwoordiger van de studerenden sterker te profileren.

Het zou gaan om het Cdja, de Jovd en Jonge Socialisten, die zijn gelieerd aan respectievelijk het CDA, de VVD en de PvdA. Kamerlid Kees Vendrik vraagt wat Nijs hiermee beoogt, en of zij de vertegenwoordiging door de landelijke studentenorganisaties ISO en Lsvb als problematisch ervaart. Bovendien wil hij weten waarom ze zich tot de genoemde organisaties beperkt.

De Lsvb ziet er in principe geen probleem in. Voorzitter Merijn de Jong: ,,Wij hopen dat het niet bedoeld is om ons buitenspel te zetten. Maar voorlopig blijven wij en het ISO vertegenwoordigd in het geregeld overleg met de staatssecretaris. Wij ervaren de samenwerking daar in elk geval niet als problematisch.”

www.scienceguide.org

Player

De Lsvb treedt in het spoor van de grote financiële players door met een speciale studentenverzekering te komen. De kosten bedragen slechts 26,50 euro per jaar. Met dat bedrag is de inboedel van de student verzekerd tot een bedrag van 9.250 euro bij inbraak, brand of waterschade. De aansprakelijkheidsdekking is geregeld tot 454.000 euro. De ongevallenverzekering dekt de financiële gevolgen van dergelijk misfortuin voor jezelf of voor je nabestaanden, mocht je komen te overlijden.

Studenten die zich voor een van de drie onderdelen willen verzekeren bij de LSVb, kunnen dat doen voor 11,34 euro. Overigens is de aanbieding van de Lsvb bepaald niet uniek: ABN- Amro biedt een min of meer identiek pakket aan voor 74 eurocent meer. ,,Maar het gaat ons erom dat we dit op eenvoudige wijze kunnen aanbieden”, laat voorzitter Merijn de Jong weten. De studentenverzekering van de Lsvb komt uit de koker van de Delftse lidbond Vssd.

Contributie

De universiteit van Wageningen is ontevreden over universiteitenvereniging Vsnu. Het college van bestuur wil minder contributie betalen. Wageningen is bezig met een intern onderzoek naar de vraag wat het lidmaatschap van de Vsnu oplevert. Volgens woordvoerder Simon Vink is dat een direct gevolg van de bezuinigingen. ,,Het kan niet zo zijn dat onze kosten tegelijkertijd blijven stijgen. Die moeten gelijke tred houden met onze inkomsten.” Het college van bestuur klaagt over inefficiëntie van de vereniging. Van andere universiteiten, waaronder die van Rotterdam, vallen soortgelijke geluiden te vernemen. De landbouwuniversiteit denkt aan de mogelijkheid van een lidmaatschap op maat, waarbij gekozen kan worden voor een deel van het dienstenaanbod.

Truc

Alex Halderman, promotiestudent informatica aan Princeton University, heeft het stevig aan de stok gehad met de firma SunnComm Technology, makers van software om ongewenst kopiëren van muziek tegen te gaan. Halderman heeft zich in dat onderwerp gespecialiseerd en is een wetenschappelijke autoriteit. Zodoende was hij de eerste om het nieuwe systeem Mediamax CD-3 van SunnComm uit te proberen. Dat was voor het eerst toegepast op de cd ‘Comin’ where I’m from’ van de ‘nu-soul’-zanger Anthony Hamilton. Halderman kwam er al snel achter dat de nieuwe kopieerbeveiliging is te omzeilen door de shift-toets ingedrukt te houden terwijl je de cd in de computer laadt. Zo vermijd je dat het anti-kopieerprogrammaatje start.

Halderman publiceerde zijn analyse op internet. De koers van het aandeel SunnComm daalde daags erop met twintig procent en is inmiddels nog tien procent gezakt.

De rechter zou de promovendus moeten veroordelen tot het betalen van de meer dan tien miljoen dollar waardevermindering van het bedrijf. Vorige week vrijdag bond het bedrijf in: de aanklacht tegen Halderman werd ingetrokken.

www.cs.princeton.edu/~jhalderm

Wetenweek

Voor de achttiende keer wordt in Nederland de Wetenweek gehouden. Met als thema ‘kwaliteit van leven’ houden universiteiten, ziekenhuizen, laboratoria en bedrijven open huis tot en met woensdag 22 oktober. De TU Delft doet ook mee: in de Botanische Tuin, het Techniek Museum en bij de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Technische Natuurkunde zijn zondag 19 oktober allerlei activiteiten. Zo zijn er in het Techniek Museum workshops solderen en stoombootjes bouwen, maar bezoekers kunnen ook lichaamsverzorgingsproducten maken.

www.wetenweek.nl

Online octrooi

Wie informatie zoekt over bestaande uitvindingen en octrooirechten, kan vanaf 1 december alleen nog terecht bij Espacenet, de Nederlandstalige octrooidatabank van het Europees Octrooibureau. Daarmee valt het doek voor OIO (Octrooi-Informatie Online), de octrooidatabank van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Dat wil niet langer investeren in de inmiddels verouderde infrastructuur van OIO. Espacenet zou een goed zoekalternatief bieden voor de uitvinder, ondernemer of student die online octrooidocumenten wil raadplegen.

www.bie.minez.nl/links/Espacenet.asp

Israël bindt in

Israël doet een concessie in de bouw van haar omstreden ‘veiligheidsmuur’. Oorspronkelijk zou het bouwwerk dwars over het terrein van de Palestijnse al-Quds-universiteit in de voorstad Abu Dis van Jeruzalem lopen. Maar na een maand van geweldloos protest van staf en studenten heeft Israël de plannen nu aangepast. Het acht meter hoge hekwerk raakt nog steeds aan het universiteitsterrein, maar pikt er niet meer zoals in de oorspronkelijke opzet maar liefst een derde van af – waaronder het enige behoorlijke sportcentrum op de westelijke Jordaan-oever. De bestuursvoorzitter van de zevenduizend studenten tellende universiteit, de vooraanstaande gematigde Palestijn Sari Nusseibeh, hoopt dat het succes van het geweldloze protest als voorbeeld gaat dienen voor andere protesten en de geweldsspiraal kan doorbreken. De universiteit ontving bij haar actie tegen de muur veel internationale steun uit de academische wereld – zelfs van Israëlische academici aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.

www.businesswire.com

Nieuw station

Het toekomstige centraal station in Delft krijgt de hoofdingang aan het huidige Stationsplein. Er komt een markante en ruimtelijke stationshal, van waaruit bezoekers makkelijk naar zowel de treinen kunnen als naar de bussen op het plein. Het monumentale stationsgebouw krijgt waarschijnlijk een horecafunctie. Dit staat in de nieuwste versie van het Masterplan Spoor, dat opnieuw is opgesteld door de Spaanse stedenbouwkundige prof. Joan Busquets.

Vanuit het stationsgebouw komt een handige looproute, zodat je heel makkelijk naar de Binnenwatersloot richting binnenstad kunt komen. Onder het Stationsplein moet een grote fietsenstalling komen voor vijfduizend fietsen. De bedoeling is dat er onder meer een handige fietsroute komt vanuit de TU-wijk via de Zuidwal.

De tram blijft op het huidige tracé op de Westvest rijden. De afstand van zo’n veertig meter vanaf het station geldt als acceptabele afstand voor passagiers. Nu is de afstand station-tramhalte ongeveer tachtig meter.

Kraken

,,De woningnood is onder studenten zo hoog, dat kraken voor velen de enige optie is”, meent Lsvb-frontvrouw Merijn de Jong. Logisch dus dat ze bepaald niet in haar nopjes is met de anti-kraakmotie van het CDA. Het CDA ziet Nederland als een internationale krakersvrijplaats, waarvan een grote aantrekkingskracht uitgaat op ‘criminele buitenlandse organisaties’. Het voorstel kan op de sympathie rekenen van de partijen aan de rechterzijde van de Christen-democraten. De SP daarentegen riep studenten dit voorjaar nog op tot kraken.

De Lsvb stoelt zijn mening op eigen onderzoek naar de overspannen kamermarkt. Traditioneel zijn Utrecht en Amsterdam met zesduizend zoekende studenten de koplopers in deze ranking, wachttijden voor een kamer lopen er op tot drie jaar. Ook in Nijmegen en Rotterdam is het voor studenten lastig om aan een betaalbare kamer te komen. Wachttijden bij de studentenhuisvesters lopen er op tot een jaar.

Verbluffend

Soms levert de wetenschap verbluffende resultaten op. Een mooi voorbeeld is een nieuw onderzoek naar het drinkgedrag van studenten. Het werd uitgevoerd door de School of Public Health aan niet de minste onder de universiteiten: Harvard. De conclusie luidt: studenten zijn geneigd meer te drinken wanneer alcoholhoudende dranken gemakkelijk te krijgen zijn, en niet duur. Wie had dat ooit gedacht.

Studentenoverleg

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over het bericht op website ‘Science Guide’ dat staatsecretaris Nijs drie politieke jongerenorganisaties gevraagd zou hebben hun rol als vertegenwoordiger van de studerenden sterker te profileren.

Het zou gaan om het Cdja, de Jovd en Jonge Socialisten, die zijn gelieerd aan respectievelijk het CDA, de VVD en de PvdA. Kamerlid Kees Vendrik vraagt wat Nijs hiermee beoogt, en of zij de vertegenwoordiging door de landelijke studentenorganisaties ISO en Lsvb als problematisch ervaart. Bovendien wil hij weten waarom ze zich tot de genoemde organisaties beperkt.

De Lsvb ziet er in principe geen probleem in. Voorzitter Merijn de Jong: ,,Wij hopen dat het niet bedoeld is om ons buitenspel te zetten. Maar voorlopig blijven wij en het ISO vertegenwoordigd in het geregeld overleg met de staatssecretaris. Wij ervaren de samenwerking daar in elk geval niet als problematisch.”

www.scienceguide.org

Player

De Lsvb treedt in het spoor van de grote financiële players door met een speciale studentenverzekering te komen. De kosten bedragen slechts 26,50 euro per jaar. Met dat bedrag is de inboedel van de student verzekerd tot een bedrag van 9.250 euro bij inbraak, brand of waterschade. De aansprakelijkheidsdekking is geregeld tot 454.000 euro. De ongevallenverzekering dekt de financiële gevolgen van dergelijk misfortuin voor jezelf of voor je nabestaanden, mocht je komen te overlijden.

Studenten die zich voor een van de drie onderdelen willen verzekeren bij de LSVb, kunnen dat doen voor 11,34 euro. Overigens is de aanbieding van de Lsvb bepaald niet uniek: ABN- Amro biedt een min of meer identiek pakket aan voor 74 eurocent meer. ,,Maar het gaat ons erom dat we dit op eenvoudige wijze kunnen aanbieden”, laat voorzitter Merijn de Jong weten. De studentenverzekering van de Lsvb komt uit de koker van de Delftse lidbond Vssd.

Contributie

De universiteit van Wageningen is ontevreden over universiteitenvereniging Vsnu. Het college van bestuur wil minder contributie betalen. Wageningen is bezig met een intern onderzoek naar de vraag wat het lidmaatschap van de Vsnu oplevert. Volgens woordvoerder Simon Vink is dat een direct gevolg van de bezuinigingen. ,,Het kan niet zo zijn dat onze kosten tegelijkertijd blijven stijgen. Die moeten gelijke tred houden met onze inkomsten.” Het college van bestuur klaagt over inefficiëntie van de vereniging. Van andere universiteiten, waaronder die van Rotterdam, vallen soortgelijke geluiden te vernemen. De landbouwuniversiteit denkt aan de mogelijkheid van een lidmaatschap op maat, waarbij gekozen kan worden voor een deel van het dienstenaanbod.

Truc

Alex Halderman, promotiestudent informatica aan Princeton University, heeft het stevig aan de stok gehad met de firma SunnComm Technology, makers van software om ongewenst kopiëren van muziek tegen te gaan. Halderman heeft zich in dat onderwerp gespecialiseerd en is een wetenschappelijke autoriteit. Zodoende was hij de eerste om het nieuwe systeem Mediamax CD-3 van SunnComm uit te proberen. Dat was voor het eerst toegepast op de cd ‘Comin’ where I’m from’ van de ‘nu-soul’-zanger Anthony Hamilton. Halderman kwam er al snel achter dat de nieuwe kopieerbeveiliging is te omzeilen door de shift-toets ingedrukt te houden terwijl je de cd in de computer laadt. Zo vermijd je dat het anti-kopieerprogrammaatje start.

Halderman publiceerde zijn analyse op internet. De koers van het aandeel SunnComm daalde daags erop met twintig procent en is inmiddels nog tien procent gezakt.

De rechter zou de promovendus moeten veroordelen tot het betalen van de meer dan tien miljoen dollar waardevermindering van het bedrijf. Vorige week vrijdag bond het bedrijf in: de aanklacht tegen Halderman werd ingetrokken.

www.cs.princeton.edu/~jhalderm

Wetenweek

Voor de achttiende keer wordt in Nederland de Wetenweek gehouden. Met als thema ‘kwaliteit van leven’ houden universiteiten, ziekenhuizen, laboratoria en bedrijven open huis tot en met woensdag 22 oktober. De TU Delft doet ook mee: in de Botanische Tuin, het Techniek Museum en bij de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Technische Natuurkunde zijn zondag 19 oktober allerlei activiteiten. Zo zijn er in het Techniek Museum workshops solderen en stoombootjes bouwen, maar bezoekers kunnen ook lichaamsverzorgingsproducten maken.

www.wetenweek.nl

Online octrooi

Wie informatie zoekt over bestaande uitvindingen en octrooirechten, kan vanaf 1 december alleen nog terecht bij Espacenet, de Nederlandstalige octrooidatabank van het Europees Octrooibureau. Daarmee valt het doek voor OIO (Octrooi-Informatie Online), de octrooidatabank van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Dat wil niet langer investeren in de inmiddels verouderde infrastructuur van OIO. Espacenet zou een goed zoekalternatief bieden voor de uitvinder, ondernemer of student die online octrooidocumenten wil raadplegen.

www.bie.minez.nl/links/Espacenet.asp

Israël bindt in

Israël doet een concessie in de bouw van haar omstreden ‘veiligheidsmuur’. Oorspronkelijk zou het bouwwerk dwars over het terrein van de Palestijnse al-Quds-universiteit in de voorstad Abu Dis van Jeruzalem lopen. Maar na een maand van geweldloos protest van staf en studenten heeft Israël de plannen nu aangepast. Het acht meter hoge hekwerk raakt nog steeds aan het universiteitsterrein, maar pikt er niet meer zoals in de oorspronkelijke opzet maar liefst een derde van af – waaronder het enige behoorlijke sportcentrum op de westelijke Jordaan-oever. De bestuursvoorzitter van de zevenduizend studenten tellende universiteit, de vooraanstaande gematigde Palestijn Sari Nusseibeh, hoopt dat het succes van het geweldloze protest als voorbeeld gaat dienen voor andere protesten en de geweldsspiraal kan doorbreken. De universiteit ontving bij haar actie tegen de muur veel internationale steun uit de academische wereld – zelfs van Israëlische academici aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.

www.businesswire.com

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.