Onderwijs

Kort nieuws

PrijsDe 26-jarige Fleur Oskamp is een van de dertien studenten van de Unilever Researchprijs 2003. De scheikundig technologe kreeg deze prijs voor haar uitstekende onderzoeksresultaten tijdens haar stage in het laboratorium voor Apparatenbouw voor procesindustrie (Api).

Daar scheidde ze methanol en mtbe, een octaanverbeteraar in benzine. Met een speciaal membraan en distillatie wist ze de laatste resten methanol van de benzineverbeteraar te splitsen. Oskamp ontvangt 2500 euro.

‘Obsceen’

Een verbroederend feest voor buitenlandse studenten aan de Universiteit van Noord-West-China is volledig uit de hand gelopen. Drie Japanse studenten en hun begeleidende docent traden vorige week woensdag op in een soort travestieact die het Chinese deel onder het publiek volledig in het verkeerde keelgat schoot. De vier Japanners, volgens het door de overheid gecontroleerde persbureau Nieuw China (Xinhua) gekleed in onder meer rode beha’s en met namaakgenitaliën bungelend aan hun riem, hadden een showtje gegeven van ‘obscene dans’. Het publiek vatte de grap bloedserieus op en zag er een belediging in van het Chinese volk. Binnen een dag sloeg de zaak over van de universiteitsstad Xian naar nationaal niveau en doemden in de landelijke media pleidooien op om Japanse studenten voortaan te weren. In Beijing werd de Japanse ambassadeur op het matje geroepen.

Anti-Japanse gevoelens leven al sinds de Tweede Wereldoorlog in de Chinese samenleving. Zaterdag hebben de vier Japanners hun excuses aangeboden aan hun Chinese gastheren.

news.xinhuanet.com/english

www.chinaview.cn

Correctie

De voorpagina van Delta 32 toonde een prachtig sfeerbeeld van de World Solar Challenge 2003. Helaas was de afgebeelde solar car niet de winnende Nuna-II, maar de Aurora van het Amerikaanse MIT. De persfotograaf en het Algemeen Nederlands Persbureau hadden de redactie een verkeerd beeld aangeleverd. De fout werd op de TU-campus pas opgemerkt na de terugkeer van het team, eerder deze week. De redactie hoopt dat de foto’s op de pagina’s 10 en 11 voldoende tegenwicht hebben geboden.

Stufi

Ook de komende jaren is de studiefinanciering politiek een heet hangijzer. De vorige week verschenen verkenning van de commissie-Vermeend verandert dat niet. Vermeend moest onderzoeken welkeveranderingen er nodig zijn om in de toekomst een werkbare, flexibele en betaalbare stufi te houden. Zijn commissie ziet twee mogelijkheden. De eerste is een combinatie van een lening en een gift, de tweede is een sociaal leenstelsel waarbij de overheid het risico dekt. De student van de toekomst weet nu een ding zeker: hij moet veel meer gaan lenen. Voor alle duidelijkheid: het gaat bij de bevindingen van Vermeend ‘slechts’ om een verkenning.

Pluim

De voorlopige bevindingen van de visitatiecommissie die het natuurkundig onderzoek van de TU en Universiteit Leiden heeft bekeken zijn zeer positief. Dat een visitatiecommissie in één keer zowel het Delftse als het Leidse onderzoek onder de loep heeft genomen is bijzonder. De commissie kreeg de opdracht om ook de samenwerking tussen de twee universiteiten te bekijken. Aan dit laatste zagen de visiteurs nog wel wat gevaren kleven, zoals de verschillen in omvang van de onderzoeksgroepen. ,,Je moet oppassen dat de kleine Delftse groepen niet worden opgegeten door de grote uit Leiden.” Verder plaatste de commissie vraagtekens bij de naamgeving van de nieuwe afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. ,,Zoiets als multi-scale physics, wat is dat?”

Puzzelrit

Studentenvereniging de Bond houdt zaterdag een autopuzzelrit. Studententeams leggen met de auto verschillende parcours af. Dit evenement wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door een ondervereniging van de Delftsche Studenten Bond. Er zijn allerlei bokalen te winnen, zoals de Benz-bokaal voor het beste team dat met een Mercedes Benz meedoet, of de Burning rubber-trofee voor het team dat de mooiste slip maakt.

Toekomstvisie

Van 5 tot en met 28 november vindt bij Bouwkunde de tentoonstelling ‘Vision of the Future – Innovation in Architecture‘ plaats. De tentoonstelling laat opwindende nieuwe innovatieve materialen en technieken zien die gebruikt (gaan) worden in de architectuur. Daarmee willen de organisatoren het belang van bouwtechnologie onderstrepen en demonstreren hoe het de architectuur beïnvloedt. De tentoonstelling is opgezet rond het werk van een grote groep studenten, evenals werk van architect Richard Horden en beeldhouwer Marijke de Goey.

Dure screening

Buitenlandse studenten aan Amerikaanse universiteiten worden in het kader van de strijd tegen het terrorisme extra goed gecontroleerd op dubieuze achtergronden. Nieuw is dat ze voor die screening nu ook zelf moeten betalen. Het kost ze honderd dollar, die worden opgeteld bij de honderd dollar die een studentenvisum voor de Verenigde Staten al kostte. Eerder was het plan om er niet meer danvijftig dollar voor te vragen.

Rekenkracht

Een nieuwe trend aan Amerikaanse bètafaculteiten is de ‘goedkope supercomputer’ op basis van enkele honderden met elkaar verbonden gewone bureaucomputers. Een paar maanden geleden maakte de technische universiteit van Virginia goede sier door praktisch de hele beginvoorraad van de nieuwe Apple Macintosh G5-computer op te kopen om ze samen te knopen. Het resultaat is dat Virginia Tech nu in de top vijf van supercomputerbezitters prijkt. Nu heeft de grote Purdue University (70 duizend studenten, hoofdvestiging in West Lafayette, tussen Inianapolis en Chicago) iets soortgelijks gedaan door ruim duizend afgeschreven pc’s een tweede leven te gunnen als onderdeel van een supercomputer, deze keer voor gebruik door studenten. Aan andere universiteiten krijgen eerstejaars over grootscheepse simulaties en visualisaties alleen te horen, aan Purdue kunnen ze er echt mee aan de slag. Het systeem wordt ingezet voor technische studies, maar ook voor artistiek gerichte studies, die het bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor computeranimatie.

news.uns.purdue.edu

Tequila

Als Delftse studenten in het ‘Guiness boek van wereldrecords’ willen komen, bouwen ze een lange fiets of iets dergelijks. Ook in Australië willen studenten maar al te graag tot dit befaamde boek doordringen, maar de manier waarop is wat minder fijnbesnaard. Zo werd aan de Macquarie University in Sydney, de belangrijkste technische universiteit van het continent, een tequila-estafette gehouden. Er deden maar liefst 1.049 studenten aan mee. Daarmee werd het record van studenten uit het Britse Bath overtuigend aan gruzelementen geslagen.

Hoewel ze in Australië wel wat gewend zijn, verklaarde de nationale organisatie tegen alcohol en drugs toch dat met dit grapje een verkeerd signaal de wereld werd ingestuurd. De voorzitter van de studentenvereniging, Lowan Sist, wierp tegen dat het allemaal best was meegevallen. Op duizend deelnemers waren er maar veertig flessen doorheen gegaan.

Aarde in Beeld

Nog tot en met 23 mei 2004 is in het Techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan de geodesietentoonstelling ‘De Aarde in Beeld’ te zien. De tentoonstelling laat zien hoe de mens een beeld krijgt van de wereld om zich heen en hoe dat beeld vastgelegd en gebruikt kan worden.

Geodesie en geo-informatie maken het bijvoorbeeld mogelijk her en der in het land stukjes van de Betuwelijn aan te leggen, die uiteindelijk netjes op elkaar aansluiten. Maar ook op kleine schaal speelt geo-informatie een rol in ons leven, bij het bepalen van de precieze grenzen van een achtertuin bijvoorbeeld, bij het maken van kaarten en natuurlijk bij het route-informatiesysteem dat steedsmeer mensen in de auto hebben.

Kinderen kunnen leren waterpassen en een kompas maken. Op zondagen zijn er om 12.00 en 14.00 uur inloopworkshops. Daarnaast worden op afspraak workshops gehouden voor scholen. De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Commissie voor Geodesie, in het kader van haar 125-jarig bestaan.

www.museum.tudelft.nl

Prijs

De 26-jarige Fleur Oskamp is een van de dertien studenten van de Unilever Researchprijs 2003. De scheikundig technologe kreeg deze prijs voor haar uitstekende onderzoeksresultaten tijdens haar stage in het laboratorium voor Apparatenbouw voor procesindustrie (Api). Daar scheidde ze methanol en mtbe, een octaanverbeteraar in benzine. Met een speciaal membraan en distillatie wist ze de laatste resten methanol van de benzineverbeteraar te splitsen. Oskamp ontvangt 2500 euro.

‘Obsceen’

Een verbroederend feest voor buitenlandse studenten aan de Universiteit van Noord-West-China is volledig uit de hand gelopen. Drie Japanse studenten en hun begeleidende docent traden vorige week woensdag op in een soort travestieact die het Chinese deel onder het publiek volledig in het verkeerde keelgat schoot. De vier Japanners, volgens het door de overheid gecontroleerde persbureau Nieuw China (Xinhua) gekleed in onder meer rode beha’s en met namaakgenitaliën bungelend aan hun riem, hadden een showtje gegeven van ‘obscene dans’. Het publiek vatte de grap bloedserieus op en zag er een belediging in van het Chinese volk. Binnen een dag sloeg de zaak over van de universiteitsstad Xian naar nationaal niveau en doemden in de landelijke media pleidooien op om Japanse studenten voortaan te weren. In Beijing werd de Japanse ambassadeur op het matje geroepen.

Anti-Japanse gevoelens leven al sinds de Tweede Wereldoorlog in de Chinese samenleving. Zaterdag hebben de vier Japanners hun excuses aangeboden aan hun Chinese gastheren.

news.xinhuanet.com/english

www.chinaview.cn

Correctie

De voorpagina van Delta 32 toonde een prachtig sfeerbeeld van de World Solar Challenge 2003. Helaas was de afgebeelde solar car niet de winnende Nuna-II, maar de Aurora van het Amerikaanse MIT. De persfotograaf en het Algemeen Nederlands Persbureau hadden de redactie een verkeerd beeld aangeleverd. De fout werd op de TU-campus pas opgemerkt na de terugkeer van het team, eerder deze week. De redactie hoopt dat de foto’s op de pagina’s 10 en 11 voldoende tegenwicht hebben geboden.

Stufi

Ook de komende jaren is de studiefinanciering politiek een heet hangijzer. De vorige week verschenen verkenning van de commissie-Vermeend verandert dat niet. Vermeend moest onderzoeken welkeveranderingen er nodig zijn om in de toekomst een werkbare, flexibele en betaalbare stufi te houden. Zijn commissie ziet twee mogelijkheden. De eerste is een combinatie van een lening en een gift, de tweede is een sociaal leenstelsel waarbij de overheid het risico dekt. De student van de toekomst weet nu een ding zeker: hij moet veel meer gaan lenen. Voor alle duidelijkheid: het gaat bij de bevindingen van Vermeend ‘slechts’ om een verkenning.

Pluim

De voorlopige bevindingen van de visitatiecommissie die het natuurkundig onderzoek van de TU en Universiteit Leiden heeft bekeken zijn zeer positief. Dat een visitatiecommissie in één keer zowel het Delftse als het Leidse onderzoek onder de loep heeft genomen is bijzonder. De commissie kreeg de opdracht om ook de samenwerking tussen de twee universiteiten te bekijken. Aan dit laatste zagen de visiteurs nog wel wat gevaren kleven, zoals de verschillen in omvang van de onderzoeksgroepen. ,,Je moet oppassen dat de kleine Delftse groepen niet worden opgegeten door de grote uit Leiden.” Verder plaatste de commissie vraagtekens bij de naamgeving van de nieuwe afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. ,,Zoiets als multi-scale physics, wat is dat?”

Puzzelrit

Studentenvereniging de Bond houdt zaterdag een autopuzzelrit. Studententeams leggen met de auto verschillende parcours af. Dit evenement wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door een ondervereniging van de Delftsche Studenten Bond. Er zijn allerlei bokalen te winnen, zoals de Benz-bokaal voor het beste team dat met een Mercedes Benz meedoet, of de Burning rubber-trofee voor het team dat de mooiste slip maakt.

Toekomstvisie

Van 5 tot en met 28 november vindt bij Bouwkunde de tentoonstelling ‘Vision of the Future – Innovation in Architecture‘ plaats. De tentoonstelling laat opwindende nieuwe innovatieve materialen en technieken zien die gebruikt (gaan) worden in de architectuur. Daarmee willen de organisatoren het belang van bouwtechnologie onderstrepen en demonstreren hoe het de architectuur beïnvloedt. De tentoonstelling is opgezet rond het werk van een grote groep studenten, evenals werk van architect Richard Horden en beeldhouwer Marijke de Goey.

Dure screening

Buitenlandse studenten aan Amerikaanse universiteiten worden in het kader van de strijd tegen het terrorisme extra goed gecontroleerd op dubieuze achtergronden. Nieuw is dat ze voor die screening nu ook zelf moeten betalen. Het kost ze honderd dollar, die worden opgeteld bij de honderd dollar die een studentenvisum voor de Verenigde Staten al kostte. Eerder was het plan om er niet meer danvijftig dollar voor te vragen.

Rekenkracht

Een nieuwe trend aan Amerikaanse bètafaculteiten is de ‘goedkope supercomputer’ op basis van enkele honderden met elkaar verbonden gewone bureaucomputers. Een paar maanden geleden maakte de technische universiteit van Virginia goede sier door praktisch de hele beginvoorraad van de nieuwe Apple Macintosh G5-computer op te kopen om ze samen te knopen. Het resultaat is dat Virginia Tech nu in de top vijf van supercomputerbezitters prijkt. Nu heeft de grote Purdue University (70 duizend studenten, hoofdvestiging in West Lafayette, tussen Inianapolis en Chicago) iets soortgelijks gedaan door ruim duizend afgeschreven pc’s een tweede leven te gunnen als onderdeel van een supercomputer, deze keer voor gebruik door studenten. Aan andere universiteiten krijgen eerstejaars over grootscheepse simulaties en visualisaties alleen te horen, aan Purdue kunnen ze er echt mee aan de slag. Het systeem wordt ingezet voor technische studies, maar ook voor artistiek gerichte studies, die het bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor computeranimatie.

news.uns.purdue.edu

Tequila

Als Delftse studenten in het ‘Guiness boek van wereldrecords’ willen komen, bouwen ze een lange fiets of iets dergelijks. Ook in Australië willen studenten maar al te graag tot dit befaamde boek doordringen, maar de manier waarop is wat minder fijnbesnaard. Zo werd aan de Macquarie University in Sydney, de belangrijkste technische universiteit van het continent, een tequila-estafette gehouden. Er deden maar liefst 1.049 studenten aan mee. Daarmee werd het record van studenten uit het Britse Bath overtuigend aan gruzelementen geslagen.

Hoewel ze in Australië wel wat gewend zijn, verklaarde de nationale organisatie tegen alcohol en drugs toch dat met dit grapje een verkeerd signaal de wereld werd ingestuurd. De voorzitter van de studentenvereniging, Lowan Sist, wierp tegen dat het allemaal best was meegevallen. Op duizend deelnemers waren er maar veertig flessen doorheen gegaan.

Aarde in Beeld

Nog tot en met 23 mei 2004 is in het Techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan de geodesietentoonstelling ‘De Aarde in Beeld’ te zien. De tentoonstelling laat zien hoe de mens een beeld krijgt van de wereld om zich heen en hoe dat beeld vastgelegd en gebruikt kan worden.

Geodesie en geo-informatie maken het bijvoorbeeld mogelijk her en der in het land stukjes van de Betuwelijn aan te leggen, die uiteindelijk netjes op elkaar aansluiten. Maar ook op kleine schaal speelt geo-informatie een rol in ons leven, bij het bepalen van de precieze grenzen van een achtertuin bijvoorbeeld, bij het maken van kaarten en natuurlijk bij het route-informatiesysteem dat steedsmeer mensen in de auto hebben.

Kinderen kunnen leren waterpassen en een kompas maken. Op zondagen zijn er om 12.00 en 14.00 uur inloopworkshops. Daarnaast worden op afspraak workshops gehouden voor scholen. De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Commissie voor Geodesie, in het kader van haar 125-jarig bestaan.

www.museum.tudelft.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.