Onderwijs

Kort Nieuws

CongresDe internationale studentenvereniging Aegee-Delft organiseert eind mei een Europees congres in Delft met als thema ‘Design and Disability’.

Dit congres is onderdeel van een reeks van vijf symposia die dit jaar in heel Europa plaatsvinden, met als doel studenten bewuster te maken van hoe het leven van een gehandicapte jongere eruit ziet. Tijdens het Delftse congres is er vooral aandacht voor ontwerpen voor gehandicapten. Op de eerste congresdag, 27 mei, mogen de deelnemers gelijk ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Eén groep wordt met een rolstoel Delft ingestuurd, een andere met verduisterde brillen. Op 28 mei is er een informatiemarkt, op de laatste dag, 29 mei, zijn er workshops en hoorcolleges.
Architectenechtpaar

Op donderdag 17 februari is het beroemde architectenechtpaar Robert Venturi en Denise Scott Brown op de faculteit Bouwkunde. Ze geven een lezing en doen mee aan twee debatten.

Het echtpaar is beroemd geworden met uitbundige, soms kitscherige architectuur. Beroemd is hun boek ‘Learning from Las Vegas’ (1972) dat het belang van ‘vulgaire’ architectuur erkende en het postmodernisme in de architectuur inluidde. “Less is a bore“, zei Venturi ooit, als variant op het artistieke credo ‘Less is more’. Venturi was ook een tijdlang de architect die de renovatie van het Stedelijk Museum leek te gaan leiden, maar uiteindelijk ging die opdracht aan zijn neus voorbij. De lezing begint om kwart voor elf in zaal A. De debatten vinden ’s middags plaats.

www.bk.tudelft.nl/dsd/
Voorzitter

De Universiteit Twente zit nog steeds zonder collegevoorzitter. Weekblad UT Nieuws meldt dat de beoogde kandidaat zich heeft teruggetrokken. Het zou zijn gegaan om topambtenaar Tjibbe Joustra, nationaal coördinator terrorismebestrijding en voormalig UWV-voorzitter. Joop Sistermans, lid van de raad van toezicht van deze partneruniversiteit in de 3-TU-samenwerking, noemt het afhaken van kandidaat nummer één een tegenvaller, maar gaat er nog steeds vanuit dat er voor de zomer een nieuwe voorzitter is.
Worst

De Delftse studentenvakbond VSSD is op zoek naar kromme Engelse quotes van docenten van de TU Delft. De leukste krijgt op 18 april een worst uitgereikt. De VSSD kwam twee jaar geleden met deze ‘worst teacher’-actie om de aandacht te vestigen op het niet altijd even florissante Engels van TU-medewerkers. Vorig jaar vond de actie niet plaats, maar nu is hij weer terug. Studenten die uit de mond van een docent krakkemikkig Engels horen, kunnen die quotes opsturen naar de VSSD. Een voorbeeld van twee jaar geleden: ‘The results are in battle with the theory‘, wat zoiets betekent als ‘de resultaten voeren oorlog tegen de theorie’.
AutoRai

Op de AutoRai, die vandaag begint, presenteert de TU Delft samen met Formula Zero de auto’s van de toekomst. In het paviljoen ‘Schoon en Zuinig’ staan de Delftse zonnecelauto Nuna, tweevoudig winnaar van de World Solar Challenge, een racekart op brandstofcellen en de BMW H2R, die onlangs negen wereldrecords voor waterstofauto’s brak. De AutoRai duurt tot en met 20 februari.

www.autorai.nl
Inbraak

Afgelopen weekend is ingebroken bij het gebouw van Civiele Techniek aan de Stevinweg. De buit was karig, volgens manager services John Kardol, maar de schade was veel groter. “Heel vervelend, ze hebben toegangsdeuren opengebroken en veel ruiten binnen in het gebouw ingeslagen.” Hoe groot de schade precies is, wordt nog geïnventariseerd. De inbrekers onderzochten kamers van disputen en braken daar diverse geldkistjes open. In de directiekamer vonden zij de sleutel van een kluis, die leeg bleek. Van de inbraak zijn video-opnamen gemaakt met een bewakingscamera. De politie onderzoekt de beelden en andere sporen die zijn gevonden. “Ze besteedt er serieus aandacht aan, en kijkt ook of er een link is met andere inbraken in de TU-wijk”, aldus Kardol.
Arbeidsplaatsen (1)

Het aantal fulltime arbeidsplaatsen in het wetenschappelijk onderwijs is gedaald van 42.300 in 2002 naar 41.600 in 2003. Het aandeel 45-plussers dat actief is, blijft stabiel op veertig procent. Dat meldt het sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt in het jaarboek van 2004. Met een aandeel van 52,5 procent tellen de universiteiten meer onderwijzenden en onderzoekers dan personeel in onderwijsondersteunende functies. In 2002 bedroeg dit percentage nog 51,8. Van de meegewogen promovendi heeft bijna 85 procent een tijdelijk dienstverband.
Arbeidsplaatsen (2)

Het percentage vrouwen op arbeidsplaatsen aan de Nederlandse universiteiten nam tussen 2002 en 2003 met 0,4 procent toe tot 37,4. Het aantal vrouwelijke hoogleraren groeide met eenzelfde percentage naar 8,5. Het jaar daarvoor groeide dit aandeel nog met één procent. Ook het aantal vrouwelijke universitaire hoofddocenten groeide wat minder hard: van 20,2 naar 21,2 procent. In 2001 was 19 procent van de uhd’s vrouw.
Ziekteverzuim

Uit het jaarboek 2004 van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt blijkt dat het ziekteverzuim in het wetenschappelijk onderwijs in 2003 is gedaald van 4,4 naar 3,6 procent. Daarbij valt op dat het wetenschappelijk personeel zich minder vaak afmeldt dan het niet-wetenschappelijk personeel. De niet-wetenschappelijke werknemers haalden een gemiddeld verzuimpercentage van 5,5 procent. Dat is weliswaar 1,1 procent lager dan in 2002, maar ze zijn nog altijd een stuk vaker ziek dan hun wetenschappelijke collega’s. In 2003 haalde die groep een verzuimpercentage van 1,9 procent, een half procent minder dan het jaar daarvoor.
Beheerder

De medewerkers van de universiteitsdienst UD hebben met ingang van 1 februari 2005 een nieuwe beheerder gekregen. Mr. Hans Krul, secretaris van de universiteit en directeur bestuurlijke en juridische zaken, is Johan Hendriks opgevolgd. Hendriks vond zijn functies van directeur personeelszaken en ’trekker P&O’ in de OOD-reorganisatie moeilijk te combineren met zijn beheersfunctie in de UD. Krul, die een jaar of twee geleden ook al beheerder was, zal de functie vooralsnog bekleden totdat in de OOD besluiten zijn genomen over de inrichting van de centrale ondersteunende organisatie.
Bindend advies (1)

Het door de Tilburgse universiteit ingevoerde bindend studieadvies heeft heel wat eerstejaarsstudenten een minder prettig carnaval bezorgd. Vorige week kreeg de helft van hen te horen dat ze beter met hun studie kunnen stoppen. Dat meldt het Tilburgse universiteitsblad Univers. Eerstejaarsstudenten van de faculteiten Economie en Sociale Wetenschappen worden geacht minimaal zestig procent van hun vakken te halen. Lukt dat niet, dan moeten ze hun studie staken. Volgens de wet krijgen alle eerstejaars voor 1 februari een preadvies. Wie zijn studie voor die datum staakt, ziet zijn studiebeurs niet omgezet in een lening. Bij Economie kreeg een derde van de eerstejaars een negatief preadvies, bij Sociale Wetenschappen de helft.
Bindend advies (2)

Studenten rechten, letteren, wijsbegeerte en theologie in Tilburg hoeven zich formeel nog geen zorgen te maken over het bindend studieadvies. Daar wordt het pas volgend studiejaar ingevoerd. Zij kregen wel alvast een voorlopige beoordeling. Voor zeventig procent van de rechtenstudenten pakte dat negatief uit en van de studenten wijsbegeerte slaagde maar liefst driekwart er niet in om voldoende punten bijeen te schrapen. Van de eerstejaars theologie zou de helft zijn biezen moeten pakken en bij letteren een derde.

Congres

De internationale studentenvereniging Aegee-Delft organiseert eind mei een Europees congres in Delft met als thema ‘Design and Disability’. Dit congres is onderdeel van een reeks van vijf symposia die dit jaar in heel Europa plaatsvinden, met als doel studenten bewuster te maken van hoe het leven van een gehandicapte jongere eruit ziet. Tijdens het Delftse congres is er vooral aandacht voor ontwerpen voor gehandicapten. Op de eerste congresdag, 27 mei, mogen de deelnemers gelijk ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Eén groep wordt met een rolstoel Delft ingestuurd, een andere met verduisterde brillen. Op 28 mei is er een informatiemarkt, op de laatste dag, 29 mei, zijn er workshops en hoorcolleges.
Architectenechtpaar

Op donderdag 17 februari is het beroemde architectenechtpaar Robert Venturi en Denise Scott Brown op de faculteit Bouwkunde. Ze geven een lezing en doen mee aan twee debatten.

Het echtpaar is beroemd geworden met uitbundige, soms kitscherige architectuur. Beroemd is hun boek ‘Learning from Las Vegas’ (1972) dat het belang van ‘vulgaire’ architectuur erkende en het postmodernisme in de architectuur inluidde. “Less is a bore“, zei Venturi ooit, als variant op het artistieke credo ‘Less is more’. Venturi was ook een tijdlang de architect die de renovatie van het Stedelijk Museum leek te gaan leiden, maar uiteindelijk ging die opdracht aan zijn neus voorbij. De lezing begint om kwart voor elf in zaal A. De debatten vinden ’s middags plaats.

www.bk.tudelft.nl/dsd/
Voorzitter

De Universiteit Twente zit nog steeds zonder collegevoorzitter. Weekblad UT Nieuws meldt dat de beoogde kandidaat zich heeft teruggetrokken. Het zou zijn gegaan om topambtenaar Tjibbe Joustra, nationaal coördinator terrorismebestrijding en voormalig UWV-voorzitter. Joop Sistermans, lid van de raad van toezicht van deze partneruniversiteit in de 3-TU-samenwerking, noemt het afhaken van kandidaat nummer één een tegenvaller, maar gaat er nog steeds vanuit dat er voor de zomer een nieuwe voorzitter is.
Worst

De Delftse studentenvakbond VSSD is op zoek naar kromme Engelse quotes van docenten van de TU Delft. De leukste krijgt op 18 april een worst uitgereikt. De VSSD kwam twee jaar geleden met deze ‘worst teacher’-actie om de aandacht te vestigen op het niet altijd even florissante Engels van TU-medewerkers. Vorig jaar vond de actie niet plaats, maar nu is hij weer terug. Studenten die uit de mond van een docent krakkemikkig Engels horen, kunnen die quotes opsturen naar de VSSD. Een voorbeeld van twee jaar geleden: ‘The results are in battle with the theory‘, wat zoiets betekent als ‘de resultaten voeren oorlog tegen de theorie’.
AutoRai

Op de AutoRai, die vandaag begint, presenteert de TU Delft samen met Formula Zero de auto’s van de toekomst. In het paviljoen ‘Schoon en Zuinig’ staan de Delftse zonnecelauto Nuna, tweevoudig winnaar van de World Solar Challenge, een racekart op brandstofcellen en de BMW H2R, die onlangs negen wereldrecords voor waterstofauto’s brak. De AutoRai duurt tot en met 20 februari.

www.autorai.nl
Inbraak

Afgelopen weekend is ingebroken bij het gebouw van Civiele Techniek aan de Stevinweg. De buit was karig, volgens manager services John Kardol, maar de schade was veel groter. “Heel vervelend, ze hebben toegangsdeuren opengebroken en veel ruiten binnen in het gebouw ingeslagen.” Hoe groot de schade precies is, wordt nog geïnventariseerd. De inbrekers onderzochten kamers van disputen en braken daar diverse geldkistjes open. In de directiekamer vonden zij de sleutel van een kluis, die leeg bleek. Van de inbraak zijn video-opnamen gemaakt met een bewakingscamera. De politie onderzoekt de beelden en andere sporen die zijn gevonden. “Ze besteedt er serieus aandacht aan, en kijkt ook of er een link is met andere inbraken in de TU-wijk”, aldus Kardol.
Arbeidsplaatsen (1)

Het aantal fulltime arbeidsplaatsen in het wetenschappelijk onderwijs is gedaald van 42.300 in 2002 naar 41.600 in 2003. Het aandeel 45-plussers dat actief is, blijft stabiel op veertig procent. Dat meldt het sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt in het jaarboek van 2004. Met een aandeel van 52,5 procent tellen de universiteiten meer onderwijzenden en onderzoekers dan personeel in onderwijsondersteunende functies. In 2002 bedroeg dit percentage nog 51,8. Van de meegewogen promovendi heeft bijna 85 procent een tijdelijk dienstverband.
Arbeidsplaatsen (2)

Het percentage vrouwen op arbeidsplaatsen aan de Nederlandse universiteiten nam tussen 2002 en 2003 met 0,4 procent toe tot 37,4. Het aantal vrouwelijke hoogleraren groeide met eenzelfde percentage naar 8,5. Het jaar daarvoor groeide dit aandeel nog met één procent. Ook het aantal vrouwelijke universitaire hoofddocenten groeide wat minder hard: van 20,2 naar 21,2 procent. In 2001 was 19 procent van de uhd’s vrouw.
Ziekteverzuim

Uit het jaarboek 2004 van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt blijkt dat het ziekteverzuim in het wetenschappelijk onderwijs in 2003 is gedaald van 4,4 naar 3,6 procent. Daarbij valt op dat het wetenschappelijk personeel zich minder vaak afmeldt dan het niet-wetenschappelijk personeel. De niet-wetenschappelijke werknemers haalden een gemiddeld verzuimpercentage van 5,5 procent. Dat is weliswaar 1,1 procent lager dan in 2002, maar ze zijn nog altijd een stuk vaker ziek dan hun wetenschappelijke collega’s. In 2003 haalde die groep een verzuimpercentage van 1,9 procent, een half procent minder dan het jaar daarvoor.
Beheerder

De medewerkers van de universiteitsdienst UD hebben met ingang van 1 februari 2005 een nieuwe beheerder gekregen. Mr. Hans Krul, secretaris van de universiteit en directeur bestuurlijke en juridische zaken, is Johan Hendriks opgevolgd. Hendriks vond zijn functies van directeur personeelszaken en ’trekker P&O’ in de OOD-reorganisatie moeilijk te combineren met zijn beheersfunctie in de UD. Krul, die een jaar of twee geleden ook al beheerder was, zal de functie vooralsnog bekleden totdat in de OOD besluiten zijn genomen over de inrichting van de centrale ondersteunende organisatie.
Bindend advies (1)

Het door de Tilburgse universiteit ingevoerde bindend studieadvies heeft heel wat eerstejaarsstudenten een minder prettig carnaval bezorgd. Vorige week kreeg de helft van hen te horen dat ze beter met hun studie kunnen stoppen. Dat meldt het Tilburgse universiteitsblad Univers. Eerstejaarsstudenten van de faculteiten Economie en Sociale Wetenschappen worden geacht minimaal zestig procent van hun vakken te halen. Lukt dat niet, dan moeten ze hun studie staken. Volgens de wet krijgen alle eerstejaars voor 1 februari een preadvies. Wie zijn studie voor die datum staakt, ziet zijn studiebeurs niet omgezet in een lening. Bij Economie kreeg een derde van de eerstejaars een negatief preadvies, bij Sociale Wetenschappen de helft.
Bindend advies (2)

Studenten rechten, letteren, wijsbegeerte en theologie in Tilburg hoeven zich formeel nog geen zorgen te maken over het bindend studieadvies. Daar wordt het pas volgend studiejaar ingevoerd. Zij kregen wel alvast een voorlopige beoordeling. Voor zeventig procent van de rechtenstudenten pakte dat negatief uit en van de studenten wijsbegeerte slaagde maar liefst driekwart er niet in om voldoende punten bijeen te schrapen. Van de eerstejaars theologie zou de helft zijn biezen moeten pakken en bij letteren een derde.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.