Onderwijs

Kort nieuws

Campusradio
De TU campus is een medium rijker: Campus Radio 1 Delft. 22 December was de eerste uitzending, 12 januari volgt de tweede.

De online radiozender is een initiatief van acht TU-studenten. Zij willen andere studenten die radio willen maken een platform bieden. In de eerste uitzending zat onder meer een interview met Pier van Zonneveld van het Nuna-team en een verslag van de kerstborrel in de Bouwpub. 12 Januari is Bill Rossen, docent van het jaar 2011 te gast. www.campusradio1.nl


Happietaria

Het benefietrestaurant Happietaria heeft ruim 37 duizend euro winst gemaakt. Samen met de veiling van aangeschafte spullen was de opbrengst 41.148 euro. Het restaurant werd van 23 november tot 21 december gerund door vrijwilligers van de drie christelijke studentenverenigingen. Zij verbouwden daarvoor in zeer korte tijd een leegstaande bakkerij. De opbrengst gaat naar de bouw van en voorlichting over waterputten in Afghanistan. www.delta.tudelft.nl/24094


Sportkaart

De sportkaart voor TU-medewerkers kost dit jaar 420 euro. Dat was reden voor bibliotheekmedewerksters Zofia Brinkman Dzwig en Ellen Verbakel om het sportcentrum en de ondernemingsraad een brief te sturen over deze ‘commerciële prijzen’. “Dan moet de rest ook commercieel. Dus geen chronisch volgeboekte lessen en wel vervanging van zieke docenten. Hoe vaak ben ik voor niets gekomen en naar huis teruggekeerd zonder te kunnen sporten, terwijl ik mijn lesgeld braaf heb betaald?” Volgens manager sport Anja van Dorp is er weinig aan de hand, omdat de genoemde 420 euro een bruto bedrag is. Via het keuzemodel IKA kunnen TU-medewerkers immers een groot deel van het geld terug krijgen. Van Dorp zegt van drie andere medewerkers vragen te hebben gehad over de prijs van de sportkaart, die vorig jaar nog 349 euro bedroeg en het jaar daarvoor 299 euro. Dzwig en Verbakel horen andere geluiden. ‘De laatste enthousiastelingen’ die zij kennen, haken af. 


Brieven

‘Netto kost de sportkaart veel minder’


‘Prijs sportkaart niet meer concurrerend’


Cultural professor

De regisseur van de opera ‘Carmen’ die in november op de TU Delft wordt opgevoerd, Floris Visser, wordt waarschijnlijk de tweede cultural professor van 2012. ‘Carmen’ wordt een coproductie van de TU en studentenmuziekvereniging Krashna Musika, ter gelegenheid van hun lustra. Rector magnificus Karel Luyben maakte dat bekend tijdens de Dies Natalis. Tijdens die viering was er een korte opvoering uit de opera door twee professionele muzikanten: mezzosopraan Anna Traub en pianist David Bollen. Er komen nog audities voor de opvoering in november .Geen kluistentamen

De TU gaat niet werken met een kluistentamen. De stuurgroep studiesucces is geen voorstander van een tentamen dat in een kluis klaarligt voor studenten die door persoonlijke omstandigheden het eerste tentamen misten. De studentenraad (sr) kwam met het idee voor zo’n kluistentamen om te voorkomen dat studenten buitensporige studievertraging oplopen. De verwachting is echter dat de inhoud van zo’n tentamen ‘lekt’, zei collegelid Paul Rullmann in een overleg met de sr. Desalniettemin werd het probleem wel herkend en blijft een handige methode gewenst. De sr gaf aan er nog op terug te komen. Rullmann noemde vervolgens een veelgebruikte methode van een digitale databank met tweehonderd vragen. Bij een tentamen ‘spuugt’ die databank een aantal vragen uit. “Mijn mooiste tentamen ooit – om te bestuderen – was bij een docent die honderd vragen opgaf, waarvan hij er voor het tentamen vijf zou uitpikken”, zei Rullmann. “Als je die honderd vragen had bestudeerd, kende je de stof.” www.delta.tudelft.nl/24216
Fusie

Studenten willen weten of er straks nog wel ‘TU Delft’ op hun diploma staat en of er gefuseerd wordt. De studentenraad (sr) had dan ook een uur voor het onderwerp ‘Leiden-Delft-Rotterdam’ uitgetrokken bij een overleg met het college. Veel wijzer werd de sr niet. “Als je gaat roepen dat er niet wordt gefuseerd, roep je tegengeluiden op”, zei rector Karel Luyben. “Ik zie het nut niet. We hebben duidelijk gecommuniceerd bij de opening van het jaar.” Op de vraag waar het college dan mee bezig was, zei Luyben: “Een balans zoeken tussen richting geven en ruimte vinden bottom up. In het begin hebben we teveel op richting gezeten door fusie niet uit te sluiten.” De sr moest een plan afwachten, maar vroeg zich af of er dan nog ruimte is voor discussie over bijvoorbeeld het behoud van de Delftse cultuur en studeren op één plek. Luyben zei uiteindelijk dat ‘beren op de weg niet moeten leiden tot een blokkade’.

 

Daarmee moet er ruimte komen voor een fulltime technicus, nodig ‘gezien het hoge gehalte van geavanceerde techniek’ in het Science Centre. Ook komt er een fulltime baliemedewerker, zodat er in de weekenden en op feestdagen een TU-medewerker aanwezig kan zijn.

Daarnaast komt er een uitbreiding van 0,2 fte voor sales en marketing, omdat een deel van de inkomsten van externe partijen moet komen. En het centrum moet een ‘regionaal wetenschapsknooppunt’ worden waar primair, middelbaar en hoger onderwijs samen moeten komen. Maar dat zal nog de nodige communicatie en marketing vergen. De functies die verdwijnen zijn ‘assistent presentatie’, ‘assistent educatie’ en ‘presentatie’. De taken worden overgenomen door het hoofd van het science centre en de nieuwe technicus. Het centrum zal derden en wetenschappers en studenten van de TU Delft vragen mee te helpen bij het ontwikkelen van tentoonstellingen en presentaties.

De ondernemingsraad (or) is afgelopen donderdag akkoord gegaan met de reorganisatie. Ze kreeg alleen geen garantie van het college van bestuur (cvb) dat het Science Centre de komende vijf jaar ongemoeid wordt gelaten. De or vindt dat het centre zich nu in alle rust moet kunnen ontwikkelen.
Cvb-lid Paul Rullmann zei dat er geen gevaar is voor het budget, maar dat omstandigheden kunnen veranderen. “Ik weet niet of we onze ambities kunnen handhaven als er nog meer kortingen aankomen vanuit de regering, maar ook wij willen er een succes van maken.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.