Onderwijs

Kort nieuws

Rampen’Hoe heilig is veilig?’ Dat is de titel van één van de lezingen op het congres over de veiligheid van gebouwen, volgende week donderdag in de aula.

Deskundigen van binnen en buiten de TU Delft laten hun licht schijnen over de vraag hoe en in welke mate gebouwen beschermd moeten worden tegen natuurrampen en terroristische aanslagen. Dat gebeurt onder meer aan de hand van concrete voorbeelden als de Zuidas in Amsterdam. Studenten kunnen het congres gratis bezoeken.
Kanaaltjes

Verontreinigd slib wordt vaak afgedekt met een zandlaag. Dr. Petra Dankers betwijfelt of dit een vlekkeloze aanpak is. Voor haar promotieonderzoek bij Civiele Techniek en Geowetenschappen bestudeerde ze hoe slib en zand in water zinken. Ze liet de deeltjes bezinken in een grote met water gevulde doorzichtige buis en zette hun ‘gedrag’ op film vast. Op de bodem bleken zich kanaaltjes te vormen in het slib. Hier doorheen sijpelde zand naar binnen. “Een opzienbarende ontdekking”, zegt de onderzoekster die vorige week woensdag promoveerde. “We dachten dat het zand bovenop zou blijven liggen.”
Wetenschapsdag

Met wetenschap kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dat is het idee achter de wetenschapsdag op 22 oktober. Kinderen kunnen op de Delftse wetenschapsdag proefjes doen om meer plezier te krijgen in techniek. Het thema van de wetenschapsdag is energie. Bij DelftChemTech maken kinderen hun eigen windmolentje. In een windtunnel mogen ze testen hoeveel energie hun molentje oplevert. Een bus op waterstof laat zien wat het vervoer van de toekomst is. Bij Biotechnologie is een ‘pretlab’ opgezet. Kinderen van vijf tot twaalf jaar halen bijvoorbeeld DNA uit een kiwi. In het Techniek Museum maken kinderen hun eigen robot en een slaapkameralarm voor ongewenste bezoekers en bemoeizieke ouders solderen. In de botanische tuin wordt slootwater onder de loep genomen, net als een flinke lik pindakaas.

www.wetenschapsdag.tudelft.nl
Tophoogleraren gezocht

Met advertenties in de landelijke dagbladen is de 3TU-federatie begonnen met de werving van een kleine dertig nieuwe tophoogleraren. De advertenties zijn nog maar het begin van een grootse wervingscampagne: de 3TU’s gaan werven in Nature en Science, en later opnieuw in de diverse bladen, met advertenties voor de afzonderlijke hooglerarenposten. De drie universiteiten hebben nu al 75 hoogleren aan het werk in de vijf onderzoeksgebieden van de 3TU-federatie: dependable ICT systems, sustainable energy technologies, multiscale phenomena, bio-nano applications en intelligent mechatronic systems. De dertig nieuwe hoogleraren moeten, volgens de advertentie, ‘nieuwe wegen inslaan om via technologisch onderzoek bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijk vraagstukken.
Mekelprijs

Donderdag 26 oktober reikt rector Fokkema in Speakers de Mekelprijs uit. Studenten en promovendi kunnen een prijs van respectievelijk vijfhonderd en duizend euro winnen met een essay over de morele dilemma’s waar een ingenieur tegenaan kan lopen. Thema is dit jaar de vraag of technologische vooruitgang niet onvermijdelijk tot ecologische rampspoed leidt. Oud-politicus en TBM-hoogleraar Frits Bolkestein zal tijdens deze avond een lezing houden over de relatie tussen ethiek, techniek en democratie.
Paraplu

Een stormbestendige paraplu? Het lijkt een contradictio in terminis. Toch beweren drie jonge Delftse ingenieurs van het YesDelft-bedrijf Senz Umbrellas zo’n paraplu gemaakt te hebben. De vorm doet denken aan een fietshelm . bol van voren en spits van achteren. Hierdoor zoekt het regenscherm als een soort windvaantje de optimale positie in de wind. Vanaf eind deze maand verkoopt kledingmerk Mexx de Delftse uitvinding in acht Europese landen waaronder Nederland. Over een paar weken is de paraplu ook bij de TU-shop verkrijgbaar.
Vrouwen aan de bak

Vrouwelijke promovendi en postdoc-onderzoekers krijgen minder vaak een vaste baan aan de universiteit dan hun mannelijke collega’s. NWO zegt dat te kunnen veranderen, als de overheid er jaarlijks zeven miljoen euro aan wil besteden. De wetenschapsorganisatie wil daar de al bestaande Veni-subsidies voor inzetten, die worden uitgereikt aan de beste beginnende onderzoekers die na hun promotie hun eigen onderzoek willen opstarten. De uitbreiding van het programma zou ongeveer vijftig vrouwen per jaar aan een vaste baan kunnen helpen. Een soortgelijk programma (‘Aspasia’) om meer vrouwen als universitair hoofddocent aan te stellen is een succes, zegt NWO. In 2000 en 2002 kregen zeventig vrouwen zo een vaste aanstelling. Van elke drie is er één intussen hoogleraar geworden.
Giften

Europa zou zijn belastingregels zo moeten inrichten dat het gemakkelijker wordt om giften te doen aan onderzoeksuniversiteiten. Filantropie is ‘nog niet genoeg ontwikkeld in Europa’. Dat zei president dr. David Auston van de Amerikaanse Kavli Foundation deze week op een symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Technologiestichting STW. In de Verenigde Staten (VS) maken giften een aanzienlijk deel uit van de sponsorinkomsten van universiteiten. Toch is het aanpassen van de regels wat Auston betreft niet genoeg. “Je hebt ook rolmodellen nodig. Zoals we in de VS Rockefeller hadden die het goede voorbeeld gaf van wat je met filantropie kunt bereiken.” De Kavli Foundation is zelf een filantropisch instituut: de organisatie is een initiatief van de Noors-Amerikaanse zakenman Fred Kavli, die geld uittrekt om met onderzoek de mensheid te verbeteren.
Soepele toelating

Niet-EU-studenten die een opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool volgen, hebben straks geen speciale werkvergunning meer nodig om hier ook stage te kunnen lopen. Dat is afgesproken in de ministerraad. De vergunning zorgde voor veel administratief gedoe, met als resultaat dat sommige studenten hun stage in hun land van herkomst moesten volgen. Ook worden de migratieregels voor artsen in opleiding en universitair docenten en postdocs uit niet-EU-landen versoepeld.
Klokhuis

De makers van Nuna waren deze week te zien in het televisieprogramma Klokhuis. Het programma besteedt uitgebreid aandacht aan de ‘Wetenweek’. Nuna past goed in het thema: ‘gebruik je energie’. Klokhuis organiseert in het hele land ‘vragendagen’, waar kinderen tussen zes en twaalf jaar wetenschappers het hemd van het lijf kunnen vragen. Donderdag 19 oktober opent prof. Wubbo Ockels de Delftse vragendag over duurzame mobiliteit met een presentatie van de Nuna en de superbus. Kinderen kunnen zonnecellen bouwen of een tentoonstelling bezoeken met duurzame vervoermiddelen, bijvoorbeeld een boot op zonne-energie. Later op de dag staan wetenschappers klaar om alle vragen over waterstof, energieopslag en plantaardige brandstoffen te beantwoorden en wordt een auto die rijdt op bio-ethanol gedemonstreerd.
Huisjesmelker

Studentenvakbond Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en SP-jongerenorganisatie Rood organiseren samen voor de vierde maal de huisjesmelkersverkiezing. Eind december zijn de lokale voorrondes en in januari volgt de landelijke finale. Dan zullen we weten wie dit jaar de ergste huisbaas is. De verkiezing is een protest tegen huiseigenaren die misbruik maken van de woningnood of de naïviteit van huurders. “Studenten weten vaak niet wat hun rechten zijn”, zegt LSVb-voorzitter Irene van den Broek. “Met deze actie willen we hen erop wijzen dat ze niet alles hoeven te pikken.” De ‘winnaar’ van vorig jaar was de Amsterdamse firma Bakaro van ondernemer F. Meijer. Die vond de klachten ‘gelul’ en schoof het juryrapport terzijde. “Het is een ludieke actie, meer niet.” Tot half december kunnen studenten hun suggesties aandragen. De winnaar ontvangt een Gouden Dakpan.

www.rood.sp.nl/actie/woningnood/huisjesmelker
Lawaai

De Delftse studentenvakbond VSSD maakt zich sterk voor de buitenlandse studenten die als bewoners van de spaceboxen grote hinder ondervinden van rumoerige werkzaamheden op de campus. Die duren soms tot in de avonduren. Elf Chinese studenten hebben bij de VSSD geklaagd over hoofdpijn en concentratieproblemen. Volgens de afdeling vastgoed duren de werkzaamheden nog tot begin november. In een brief aan het college stelt de studentenvakbond voor om de werkzaamheden te beperken tot de ochtend en in de tentamenweek zelfs stil te leggen. Als dat niet mogelijk is, zouden de studenten, die ongeveer 700 euro collegegeld en 340 euro huur per maand betalen, volgens de VSSD financiële compensatie moeten krijgen.

Rampen

‘Hoe heilig is veilig?’ Dat is de titel van één van de lezingen op het congres over de veiligheid van gebouwen, volgende week donderdag in de aula. Deskundigen van binnen en buiten de TU Delft laten hun licht schijnen over de vraag hoe en in welke mate gebouwen beschermd moeten worden tegen natuurrampen en terroristische aanslagen. Dat gebeurt onder meer aan de hand van concrete voorbeelden als de Zuidas in Amsterdam. Studenten kunnen het congres gratis bezoeken.
Kanaaltjes

Verontreinigd slib wordt vaak afgedekt met een zandlaag. Dr. Petra Dankers betwijfelt of dit een vlekkeloze aanpak is. Voor haar promotieonderzoek bij Civiele Techniek en Geowetenschappen bestudeerde ze hoe slib en zand in water zinken. Ze liet de deeltjes bezinken in een grote met water gevulde doorzichtige buis en zette hun ‘gedrag’ op film vast. Op de bodem bleken zich kanaaltjes te vormen in het slib. Hier doorheen sijpelde zand naar binnen. “Een opzienbarende ontdekking”, zegt de onderzoekster die vorige week woensdag promoveerde. “We dachten dat het zand bovenop zou blijven liggen.”
Wetenschapsdag

Met wetenschap kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dat is het idee achter de wetenschapsdag op 22 oktober. Kinderen kunnen op de Delftse wetenschapsdag proefjes doen om meer plezier te krijgen in techniek. Het thema van de wetenschapsdag is energie. Bij DelftChemTech maken kinderen hun eigen windmolentje. In een windtunnel mogen ze testen hoeveel energie hun molentje oplevert. Een bus op waterstof laat zien wat het vervoer van de toekomst is. Bij Biotechnologie is een ‘pretlab’ opgezet. Kinderen van vijf tot twaalf jaar halen bijvoorbeeld DNA uit een kiwi. In het Techniek Museum maken kinderen hun eigen robot en een slaapkameralarm voor ongewenste bezoekers en bemoeizieke ouders solderen. In de botanische tuin wordt slootwater onder de loep genomen, net als een flinke lik pindakaas.

www.wetenschapsdag.tudelft.nl
Tophoogleraren gezocht

Met advertenties in de landelijke dagbladen is de 3TU-federatie begonnen met de werving van een kleine dertig nieuwe tophoogleraren. De advertenties zijn nog maar het begin van een grootse wervingscampagne: de 3TU’s gaan werven in Nature en Science, en later opnieuw in de diverse bladen, met advertenties voor de afzonderlijke hooglerarenposten. De drie universiteiten hebben nu al 75 hoogleren aan het werk in de vijf onderzoeksgebieden van de 3TU-federatie: dependable ICT systems, sustainable energy technologies, multiscale phenomena, bio-nano applications en intelligent mechatronic systems. De dertig nieuwe hoogleraren moeten, volgens de advertentie, ‘nieuwe wegen inslaan om via technologisch onderzoek bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijk vraagstukken.
Mekelprijs

Donderdag 26 oktober reikt rector Fokkema in Speakers de Mekelprijs uit. Studenten en promovendi kunnen een prijs van respectievelijk vijfhonderd en duizend euro winnen met een essay over de morele dilemma’s waar een ingenieur tegenaan kan lopen. Thema is dit jaar de vraag of technologische vooruitgang niet onvermijdelijk tot ecologische rampspoed leidt. Oud-politicus en TBM-hoogleraar Frits Bolkestein zal tijdens deze avond een lezing houden over de relatie tussen ethiek, techniek en democratie.
Paraplu

Een stormbestendige paraplu? Het lijkt een contradictio in terminis. Toch beweren drie jonge Delftse ingenieurs van het YesDelft-bedrijf Senz Umbrellas zo’n paraplu gemaakt te hebben. De vorm doet denken aan een fietshelm . bol van voren en spits van achteren. Hierdoor zoekt het regenscherm als een soort windvaantje de optimale positie in de wind. Vanaf eind deze maand verkoopt kledingmerk Mexx de Delftse uitvinding in acht Europese landen waaronder Nederland. Over een paar weken is de paraplu ook bij de TU-shop verkrijgbaar.
Vrouwen aan de bak

Vrouwelijke promovendi en postdoc-onderzoekers krijgen minder vaak een vaste baan aan de universiteit dan hun mannelijke collega’s. NWO zegt dat te kunnen veranderen, als de overheid er jaarlijks zeven miljoen euro aan wil besteden. De wetenschapsorganisatie wil daar de al bestaande Veni-subsidies voor inzetten, die worden uitgereikt aan de beste beginnende onderzoekers die na hun promotie hun eigen onderzoek willen opstarten. De uitbreiding van het programma zou ongeveer vijftig vrouwen per jaar aan een vaste baan kunnen helpen. Een soortgelijk programma (‘Aspasia’) om meer vrouwen als universitair hoofddocent aan te stellen is een succes, zegt NWO. In 2000 en 2002 kregen zeventig vrouwen zo een vaste aanstelling. Van elke drie is er één intussen hoogleraar geworden.
Giften

Europa zou zijn belastingregels zo moeten inrichten dat het gemakkelijker wordt om giften te doen aan onderzoeksuniversiteiten. Filantropie is ‘nog niet genoeg ontwikkeld in Europa’. Dat zei president dr. David Auston van de Amerikaanse Kavli Foundation deze week op een symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Technologiestichting STW. In de Verenigde Staten (VS) maken giften een aanzienlijk deel uit van de sponsorinkomsten van universiteiten. Toch is het aanpassen van de regels wat Auston betreft niet genoeg. “Je hebt ook rolmodellen nodig. Zoals we in de VS Rockefeller hadden die het goede voorbeeld gaf van wat je met filantropie kunt bereiken.” De Kavli Foundation is zelf een filantropisch instituut: de organisatie is een initiatief van de Noors-Amerikaanse zakenman Fred Kavli, die geld uittrekt om met onderzoek de mensheid te verbeteren.
Soepele toelating

Niet-EU-studenten die een opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool volgen, hebben straks geen speciale werkvergunning meer nodig om hier ook stage te kunnen lopen. Dat is afgesproken in de ministerraad. De vergunning zorgde voor veel administratief gedoe, met als resultaat dat sommige studenten hun stage in hun land van herkomst moesten volgen. Ook worden de migratieregels voor artsen in opleiding en universitair docenten en postdocs uit niet-EU-landen versoepeld.
Klokhuis

De makers van Nuna waren deze week te zien in het televisieprogramma Klokhuis. Het programma besteedt uitgebreid aandacht aan de ‘Wetenweek’. Nuna past goed in het thema: ‘gebruik je energie’. Klokhuis organiseert in het hele land ‘vragendagen’, waar kinderen tussen zes en twaalf jaar wetenschappers het hemd van het lijf kunnen vragen. Donderdag 19 oktober opent prof. Wubbo Ockels de Delftse vragendag over duurzame mobiliteit met een presentatie van de Nuna en de superbus. Kinderen kunnen zonnecellen bouwen of een tentoonstelling bezoeken met duurzame vervoermiddelen, bijvoorbeeld een boot op zonne-energie. Later op de dag staan wetenschappers klaar om alle vragen over waterstof, energieopslag en plantaardige brandstoffen te beantwoorden en wordt een auto die rijdt op bio-ethanol gedemonstreerd.
Huisjesmelker

Studentenvakbond Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en SP-jongerenorganisatie Rood organiseren samen voor de vierde maal de huisjesmelkersverkiezing. Eind december zijn de lokale voorrondes en in januari volgt de landelijke finale. Dan zullen we weten wie dit jaar de ergste huisbaas is. De verkiezing is een protest tegen huiseigenaren die misbruik maken van de woningnood of de naïviteit van huurders. “Studenten weten vaak niet wat hun rechten zijn”, zegt LSVb-voorzitter Irene van den Broek. “Met deze actie willen we hen erop wijzen dat ze niet alles hoeven te pikken.” De ‘winnaar’ van vorig jaar was de Amsterdamse firma Bakaro van ondernemer F. Meijer. Die vond de klachten ‘gelul’ en schoof het juryrapport terzijde. “Het is een ludieke actie, meer niet.” Tot half december kunnen studenten hun suggesties aandragen. De winnaar ontvangt een Gouden Dakpan.

www.rood.sp.nl/actie/woningnood/huisjesmelker
Lawaai

De Delftse studentenvakbond VSSD maakt zich sterk voor de buitenlandse studenten die als bewoners van de spaceboxen grote hinder ondervinden van rumoerige werkzaamheden op de campus. Die duren soms tot in de avonduren. Elf Chinese studenten hebben bij de VSSD geklaagd over hoofdpijn en concentratieproblemen. Volgens de afdeling vastgoed duren de werkzaamheden nog tot begin november. In een brief aan het college stelt de studentenvakbond voor om de werkzaamheden te beperken tot de ochtend en in de tentamenweek zelfs stil te leggen. Als dat niet mogelijk is, zouden de studenten, die ongeveer 700 euro collegegeld en 340 euro huur per maand betalen, volgens de VSSD financiële compensatie moeten krijgen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.