Onderwijs

Kort nieuws

ZwakteEuropa vertoont ’totale zwakte’ als het gaat om gezamenlijk kernenergiebeleid. Dat zei oud-premier Ruud Lubbers deze week op een symposium over kernenergie in Delft.

“Frankrijk is de trekker en de rest zet de rem op kernenergie. Dat is nog steeds de situatie”, aldus Lubbers, die aanwezig was in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad van toezicht van energieonderzoekscentrum ECN. Lubbers noemde het ‘heel merkwaardig’ dat er nauwelijks afspraken meer zijn over bijvoorbeeld nucleair afval. “Terwijl we toch Euratom hebben.” Wel signaleert Lubbers dat de EU-landen anders over kernenergie gaan denken. Zo is Finland ertoe overgegaan om zelf een nieuwe centrale te bouwen en zouden Engeland en Duitsland een beleidswijziging overwegen. Ook in de Verenigde Staten, China en India is er sprake van een nucleaire opleving. “Dit is een beweging aan het worden in de wereld”, aldus Lubbers.
Prijsvraag

De provincie Zuid-Holland zoekt een nieuwe functie voor vier oude brugwachterhuisjes aan de Vliet, al eeuwenlang een belangrijke vaarroute tussen Delft en Leiden. De brugwachterhuisjes in Voorburg en Leidschendam zijn overbodig, omdat de bruggen tegenwoordig op afstand worden bediend. De gemeente Zuid-Holland schreef daarom een prijsvraag uit voor een herbestemming van de huisjes. Landschapsarchitect prof.ir. Eric Luiten van Bouwkunde zit in de jury. De inschrijving sluit op 23 november.

www.genietvandevliet.nl/actueel
Station

De ‘strijd’ tussen vier verschillende architectenbureaus over de vraag wie straks het nieuwe Delftse NS-station zal ontwerpen, blijft nog even onbeslist. Nadat een selectiecommissie en het Delfts Internet Panel (DIP) zich over de ingediende plannen hadden uitgesproken . waarbij de stem van de selectiecommissie het zwaarst woog . kregen het ontwerp van Sjoerd Soeters en het ontwerp van de Delftse hoogleraar Rudy Uytenhaak allebei gemiddeld een 7,1. Een gedeelde eerste plaats dus, waarbij het station van Uytenhaak bij het Delfts Internet Panel overigens duidelijk slechter scoorde. Aan de hand van aanvullende informatie en nieuwe maquettes, spreken het DIP en de selectiecommissie dit jaar nog een definitieve voorkeur uit. Ook zullen de fracties in de gemeenteraad achter gesloten deuren hun oordeel geven. Begin 2007 hakken burgemeester en wethouders de knoop door.
Tanden

Kunstheupen, nepkiezen en andere protheses gaan nog wel eens los zitten omdat ze niet goed aan het bot hechten. Dr.ir. Sander Leeuwenburgh promoveerde vorige week cum laude in Nijmegen op een veelbelovende oplossing.

De TU-alumnus gebruikte daarvoor een techniek uit de onderzoeksgroep van zijn Delftse co-promotor prof.dr. Joop Schoonman. Met deze methode kan heel gecontroleerd een keramisch laagje worden aangebracht. Delftse onderzoekers passen het maken van heel dunne laagjes toe bij de ontwikkeling van lithiumbatterijen. Leeuwenburgh, die als materiaalkundige afstudeerde in biomedische richting, zag een andere toepassing. “Met een poreus laagje op de prothese dat lijkt op botkalk, ontstaat meer ‘uitwisseling’ tussen prothese en bot. Het bot groeit beter om het implantaat, waardoor het goed vast gaat zitten.” Tests met geïmplanteerde tanden bij proefdieren bevestigen de theorie. “Geiten kunnen er een tijd mee rondlopen.”
Van Leeuwenhoek

Natuurkundige dr.ir. Herre van der Zant en wiskundige Jan van Neerven zijn beide benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar. Deze leerstoelen van de TU Delft zijn in het leven geroepen om jonge, excellente wetenschappers vroeg in hun carrière de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. Van der Zant (1963) werkt op het vlak van de nanotechnologie, Van Neerven (1964) houdt zich bezig met kansrekening.
Rooster

Dit collegejaar staan beduidend minder collegezalen leeg dan twee jaar geleden. Roosteraars lopen nu zelfs tegen de grenzen van het huidige bestand aan. Was de bezettingsgraad van de collegezalen twee jaar geleden nog 47 procent, nu is dat door het afstoten en verhuren van ruimtes en een gemeenschappelijke roostering 69 procent geworden. Volgens het hoofd van het shared service center (SSC), André van Peppen, is dat bijna een perfect percentage. Toch gaf hij vorige week tegen de studentenraad toe dat er hier en daar knelpunten zijn. Om problemen te vermijden, zei hij het gebruik van de huidige zalen zoveel mogelijk te willen optimaliseren. Zo laat hij een onderzoekje doen dat moet uitwijzen of de zalen die gebruikt worden, wel vol zitten.
Referendum

Nogal wat Delftse studenten benaderen studentenpartij Stip met de vraag wat ze aan moeten met het referendum dat in Delft is gekoppeld aan de verkiezingen van aanstaande woensdag. De Delftse burger moet zich uitspreken over de vraag of de camping de Delftse Hout met 1,3 hectare mag uitbreiden. In de Delftse gemeenteraad zijn onder meer Stip en GroenLinks voorstander van dit plan, de SP en Leefbaar Delft behoren tot de tegenstanders. Het is het eerste referendum dat in Delft wordt gehouden.
Stadsontwikkeling

Om Delftse studenten meer te betrekken bij het concept Delft Kennisstad gaat de gemeente een prijs invoeren voor het beste plan dat bijdraagt aan de stadsontwikkeling. Het idee hiervoor komt van D66 Delft, dat vindt dat de ontwikkeling van Delft te weinig leeft onder studenten. D66 denkt dat meer studenten na hun studie in Delft blijven wonen als zij meer over de stad hebben nagedacht. Hoe de prijs gaat heten en wat de prijs is, is aan het college van burgemeester en wethouders. D66 denkt zelf aan een bedrag van in totaal tienduizend euro, dat eens in de tien jaar uitgereikt moet worden.
Broertje

De gemeente Delft gaat met de TU praten over een broertje van technostartersclub Yes!Delft. Dit Yes!Delft 2 moet studenten ondersteunen, die niet-technologische bedrijfjes willen opstarten. De gemeente zal de gesprekken voeren op initiatief van gemeenteraadsfractie Stip, die over dit onderwerp een motie heeft ingediend. De studentenpartij heeft geconstateerd dat veel studenten industrieel ontwerpen, bouwkunde en technische bestuurskunde die een bedrijf willen starten, niet terecht kunnen bij Yes!Delft. Fractielid Pieter Guldemond is zelf zo’n student. “Ik studeer technische bestuurskunde en heb er wel eens aan gedacht om een landelijke bijlescentrale te beginnen. En ook vrienden van mij bij TB hebben ideeën voor eigen bedrijfjes. De ondersteuning van een incubator is dan handig.”

Zwakte

Europa vertoont ’totale zwakte’ als het gaat om gezamenlijk kernenergiebeleid. Dat zei oud-premier Ruud Lubbers deze week op een symposium over kernenergie in Delft. “Frankrijk is de trekker en de rest zet de rem op kernenergie. Dat is nog steeds de situatie”, aldus Lubbers, die aanwezig was in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad van toezicht van energieonderzoekscentrum ECN. Lubbers noemde het ‘heel merkwaardig’ dat er nauwelijks afspraken meer zijn over bijvoorbeeld nucleair afval. “Terwijl we toch Euratom hebben.” Wel signaleert Lubbers dat de EU-landen anders over kernenergie gaan denken. Zo is Finland ertoe overgegaan om zelf een nieuwe centrale te bouwen en zouden Engeland en Duitsland een beleidswijziging overwegen. Ook in de Verenigde Staten, China en India is er sprake van een nucleaire opleving. “Dit is een beweging aan het worden in de wereld”, aldus Lubbers.
Prijsvraag

De provincie Zuid-Holland zoekt een nieuwe functie voor vier oude brugwachterhuisjes aan de Vliet, al eeuwenlang een belangrijke vaarroute tussen Delft en Leiden. De brugwachterhuisjes in Voorburg en Leidschendam zijn overbodig, omdat de bruggen tegenwoordig op afstand worden bediend. De gemeente Zuid-Holland schreef daarom een prijsvraag uit voor een herbestemming van de huisjes. Landschapsarchitect prof.ir. Eric Luiten van Bouwkunde zit in de jury. De inschrijving sluit op 23 november.

www.genietvandevliet.nl/actueel
Station

De ‘strijd’ tussen vier verschillende architectenbureaus over de vraag wie straks het nieuwe Delftse NS-station zal ontwerpen, blijft nog even onbeslist. Nadat een selectiecommissie en het Delfts Internet Panel (DIP) zich over de ingediende plannen hadden uitgesproken . waarbij de stem van de selectiecommissie het zwaarst woog . kregen het ontwerp van Sjoerd Soeters en het ontwerp van de Delftse hoogleraar Rudy Uytenhaak allebei gemiddeld een 7,1. Een gedeelde eerste plaats dus, waarbij het station van Uytenhaak bij het Delfts Internet Panel overigens duidelijk slechter scoorde. Aan de hand van aanvullende informatie en nieuwe maquettes, spreken het DIP en de selectiecommissie dit jaar nog een definitieve voorkeur uit. Ook zullen de fracties in de gemeenteraad achter gesloten deuren hun oordeel geven. Begin 2007 hakken burgemeester en wethouders de knoop door.
Tanden

Kunstheupen, nepkiezen en andere protheses gaan nog wel eens los zitten omdat ze niet goed aan het bot hechten. Dr.ir. Sander Leeuwenburgh promoveerde vorige week cum laude in Nijmegen op een veelbelovende oplossing.

De TU-alumnus gebruikte daarvoor een techniek uit de onderzoeksgroep van zijn Delftse co-promotor prof.dr. Joop Schoonman. Met deze methode kan heel gecontroleerd een keramisch laagje worden aangebracht. Delftse onderzoekers passen het maken van heel dunne laagjes toe bij de ontwikkeling van lithiumbatterijen. Leeuwenburgh, die als materiaalkundige afstudeerde in biomedische richting, zag een andere toepassing. “Met een poreus laagje op de prothese dat lijkt op botkalk, ontstaat meer ‘uitwisseling’ tussen prothese en bot. Het bot groeit beter om het implantaat, waardoor het goed vast gaat zitten.” Tests met geïmplanteerde tanden bij proefdieren bevestigen de theorie. “Geiten kunnen er een tijd mee rondlopen.”
Van Leeuwenhoek

Natuurkundige dr.ir. Herre van der Zant en wiskundige Jan van Neerven zijn beide benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar. Deze leerstoelen van de TU Delft zijn in het leven geroepen om jonge, excellente wetenschappers vroeg in hun carrière de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. Van der Zant (1963) werkt op het vlak van de nanotechnologie, Van Neerven (1964) houdt zich bezig met kansrekening.
Rooster

Dit collegejaar staan beduidend minder collegezalen leeg dan twee jaar geleden. Roosteraars lopen nu zelfs tegen de grenzen van het huidige bestand aan. Was de bezettingsgraad van de collegezalen twee jaar geleden nog 47 procent, nu is dat door het afstoten en verhuren van ruimtes en een gemeenschappelijke roostering 69 procent geworden. Volgens het hoofd van het shared service center (SSC), André van Peppen, is dat bijna een perfect percentage. Toch gaf hij vorige week tegen de studentenraad toe dat er hier en daar knelpunten zijn. Om problemen te vermijden, zei hij het gebruik van de huidige zalen zoveel mogelijk te willen optimaliseren. Zo laat hij een onderzoekje doen dat moet uitwijzen of de zalen die gebruikt worden, wel vol zitten.
Referendum

Nogal wat Delftse studenten benaderen studentenpartij Stip met de vraag wat ze aan moeten met het referendum dat in Delft is gekoppeld aan de verkiezingen van aanstaande woensdag. De Delftse burger moet zich uitspreken over de vraag of de camping de Delftse Hout met 1,3 hectare mag uitbreiden. In de Delftse gemeenteraad zijn onder meer Stip en GroenLinks voorstander van dit plan, de SP en Leefbaar Delft behoren tot de tegenstanders. Het is het eerste referendum dat in Delft wordt gehouden.
Stadsontwikkeling

Om Delftse studenten meer te betrekken bij het concept Delft Kennisstad gaat de gemeente een prijs invoeren voor het beste plan dat bijdraagt aan de stadsontwikkeling. Het idee hiervoor komt van D66 Delft, dat vindt dat de ontwikkeling van Delft te weinig leeft onder studenten. D66 denkt dat meer studenten na hun studie in Delft blijven wonen als zij meer over de stad hebben nagedacht. Hoe de prijs gaat heten en wat de prijs is, is aan het college van burgemeester en wethouders. D66 denkt zelf aan een bedrag van in totaal tienduizend euro, dat eens in de tien jaar uitgereikt moet worden.
Broertje

De gemeente Delft gaat met de TU praten over een broertje van technostartersclub Yes!Delft. Dit Yes!Delft 2 moet studenten ondersteunen, die niet-technologische bedrijfjes willen opstarten. De gemeente zal de gesprekken voeren op initiatief van gemeenteraadsfractie Stip, die over dit onderwerp een motie heeft ingediend. De studentenpartij heeft geconstateerd dat veel studenten industrieel ontwerpen, bouwkunde en technische bestuurskunde die een bedrijf willen starten, niet terecht kunnen bij Yes!Delft. Fractielid Pieter Guldemond is zelf zo’n student. “Ik studeer technische bestuurskunde en heb er wel eens aan gedacht om een landelijke bijlescentrale te beginnen. En ook vrienden van mij bij TB hebben ideeën voor eigen bedrijfjes. De ondersteuning van een incubator is dan handig.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.