Onderwijs

Kort nieuws

RijksbouwmeesterIr. Liesbeth van der Pol (49) volgt half augustus Mels Crouwel op als Rijksbouwmeester. Zij zal drie jaar parttime Rijksbouwmeester zijn en blijft verbonden aan Dok architecten te Amsterdam.

Van der Pol studeerde in 1988 af aan de TU Delft. Momenteel is zij hoofd van de afdeling ‘Man and Public Space’ aan de Design Academy. Ze heeft onder meer de vernieuwing van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam (2005-2010) en de mediatheek DOK, in Delft, (2000-2007) ontworpen.

www.dokarchitecten.nl en www.rijksbouwmeester.nl
Eerstegraadsopleiding

De 3TU-federatie neemt de lerarenopleidingen van de afzonderlijke TU’s over. De bestaande opleidingen hadden het moeilijk. In maart 2007 trok de TU Delft nog 1 miljoen euro uit om haar noodlijdende Technische Universitaire Lerarenopleiding uit het slop te halen. De nieuwe tweejarige masteropleiding ‘Science Education and Communication gaat in september 2008 van start. De 3TU-opleiding moet zorgen voor meer ingenieurs in het vwo en meer technisch-wetenschappelijk geschoolde wetenschapsvoorlichters. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben onlangs hun goedkeuring gegeven.

Aan alle drie de TU’s wordt de opleiding aangeboden. De programma’s zijn hetzelfde, op accentverschillen na. Zo kan de specialisatie wetenschapscommunicatie kan alleen in Delft en Twente worden gevolgd. Studenten aan de ene TU kunnen voor bepaalde onderdelen of specialisaties ook bij de andere TU’s terecht.
Oeuvreprijs

Professor Bruno Ninaber van Eyben heeft de prestigieuze oeuvreprijs vormgeving ontvangen van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Ninaber heeft onder meer de laatste guldenserie en de Nederlandse euromunten ontworpen. De jury prijst de Delftse hoogleraar industrieel ontwerpen voor zijn ‘goed doordachte ontwerpen, die zowel vanuit esthetisch als technisch oogpunt ware meesterwerken zijn’. Binnen de TU zou hij ook zorgen voor meer aandacht voor de culturele kant van ontwerpen.
ERC-subsidies

Twee onderzoekssubsidies van de Europese onderzoeksraad ERC zijn in Delft beland. Prof.dr.ir. Lieven VanderSypen (TNW) ontving een Starting Grant van 1,3 miljoen euro voor zijn onderzoek naar kwantummechanische verstrengeling (‘entanglement’). In december ontving Vandersypen al een Vici-subsidie van NWO voor zijn onderzoek. Het zou meer fundamentele kennis moeten opleveren en op termijn wellicht andere rekentechnieken (de kwantumcomputer). De andere ERC subsidie werd toegekend aan dr. Fulvio Scarano (L&R) voor zijn onderzoek naar luchtstromingen (zie wetenschapspagina).
Reorganisatie

Het bundelen van diverse afdelingen tot het domein Bestuurlijke en Management Ondersteuning (BMO), een resultaat van de reorganisatie OOD, is geen succes. Dat blijkt uit een brief van collegelid Paul Rullmann aan de onderdeelcommissie van de Universiteitsdienst. De combinatie van het adviseren van het college van bestuur over strategische vraagstukken en het oplossen van dagelijkse problemen op diverse fronten, levert geen meerwaarde op. Nu BMO-directeur Hans Beunderman weggaat, vindt het college van bestuur dit een geschikt moment om BMO toch weer anders in te delen. Met een gelijke formatie komen soortgelijke werkzaamheden voortaan weer onder één leiding. De relatie met het college wordt daardoor weer eenduidiger, zo is het plan. Het college vond het nodig in te grijpen voor de evaluatie van de reorganisatie, die is verschoven naar het derde kwartaal. Beunderman volgt conrector Geert Jan Olsder deze zomer op.
Burgersboek

De onderzoeksschool voor stromingsleer J.B. Burgerscentrum heeft een jubileumboek uitgebracht. Het toont een overzicht van het onderzoek van de afgelopen vijftien jaar. De onderzoeksschool bundelt stromingsonderzoek van zeven universiteiten, 45 hoogleraren en meer dan tweehonderd promovendi. Binnen de TU Delft zijn de faculteiten L&R, 3mE en TNW betrokken. Het centrum is vernoemd naar prof. Jan Burger die in 1918 als eerste hoogleraar stromingsleer werd aangesteld. Het boek is gratis beschikbaar.

jmburgerscentrum@tudelft.nl

www.jmburgerscentrum.org
Paraplu

De opmars van de stormvaste Senz Umbrella, ontwerp van oud-TU-studenten, is niet meer te stuiten. Na een reeks van erkenning en prijzen heeft nu de gemeente Delft besloten de paraplu als relatiegeschenk uit te delen. Staatssecretaris Jack de Vries heeft het eerste exemplaar gekregen. De gemeente geeft daarmee gevolg aan een motie van studentenpartij Stip. Die vindt dat Delft ‘met de Senz kan laten zien waar ze voor staat: creativiteit, innovativiteit en mooie vormgeving’, zo schrijft de fractie op de eigen Stip-website.
Verkiezingen

Studentenraadsfractie AAG heeft na lange beraadslagingen besloten mee te doen met de verkiezingen voor de studentenraad in mei. Dat was niet vanzelfsprekend. AAG verloor de afgelopen verkiezingen één zetel en kwam daarmee op een totaal van twee. In het studiejaar 2001-2002 had de partij nog vijf zetels. Volgens fractievoorzitter Diederik Lammerse gaven sommige mensen een nieuwe campagne weinig kan van slagen. “Zij redeneerden: ‘we hebben het afgelopen jaar met vier man de campagne gedaan. Daarbij is er maar heel weinig fout gegaan. Hoe kun je het dan met twee man beter doen?” Lammerse ziet wel mogelijkheden. Hij is bezig een campagneteam samen te stellen. Meedoen aan de verkiezingen vindt hij nodig: “Het is belangrijk dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan. We willen de fractie waar we trots op zijn, voortzetten.”

Pagina 12: ‘We gaan voor drie zetels’
Condooms

Studenten krijgen liever een korting op hun zorgverzekering dan extraatjes als gratis condooms. Dat meldt de Landelijke Studenten Vakbond na een mini-enquête onder 91 studenten. Zestig procent van de respondenten kiest voor een nieuwe zorgverzekering als die goedkoper is dan hun huidige polis. Met deze conclusie verwijst de LSVb impliciet naar de website www.studenten.net, die samen met verzekeraar Menzis ‘de enige echte zorgpolis voor studenten’ aanbiedt . inclusief negentig condooms.(HOP)
Iraniërs

Iraanse studenten zijn weer welkom aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven. Alleen voor specialistische masteropleidingen en promotieplaatsen geldt een voorbehoud, als ze daarin atoomwapenkennis kunnen verwerven. Een groep hoogleraren bepaalt deze week welke master- en promotieopleidingen tot de uitzondering zullen behoren. Het kabinet zal daarna een protocol vaststellen voor Iraniërs die toch zo’n specialistische opleiding willen volgen. Dat is de uitkomst van een wekenlange onderhandeling tussen de universiteiten en ministers Ronald Plasterk (onderwijs) en Maxime Verhagen (buitenlandse zaken). Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs gaat de inlichtingendienst AIVD Iraanse studenten screenen, voordat ze mogen beginnen aan zo’n specialistische opleiding. Dit geldt ook voor studenten met een dubbele nationaliteit, die bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en een Iraanse vader hebben. (HOP)

Rijksbouwmeester

Ir. Liesbeth van der Pol (49) volgt half augustus Mels Crouwel op als Rijksbouwmeester. Zij zal drie jaar parttime Rijksbouwmeester zijn en blijft verbonden aan Dok architecten te Amsterdam. Van der Pol studeerde in 1988 af aan de TU Delft. Momenteel is zij hoofd van de afdeling ‘Man and Public Space’ aan de Design Academy. Ze heeft onder meer de vernieuwing van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam (2005-2010) en de mediatheek DOK, in Delft, (2000-2007) ontworpen.

www.dokarchitecten.nl en www.rijksbouwmeester.nl
Eerstegraadsopleiding

De 3TU-federatie neemt de lerarenopleidingen van de afzonderlijke TU’s over. De bestaande opleidingen hadden het moeilijk. In maart 2007 trok de TU Delft nog 1 miljoen euro uit om haar noodlijdende Technische Universitaire Lerarenopleiding uit het slop te halen. De nieuwe tweejarige masteropleiding ‘Science Education and Communication gaat in september 2008 van start. De 3TU-opleiding moet zorgen voor meer ingenieurs in het vwo en meer technisch-wetenschappelijk geschoolde wetenschapsvoorlichters. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben onlangs hun goedkeuring gegeven.

Aan alle drie de TU’s wordt de opleiding aangeboden. De programma’s zijn hetzelfde, op accentverschillen na. Zo kan de specialisatie wetenschapscommunicatie kan alleen in Delft en Twente worden gevolgd. Studenten aan de ene TU kunnen voor bepaalde onderdelen of specialisaties ook bij de andere TU’s terecht.
Oeuvreprijs

Professor Bruno Ninaber van Eyben heeft de prestigieuze oeuvreprijs vormgeving ontvangen van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Ninaber heeft onder meer de laatste guldenserie en de Nederlandse euromunten ontworpen. De jury prijst de Delftse hoogleraar industrieel ontwerpen voor zijn ‘goed doordachte ontwerpen, die zowel vanuit esthetisch als technisch oogpunt ware meesterwerken zijn’. Binnen de TU zou hij ook zorgen voor meer aandacht voor de culturele kant van ontwerpen.
ERC-subsidies

Twee onderzoekssubsidies van de Europese onderzoeksraad ERC zijn in Delft beland. Prof.dr.ir. Lieven VanderSypen (TNW) ontving een Starting Grant van 1,3 miljoen euro voor zijn onderzoek naar kwantummechanische verstrengeling (‘entanglement’). In december ontving Vandersypen al een Vici-subsidie van NWO voor zijn onderzoek. Het zou meer fundamentele kennis moeten opleveren en op termijn wellicht andere rekentechnieken (de kwantumcomputer). De andere ERC subsidie werd toegekend aan dr. Fulvio Scarano (L&R) voor zijn onderzoek naar luchtstromingen (zie wetenschapspagina).
Reorganisatie

Het bundelen van diverse afdelingen tot het domein Bestuurlijke en Management Ondersteuning (BMO), een resultaat van de reorganisatie OOD, is geen succes. Dat blijkt uit een brief van collegelid Paul Rullmann aan de onderdeelcommissie van de Universiteitsdienst. De combinatie van het adviseren van het college van bestuur over strategische vraagstukken en het oplossen van dagelijkse problemen op diverse fronten, levert geen meerwaarde op. Nu BMO-directeur Hans Beunderman weggaat, vindt het college van bestuur dit een geschikt moment om BMO toch weer anders in te delen. Met een gelijke formatie komen soortgelijke werkzaamheden voortaan weer onder één leiding. De relatie met het college wordt daardoor weer eenduidiger, zo is het plan. Het college vond het nodig in te grijpen voor de evaluatie van de reorganisatie, die is verschoven naar het derde kwartaal. Beunderman volgt conrector Geert Jan Olsder deze zomer op.
Burgersboek

De onderzoeksschool voor stromingsleer J.B. Burgerscentrum heeft een jubileumboek uitgebracht. Het toont een overzicht van het onderzoek van de afgelopen vijftien jaar. De onderzoeksschool bundelt stromingsonderzoek van zeven universiteiten, 45 hoogleraren en meer dan tweehonderd promovendi. Binnen de TU Delft zijn de faculteiten L&R, 3mE en TNW betrokken. Het centrum is vernoemd naar prof. Jan Burger die in 1918 als eerste hoogleraar stromingsleer werd aangesteld. Het boek is gratis beschikbaar.

jmburgerscentrum@tudelft.nl

www.jmburgerscentrum.org
Paraplu

De opmars van de stormvaste Senz Umbrella, ontwerp van oud-TU-studenten, is niet meer te stuiten. Na een reeks van erkenning en prijzen heeft nu de gemeente Delft besloten de paraplu als relatiegeschenk uit te delen. Staatssecretaris Jack de Vries heeft het eerste exemplaar gekregen. De gemeente geeft daarmee gevolg aan een motie van studentenpartij Stip. Die vindt dat Delft ‘met de Senz kan laten zien waar ze voor staat: creativiteit, innovativiteit en mooie vormgeving’, zo schrijft de fractie op de eigen Stip-website.
Verkiezingen

Studentenraadsfractie AAG heeft na lange beraadslagingen besloten mee te doen met de verkiezingen voor de studentenraad in mei. Dat was niet vanzelfsprekend. AAG verloor de afgelopen verkiezingen één zetel en kwam daarmee op een totaal van twee. In het studiejaar 2001-2002 had de partij nog vijf zetels. Volgens fractievoorzitter Diederik Lammerse gaven sommige mensen een nieuwe campagne weinig kan van slagen. “Zij redeneerden: ‘we hebben het afgelopen jaar met vier man de campagne gedaan. Daarbij is er maar heel weinig fout gegaan. Hoe kun je het dan met twee man beter doen?” Lammerse ziet wel mogelijkheden. Hij is bezig een campagneteam samen te stellen. Meedoen aan de verkiezingen vindt hij nodig: “Het is belangrijk dat het tweepartijenstelsel blijft bestaan. We willen de fractie waar we trots op zijn, voortzetten.”

Pagina 12: ‘We gaan voor drie zetels’
Condooms

Studenten krijgen liever een korting op hun zorgverzekering dan extraatjes als gratis condooms. Dat meldt de Landelijke Studenten Vakbond na een mini-enquête onder 91 studenten. Zestig procent van de respondenten kiest voor een nieuwe zorgverzekering als die goedkoper is dan hun huidige polis. Met deze conclusie verwijst de LSVb impliciet naar de website www.studenten.net, die samen met verzekeraar Menzis ‘de enige echte zorgpolis voor studenten’ aanbiedt . inclusief negentig condooms.(HOP)
Iraniërs

Iraanse studenten zijn weer welkom aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven. Alleen voor specialistische masteropleidingen en promotieplaatsen geldt een voorbehoud, als ze daarin atoomwapenkennis kunnen verwerven. Een groep hoogleraren bepaalt deze week welke master- en promotieopleidingen tot de uitzondering zullen behoren. Het kabinet zal daarna een protocol vaststellen voor Iraniërs die toch zo’n specialistische opleiding willen volgen. Dat is de uitkomst van een wekenlange onderhandeling tussen de universiteiten en ministers Ronald Plasterk (onderwijs) en Maxime Verhagen (buitenlandse zaken). Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs gaat de inlichtingendienst AIVD Iraanse studenten screenen, voordat ze mogen beginnen aan zo’n specialistische opleiding. Dit geldt ook voor studenten met een dubbele nationaliteit, die bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en een Iraanse vader hebben. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.