Onderwijs

Kennisdelen laat organisaties beter presteren

Bedrijven en organisaties springen niet altijd handig om met de kennis die ze hebben. De Delftse promovendus Paul van den Brink heeft een methode bedacht om de kennis binnen een organisatie te delen.

Kennisdelen is het uitwisselen van ervaringen en ideeën van anderen. Het is onmisbaar binnen de kenniseconomie maar binnen organisaties moeilijk uit te voeren, meent Paul van den Brink, die 11 november promoveert bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. ,,Werknemers krijgen opslag vanwege hun briljante ideeën die ze op eigen houtje bedenken”, zegt Van den Brink, ,,terwijl voor kennisdelen organisaties zo moeten zijn ingericht dat mensen samenwerken, elkaar vertrouwen en ideeën uitwisselen.”

Om na te gaan hoe het kennisdelen er in een instelling voor staat stelde Van den Brink 25 condities op, onderverdeeld naar sociale, organisatorische en technologische aspecten. Zo kan een bedrijf werken aan het vertrouwen tussen werknemers, of het salaris aanpassen als een medewerker voorbeeldgedrag toont, zoals het beschikbaar stellen van zijn expertise aan collega’s. Ook kan tijd worden vrijgemaakt waarin personeel elkaar leert kennen en achterhaalt welke kennis iedereen heeft.

Voor kennisopslag adviseert Van den Brink intranet, waarin de expliciete kennis wordt opgeslagen. Voor de impliciete kennis (de kennis in het hoofd) zijn samenwerkingsplatforms een uitkomst, de zogenaamde community of practise.

Van den Brink werkt al twintig jaar als organisatieadviseur. Zijn promotiewerk deed hij de afgelopen jaren erbij. Als praktijkman wilde hij zijn opgedane theoretische kennis meteen gebruiken en zette zijn theoretische werk om in de Quick Scan Kennismanagementmethode. Hiermee kunnen organisaties binnen vier tot vijf weken activiteiten ondernemen om hun manier van werken te verbeteren

Ook de TU Delft kan zijn methodiek best gebruiken: ,,Elke organisatie kan worden verbeterd. Zeker op een universiteit, waar iedereen in afgesloten ruimtes werkt terwijl een collega verderop in de gang kan helpen, is het gewenst om aan kennisdelen te doen.” (IL)

Kennisdelen is het uitwisselen van ervaringen en ideeën van anderen. Het is onmisbaar binnen de kenniseconomie maar binnen organisaties moeilijk uit te voeren, meent Paul van den Brink, die 11 november promoveert bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. ,,Werknemers krijgen opslag vanwege hun briljante ideeën die ze op eigen houtje bedenken”, zegt Van den Brink, ,,terwijl voor kennisdelen organisaties zo moeten zijn ingericht dat mensen samenwerken, elkaar vertrouwen en ideeën uitwisselen.”

Om na te gaan hoe het kennisdelen er in een instelling voor staat stelde Van den Brink 25 condities op, onderverdeeld naar sociale, organisatorische en technologische aspecten. Zo kan een bedrijf werken aan het vertrouwen tussen werknemers, of het salaris aanpassen als een medewerker voorbeeldgedrag toont, zoals het beschikbaar stellen van zijn expertise aan collega’s. Ook kan tijd worden vrijgemaakt waarin personeel elkaar leert kennen en achterhaalt welke kennis iedereen heeft.

Voor kennisopslag adviseert Van den Brink intranet, waarin de expliciete kennis wordt opgeslagen. Voor de impliciete kennis (de kennis in het hoofd) zijn samenwerkingsplatforms een uitkomst, de zogenaamde community of practise.

Van den Brink werkt al twintig jaar als organisatieadviseur. Zijn promotiewerk deed hij de afgelopen jaren erbij. Als praktijkman wilde hij zijn opgedane theoretische kennis meteen gebruiken en zette zijn theoretische werk om in de Quick Scan Kennismanagementmethode. Hiermee kunnen organisaties binnen vier tot vijf weken activiteiten ondernemen om hun manier van werken te verbeteren

Ook de TU Delft kan zijn methodiek best gebruiken: ,,Elke organisatie kan worden verbeterd. Zeker op een universiteit, waar iedereen in afgesloten ruimtes werkt terwijl een collega verderop in de gang kan helpen, is het gewenst om aan kennisdelen te doen.” (IL)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.