Onderwijs

Kamervragen over brief L&R-decaan

De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een opiniestuk van L&R-decaan Jacco Hoekstra. Die schrijft op de site van zijn faculteit dat langstudeerders de maatschappij vrijwel niets kosten, omdat zij de universiteit nauwelijks op extra kosten jagen.


Hoekstra waarschuwt dat er door de maatregel minder scholieren aan een moeilijke studie zullen beginnen en er meer uitvallers zullen zijn. “Het negatieve lange termijn effect van deze maatregel op onze kenniseconomie zal dan ook veel groter zijn dan de op korte termijn behaalde winst voor de staatskas.”De L&R-decaan ergert zich aan de schijnargumenten die de overheid in zijn ogen gebruikt om de langstudeerdersregeling ‘sympathieker voor te stellen’: “Als er iemand op moet draaien voor ons overheidstekort laat het dan de langstudeerders maar zijn, want die kosten ons toch al zo veel geld”.Zaak van ouder en kind

Volgens Hoekstra kost een langstudeerder de belastingbetaler bijna niets extra. “Het aantal studiepunten dat gehaald wordt, verandert niet en dit is een betere maat voor de inspanning van de onderwijsinstelling en dus van de kosten, dan hoe ze in de tijd verspreid liggen.”De enige groep die wel extra kosten heeft zijn volgens Hoekstra de ouders van langstudeerders. “Zij zullen wel langer moeten betalen als hun zoon of dochter langer studeert. Dit maakt het sneller of langzamer studeren dus een zaak tussen ouder en kind, waarover zij goede afspraken moeten maken.”De PvdA wil onder meer van staatssecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra weten of hij van plan is studenten en ouders op korte termijn te informeren over de langstudeersmaatregel. Ook vraagt de PvdA Zijlstra of hij het eens is met Hoekstra’s punt dat de maatschappelijke kosten van langstuderen laag zijn. De partij wil bij een ontkennend antwoord weten hoe hoog die kosten dan volgens de staatssecretaris zijn.

Tot en met 12 april kunnen de studenten via de NSE hun oordeel geven over een groot aantal aspecten van hun universiteit of hogeschool. Het gaat dan onder meer om inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielasten begeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening over de stad waar wordt gestudeerd, onder meer wat betreft beschikbaarheid van studentenhuisvesting. Ook kunnen de studenten wensen of ideeën uiten om de studie te verbeteren.

Onafhankelijk

De resultaten van de NSE worden later dit jaar gepubliceerd op de site www.studiekeuze123.nl. Dat is een onafhankelijke vergelijkingssite van het hoger onderwijs. Met de enquêteresultaten kunnen aankomende studenten beter hun studiekeuze bepalen en zijn instellingen in staat opleidingen en studieomstandigheden verbeteren.

De NSE heeft een heel breed draagvlak. Tachtig instellingen voor hoger onderwijs – 19 universiteiten en 61 hogescholen – werken eraan mee. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept alle studenten op de NSE in te vullen omdat zo een zo betrouwbaar mogelijk beeld ontstaat over de kwaliteit van de hoger onderwijsinstellingen en de instellingen signalen krijgen waar de kwaliteit nog niet optimaal is.

Opzet

De NSE is dit jaar veel groter van opzet dan die van vorig jaar, toen 50.000 studenten werden ondervraagd. Studenten werden toen benaderd door de Informatie Beheer Groep en een deel van de instellingen benaderde studenten per mail. Dit jaar krijgen alle studenten per mail een uitnodiging. Ook is dit jaar besloten om de NSE samen te voegen met het Studenttevredenheidsonderzoek van de HBO-raad.

Hoekstra waarschuwt in zijn artikel dat er door de maatregel minder scholieren aan een moeilijke studie zullen beginnen en er meer uitvallers zullen zijn. “Het negatieve lange termijn effect van deze maatregel op onze kenniseconomie zal dan ook veel groter zijn dan de op korte termijn behaalde winst voor de staatskas.”

De L&R-decaan ergert zich aan de schijnargumenten die de overheid in zijn ogen gebruikt om de langstudeerdersregeling ‘sympathieker voor te stellen’: “Als er iemand op moet draaien voor ons overheidstekort laat het dan de langstudeerders maar zijn, want die kosten ons toch al zo veel geld”.

Zaak van ouder en kind
Volgens Hoekstra kost een langstudeerder de belastingbetaler bijna niets extra. “Het aantal studiepunten dat gehaald wordt, verandert niet en dit is een betere maat voor de inspanning van de onderwijsinstelling en dus van de kosten, dan hoe ze in de tijd verspreid liggen.”

De enige groep die wel extra kosten heeft zijn volgens Hoekstra de ouders van langstudeerders. “Zij zullen wel langer moeten betalen als hun zoon of dochter langer studeert. Dit maakt het sneller of langzamer studeren dus een zaak tussen ouder en kind, waarover zij goede afspraken moeten maken.”

De PvdA wil onder meer van staatssecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra weten of hij van plan is studenten en ouders op korte termijn te informeren over de langstudeersmaatregel. Ook vraagt de PvdA Zijlstra of hij het eens is met Hoekstra’s punt dat de maatschappelijke kosten van langstuderen laag zijn. De partij wil bij een ontkennend antwoord weten hoe hoog die kosten dan volgens de staatssecretaris zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.