Onderwijs

Kaders bij Stedebouwkundig Masterplan

Onderwijs en OnderzoekHet samen gebruiken (sharen) van OW-ruimten stimuleren. Geen nieuwe amphitheater-collegezalen toevoegen.

Tentamenzalen zoveel als mogelijk flexibel en met dubbelgebruik voor andere functies ontwerpen. Aandacht voor de behoefte aan individuele studieplekken en faciliteiten voor onderwijs in groepen (projectruimten).

Faculteitsbibliotheken in de faculteitsgebouwen behouden. Wel de mogelijkheden onderzoeken voor vakverwante combinaties (bijv. Civiele Techniek en Bouwkunde).

HBO mag op het middengebied bouwen mits aan de randen (eventueel aan de overzijde van de Rotterdamseweg of Schoemakerstraat ?). Delen van faciliteiten van HBO met TU Delft bevorderen. Post Graduate School % bij voorkeur niet in het middengebied.

Samenwerking met TNO in onderzoek faciliteren. Nader overleg inrichten m.b.t. de gewenste TNO programma’s in het middengebied (denk aan TPD).

Verkeer en Bereikbaarheid

Geen doorgaand openbaar vervoer over de Mekelweg maar langs de buitenranden van het middengebied (dus ook de tramlijn). Meerdere haltes openbaar vervoer, minstens één halte van alle lijnen bij de ingang van de campus (Mekelweg-Aula omgeving).

Gehele campus bereikbaar voor fietsers % (ook skaters, steppers etc.). Fietssnelwegen van en naar de binnenstad en Delft Zuid. Stalling nabij de hoofdingangen van de gebouwen.

Bijzondere aandacht voor de voetganger % (bereikbaarheid, omgeving, fysieke en sociale veiligheid). Droogloop tussen de faculteitsgebouwen inrichten via een centraal verdeel/contactgebied. Fysieke verbinding met TNO terrein onderzoeken (loopbrug over Schoemakerstraat).

Duidelijke bewegwijzering vanaf parkeerplaatsen en haltes openbaar vervoer.

auto

Mekelweg autoluw (of nog liever autovrij).

Parkeren oplossen binnen de randen van het middengebied en per veld de capaciteit op de behoefte sluiten (i.v.m. gewenste korte looptijd) . Geen natransport noodzakelijk na het parkeren van de auto.. Goed gestructureerde en georganiseerde parkeervoorzieningen achter de gebouwen inrichten op geconcentreerde locaties (N.B. derden zorgen voor eigen parkeervoorzieningen). Geen restrictief beleid t.a.v. het aantal parkeerplaatsen t.o.v. de huidige situatie. Nu geen uitspraken m.b.t. wel of niet betaald parkeren.

Hoofdingangen gebouwen blijven aan de Mekelwegzijde en zijn voor auto’s goed bereikbaar voor invaliden, hulpdiensten en taxi’s.

Functies in het middengebied

Aan de Mekelweg-strook komen alleen TU Delft programma%s. Bestuur, staf en ondersteunende diensten niet in het hart van het middengebied maar aan de rand. Front offices en publieksfuncties wel centraal. Duwo kamerwinkel als frontoffice welkom op het middengebied (de kantoren elders).

Techniekmuseum – in samenwerking met de faculteiten de functie als visitekaartje stimuleren door het samenstellen en beheren van tentoonstellingen (etalage-model). Techniekmuseum aanvullend ruimtelijk oplossen binnen multi-functionele ruimten.

Starters welkom op middengebied mits geïntegreerd. ICT verzamelgebouw (Twinning center) niet in het middengebied. Hotelfunctie is zeer gewenst % maar niet in het middengebied.

Open(bare) ruimten reserveren voor evenementen

Wonen, Winkelen en Sporten

Studentenhuisvesting bij elkaar brengen in één gebied met nieuw te realiseren 150 tot 500 wooneenheden (alleen t.b.v. studenten, niet voor de vrije woonmarkt). Indien mogelijk en wenselijk mogen dit er meer worden.

Winkels en andere commerciële functies zijn welkom in het middengebied (programma nader te bepalen).

Sportvoorzieningen stimuleren en uitbreiden naar een topniveau ambitie en zo mogelijk koppelen aan ontwikkelingen op Zuid. Sporthal met NOC/NSF kwalificatie.

Restaurants loskoppelen van de faculteitsgebouwen. Gevarieerd aanbod in aanvulling op een gesubsidieerd basispakket. Onderzoek het concept ‘food-court’ in combinatie met bijvoorbeeld studieplekken. In ieder geval (aangeklede) coffee-corners in de faculteiten.

Onderwijs en Onderzoek

Het samen gebruiken (sharen) van OW-ruimten stimuleren. Geen nieuwe amphitheater-collegezalen toevoegen. Tentamenzalen zoveel als mogelijk flexibel en met dubbelgebruik voor andere functies ontwerpen. Aandacht voor de behoefte aan individuele studieplekken en faciliteiten voor onderwijs in groepen (projectruimten).

Faculteitsbibliotheken in de faculteitsgebouwen behouden. Wel de mogelijkheden onderzoeken voor vakverwante combinaties (bijv. Civiele Techniek en Bouwkunde).

HBO mag op het middengebied bouwen mits aan de randen (eventueel aan de overzijde van de Rotterdamseweg of Schoemakerstraat ?). Delen van faciliteiten van HBO met TU Delft bevorderen. Post Graduate School % bij voorkeur niet in het middengebied.

Samenwerking met TNO in onderzoek faciliteren. Nader overleg inrichten m.b.t. de gewenste TNO programma’s in het middengebied (denk aan TPD).

Verkeer en Bereikbaarheid

Geen doorgaand openbaar vervoer over de Mekelweg maar langs de buitenranden van het middengebied (dus ook de tramlijn). Meerdere haltes openbaar vervoer, minstens één halte van alle lijnen bij de ingang van de campus (Mekelweg-Aula omgeving).

Gehele campus bereikbaar voor fietsers % (ook skaters, steppers etc.). Fietssnelwegen van en naar de binnenstad en Delft Zuid. Stalling nabij de hoofdingangen van de gebouwen.

Bijzondere aandacht voor de voetganger % (bereikbaarheid, omgeving, fysieke en sociale veiligheid). Droogloop tussen de faculteitsgebouwen inrichten via een centraal verdeel/contactgebied. Fysieke verbinding met TNO terrein onderzoeken (loopbrug over Schoemakerstraat).

Duidelijke bewegwijzering vanaf parkeerplaatsen en haltes openbaar vervoer.

auto

Mekelweg autoluw (of nog liever autovrij).

Parkeren oplossen binnen de randen van het middengebied en per veld de capaciteit op de behoefte sluiten (i.v.m. gewenste korte looptijd) . Geen natransport noodzakelijk na het parkeren van de auto.. Goed gestructureerde en georganiseerde parkeervoorzieningen achter de gebouwen inrichten op geconcentreerde locaties (N.B. derden zorgen voor eigen parkeervoorzieningen). Geen restrictief beleid t.a.v. het aantal parkeerplaatsen t.o.v. de huidige situatie. Nu geen uitspraken m.b.t. wel of niet betaald parkeren.

Hoofdingangen gebouwen blijven aan de Mekelwegzijde en zijn voor auto’s goed bereikbaar voor invaliden, hulpdiensten en taxi’s.

Functies in het middengebied

Aan de Mekelweg-strook komen alleen TU Delft programma%s. Bestuur, staf en ondersteunende diensten niet in het hart van het middengebied maar aan de rand. Front offices en publieksfuncties wel centraal. Duwo kamerwinkel als frontoffice welkom op het middengebied (de kantoren elders).

Techniekmuseum – in samenwerking met de faculteiten de functie als visitekaartje stimuleren door het samenstellen en beheren van tentoonstellingen (etalage-model). Techniekmuseum aanvullend ruimtelijk oplossen binnen multi-functionele ruimten.

Starters welkom op middengebied mits geïntegreerd. ICT verzamelgebouw (Twinning center) niet in het middengebied. Hotelfunctie is zeer gewenst % maar niet in het middengebied.

Open(bare) ruimten reserveren voor evenementen

Wonen, Winkelen en Sporten

Studentenhuisvesting bij elkaar brengen in één gebied met nieuw te realiseren 150 tot 500 wooneenheden (alleen t.b.v. studenten, niet voor de vrije woonmarkt). Indien mogelijk en wenselijk mogen dit er meer worden.

Winkels en andere commerciële functies zijn welkom in het middengebied (programma nader te bepalen).

Sportvoorzieningen stimuleren en uitbreiden naar een topniveau ambitie en zo mogelijk koppelen aan ontwikkelingen op Zuid. Sporthal met NOC/NSF kwalificatie.

Restaurants loskoppelen van de faculteitsgebouwen. Gevarieerd aanbod in aanvulling op een gesubsidieerd basispakket. Onderzoek het concept ‘food-court’ in combinatie met bijvoorbeeld studieplekken. In ieder geval (aangeklede) coffee-corners in de faculteiten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.