Opinie

Je agenda de baas

Mijn cliënt Thomas heeft eigenlijk geen tijd voor coachen. “Het is mijn agenda, hè”, zegt hij verontschuldigend. “Die loopt vanzelf vol.” Ik vraag hem wie de baas is over die agenda.

Hij? Of de agenda? Thomas beaamt dat hij zelf de baas is. Het voelt alleen niet zo. Er zijn zoveel dingen die hij nog moet doen. Het jaagt hem voort.
Herkenbaar, toch? We praten vaak over onze agenda alsof deze een eigen identiteit heeft. Die van een slecht afgerichte hond die achter een doel aan rent. Ondertussen gaat de riem steeds strakker staan. Ook bij Thomas, die bekend staat als een geslaagd en gewaardeerd hoogleraar. Klagen doet hij niet, want hij is in de bevoorrechte positie om vooral leuke dingen te doen. Toch ligt hij ’s avonds stuiterend in zijn bed. Hij heeft hartkloppingen en hoofdpijn. Hierdoor realiseert hij zich dat er echt iets moet veranderen.
Een geluk bij een ongeluk, want veel eerder verandert er vaak niets. Natuurlijk weet hij best dat het beter is om het rustiger aan te doen. Maar achter die hond aan rennen is wel zo makkelijk. Hij weet de immers de weg.
Bij Thomas is de maat vol. Hij besluit om met de hond op cursus te gaan zodat hij de riem weer in eigen handen heeft. Ik vraag hem wat hij wil bereiken. Thomas geeft aan dat hij meer rust wil en tijd voor collega’s waarmee hij graag samenwerkt. Leuke dingen doen met zijn kinderen; dineren met vrienden. Kortom: genieten van het leven.
We gaan aan de slag. Een aantal sessies verder, loopt de hond met hem mee in plaats van andersom. Hij moet nog wel eens gecorrigeerd worden, maar toch.
Wat maakt nu dat Thomas dit voor elkaar kreeg? Het is niet even simpel gedaan of uitgelegd. Waar het in de basis op neerkomt, is dat Thomas de kwaliteit van zijn leven belangrijker is gaan vinden dan het doel op zich. Prima, dat presteren, maar mag het ook leuk zijn? Vaak is ‘minder’ ‘meer’.

In het rapport worden verschillende bezuinigingsplannen geopperd. De belangrijkste zijn collegegeldverhoging, de basisbeurs vervangen door een lening en besparen op bureaucratie.

De HBO-raad en universiteitenkoepel VSNU noemen de plannen in een reactie ‘rampzalig’. “Het is vreemd dat de studenten in alle gevallen meer betalen en er niet of nauwelijks meer onderwijs voor terugzien”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad.

Volgens de organisaties valt op efficiëntie in het onderwijs nauwelijks winst te behalen. “Het onderwijs is al jaren efficiënt en leidt steeds meer studenten op voor steeds minder geld. Positieve resultaten vragen om inspanning, niet om een goedkoper productieproces.” HBO-Raad en VSNU pleiten voor extra investeringen in innovatie en onderzoek om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen.

Studentenorganisatie ISO vindt de voorgestelde bezuinigingen ondoordacht en noemt ze ‘funest voor de ambitie om de top vijf van de wereld te bereiken’. Voorzitter Henno van Horssen: “Het is onacceptabel om zo rigoureus te snijden, zonder een wezenlijke kwaliteitsimpuls.”

De Landelijke Studenten Vakbond maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Uit een eigen onderzoek zou blijken dat nu al veel studenten moeite hebben om maandelijks rond te komen. Afschaffing van de basisbeurs zou voor hen wel eens het einde van hun studie kunnen betekenen, vreest de LSVb.

Meer hoop hebben de organisaties op het rapport van de commissie-Veerman dat volgende week verschijnt. “HBO-raad en VSNU gaan er van uit dat die adviezen meer handvatten voor innovatie en kwaliteit bieden dan de boekhoudkundige exercitie die de heroverweging is geworden.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.