Onderwijs

ISO wil snelle herkansing voor studenten in quarantaine

Geef studenten een snelle herkansing voor hun tentamen als in quarantaine moeten door corona. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil een ‘corona-afmeldprotocol’.

Het ISO vreest dat studenten hun quarantaine ontduiken om tentamen te doen. (Foto: Ramiro Pianarosa via Unsplash)

Met de tentamenweken voor de deur is het ISO er niet gerust op dat studenten met coronaklachten thuisblijven. Ze worden volgens het ISO niet gestimuleerd zich aan de coronaregels te houden. Er zou sprake zijn van ‘perverse prikkels’.

Wat zijn die regels ook alweer in Delft? De TU-website zegt: ‘Moet je verplicht thuis blijven omdat je coronaklachten hebt of zit je in quarantaine waardoor je niet bij een tentamen of (deels) niet bij een verplicht practicum kunt zijn? Voor tentamens, zal de docent (en de examencommissie) per vak bekijken wat een haalbare oplossing is. Voor practicum neem dan zo snel mogelijk contact op met de docent om tot een passende en haalbare oplossing te komen. Studenten die vanwege gezondheidsredenen langdurig niet op de campus aanwezig kunnen zijn, wordt aangeraden contact op te nemen met hun studieadviseur.’

Verplaatsen
“Het is belangrijk dat je niet minder kansen hebt dan een andere student als je in quarantaine gaat”, legt ISO-voorzitter Lisanne de Roos uit. Ze wil daarom dat studenten hun tentamen kunnen afzeggen én verplaatsen als ze thuis moeten blijven omdat ze verkouden zijn of al een positieve test op zak hebben. “We moeten voorkomen dat studenten met een snotneus naar de instelling komen”, zegt ze.

‘Ik sluit niet uit dat studenten misbruik van de situatie kunnen maken’

Is het niet ook een makkelijk smoesje om onder een tentamen uit te komen? “Ik sluit niet uit dat studenten er misbruik van kunnen maken, maar we vinden het belangrijker dat studenten niet naar de campus komen met klachten. Dat risico moeten we voor lief nemen”, aldus De Roos.

Sommige instellingen hebben al aangekondigd een extra tentamenkans aan te bieden als studenten in quarantaine moeten. Dat bewijst volgens De Roos dat het best mogelijk is om rekening te houden met de pandemie tijdens tentamens zonder studenten te benadelen.

Proctoring
Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht ondertekenden al een petitie om hun tentamen online te kunnen maken. Maar daar voelt het ISO weinig voor. Dat gaat vaak hand in hand met ‘proctoring’, het monitoren van de online toets, en dat vindt het ISO “een flinke inbreuk op de privacy van studenten”.

De angst voor coronabesmettingen in het hoger onderwijs speelt overigens niet alleen rond de tentamens. Bij veel instellingen geldt een aanwezigheidsplicht, waardoor studenten met klachten ook naar college komen om studievertraging te voorkomen. De Landelijke Studentenvakbond opende vorige week een meldpunt voor studenten die zich gedwongen voelen fysiek aanwezig te zijn tijdens de pandemie.

HOP, Josefine van Enk

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.