Campus

Internationale samenwerking thema van lustrum 2002

In 2002 bestaat de TU Delft 160 jaar. De lustrumcommissie bereidt de feestelijkheden voor rond de drie hoogtepunten van het jaar: de dag van de diesviering, in mei en rond de Technologiedag.

/strong>

Voorzitter van de lustrumcommissie is prof.ir. Wim Dik van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. ,,Het leuke van deze werkzaamheden is dat het mij een andere kijk geeft op de universiteit. Zelf ben ik anderhalve dag hoogleraar in Delft en dan heb je in de eerste plaats contact met je eigen faculteit. Door mee te werken aan dit lustrum leer je mensen van allerlei andere beheerseenheden kennen.”

Thema van deze lustrumviering is internationale samenwerking. De nadruk komt te liggen op het versterken van de band binnen de Idea-league, het samenwerkingsverband van de TU Delft met ETH (Zürich), RWTH (Aken) en het Imperial College Londen. Dik: ,,Het onderzoek en het onderwijs krijgt steeds meer een internationaal karakter en daar sluiten wij met ons lustrumthema op aan. De focus ligt op de Idea-league, maar wij overwegen ook aandacht te besteden aan de goede contacten die de TU heeft met andere universiteiten, zoals bijvoorbeeld met het Massachusetts Institute of Technology.”

Wetenschapsquiz

Het lustrum zal drie keer op heel verschillende wijzen gevierd worden. De eerste festiviteiten vinden plaats op de diesviering in januari 2002. Dat is het moment dat de TU haar eredoctoraten uitreikt. Dik: ,,De plannen zijn om de gevraagden voor een eredoctoraat, die hun leerstoel hebben bij een lid van de Idea-league, uit te nodigen voor een conferentie voorafgaande aan de uitreiking.”

De feestelijkheden in mei hebben een heel ander karakter. Dit feest is speciaal voor medewerkers en studenten van de TU. ,,Samen met Prometheus en studenten- en studieverenigingen gaan wij uiteenlopende activiteiten organiseren, zoals sportwedstrijden en een wetenschapsquiz. Hierbij is het de bedoeling dat studentenverenigingen en medewerkers van de andere leden van de Idea-league eveneens meedoen. Bij dit feest willen we ook onze toekomstige studenten betrekken. We gaan de vwo-scholieren uit de omgeving benaderen om hen de gelegenheid te bieden het 160-jarige bestaan van de TU mee te vieren.”

De laatste lustrumviering vindt in november plaats, voorafgaand aan de technologiedag. Deze zal een technisch karakter hebben. De bezoekers krijgen de gelegenheid om interactief kennis te maken met een innovatieve techniek. ,,Het is niet de bedoeling dat ze alleen op een knop drukken en dat dan er iets gebeurt. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om dit proces zelf van richting te laten veranderen.” KPN research is benaderd met de vraag of zij in Delft hun meest innovatieve technologie op het gebied van communicatie willen presenteren.

Wereldbol

Als blijvend aandenken aan het lustrumjaar 2002 verschijnt er in april een speciaal gedenkboek. De voorlopige titel hiervan is Delftse Helden. Onderwerp zijn de TU’ers die een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en economie hebben geleverd. Tegelijkertijd zal het Techniek Museum een tentoonstelling wijden aan kopstukken van de TU Delft.

Ook het minder zichtbare werk van de ingenieur moet een plaats krijgen in de lustrumviering. Dik: ,,De alumni willen wij vragen foto’s en films van hun projecten op te sturen. Ons plan is om een grote wereldbol te laten maken met markeringen op de plekken waar projecten zijn uitgevoerd door Delftse ingenieurs. Klik je daarop, dan wordt het project via film of foto’s getoond. Dit is voorlopig nog maar een idee. We zijn aan het bekijken in hoeverre dit haalbaar is. Een lustrum is een goede gelegenheid om de bijdrage van de Delftse ingenieurs aan de samenleving te tonen. Dat moet je aangrijpen en zo’n wereldbol zou daar prima in passen.”

In 2002 bestaat de TU Delft 160 jaar. De lustrumcommissie bereidt de feestelijkheden voor rond de drie hoogtepunten van het jaar: de dag van de diesviering, in mei en rond de Technologiedag.

Voorzitter van de lustrumcommissie is prof.ir. Wim Dik van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. ,,Het leuke van deze werkzaamheden is dat het mij een andere kijk geeft op de universiteit. Zelf ben ik anderhalve dag hoogleraar in Delft en dan heb je in de eerste plaats contact met je eigen faculteit. Door mee te werken aan dit lustrum leer je mensen van allerlei andere beheerseenheden kennen.”

Thema van deze lustrumviering is internationale samenwerking. De nadruk komt te liggen op het versterken van de band binnen de Idea-league, het samenwerkingsverband van de TU Delft met ETH (Zürich), RWTH (Aken) en het Imperial College Londen. Dik: ,,Het onderzoek en het onderwijs krijgt steeds meer een internationaal karakter en daar sluiten wij met ons lustrumthema op aan. De focus ligt op de Idea-league, maar wij overwegen ook aandacht te besteden aan de goede contacten die de TU heeft met andere universiteiten, zoals bijvoorbeeld met het Massachusetts Institute of Technology.”

Wetenschapsquiz

Het lustrum zal drie keer op heel verschillende wijzen gevierd worden. De eerste festiviteiten vinden plaats op de diesviering in januari 2002. Dat is het moment dat de TU haar eredoctoraten uitreikt. Dik: ,,De plannen zijn om de gevraagden voor een eredoctoraat, die hun leerstoel hebben bij een lid van de Idea-league, uit te nodigen voor een conferentie voorafgaande aan de uitreiking.”

De feestelijkheden in mei hebben een heel ander karakter. Dit feest is speciaal voor medewerkers en studenten van de TU. ,,Samen met Prometheus en studenten- en studieverenigingen gaan wij uiteenlopende activiteiten organiseren, zoals sportwedstrijden en een wetenschapsquiz. Hierbij is het de bedoeling dat studentenverenigingen en medewerkers van de andere leden van de Idea-league eveneens meedoen. Bij dit feest willen we ook onze toekomstige studenten betrekken. We gaan de vwo-scholieren uit de omgeving benaderen om hen de gelegenheid te bieden het 160-jarige bestaan van de TU mee te vieren.”

De laatste lustrumviering vindt in november plaats, voorafgaand aan de technologiedag. Deze zal een technisch karakter hebben. De bezoekers krijgen de gelegenheid om interactief kennis te maken met een innovatieve techniek. ,,Het is niet de bedoeling dat ze alleen op een knop drukken en dat dan er iets gebeurt. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om dit proces zelf van richting te laten veranderen.” KPN research is benaderd met de vraag of zij in Delft hun meest innovatieve technologie op het gebied van communicatie willen presenteren.

Wereldbol

Als blijvend aandenken aan het lustrumjaar 2002 verschijnt er in april een speciaal gedenkboek. De voorlopige titel hiervan is Delftse Helden. Onderwerp zijn de TU’ers die een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en economie hebben geleverd. Tegelijkertijd zal het Techniek Museum een tentoonstelling wijden aan kopstukken van de TU Delft.

Ook het minder zichtbare werk van de ingenieur moet een plaats krijgen in de lustrumviering. Dik: ,,De alumni willen wij vragen foto’s en films van hun projecten op te sturen. Ons plan is om een grote wereldbol te laten maken met markeringen op de plekken waar projecten zijn uitgevoerd door Delftse ingenieurs. Klik je daarop, dan wordt het project via film of foto’s getoond. Dit is voorlopig nog maar een idee. We zijn aan het bekijken in hoeverre dit haalbaar is. Een lustrum is een goede gelegenheid om de bijdrage van de Delftse ingenieurs aan de samenleving te tonen. Dat moet je aangrijpen en zo’n wereldbol zou daar prima in passen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.